Wydział Nauk Społecznych
Socjologia (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Metody badań ilościowych (wykład)dr Małgorzata Szyszka
ONLINE 10:50 - 12:30 T Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa 163) mgr Ewa Stępniak
ONLINE 14:10 - 15:50 T Geneza i dyfuzja innowacji (konwersatorium)Ks. dr Marek Wódka
ONLINE 17:30 - 19:10 T Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)Ks. dr Tomasz Bąk
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 15:50 - 17:30 T Socjologia życia publicznego (wykład)Ks. dr hab. Maciej Hułas
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Filozofia społeczna (seminarium)dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 B Cyfryzacja społeczeństwa i gospodarki - zagadnienia wybrane (wykład)prof. dr hab. Sławomir Partycki
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Socjologia prawa (konwersatorium)dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Socjologia makrostruktur i ruchów społecznych (seminarium)dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 B Metodologia nauk społecznych (wykład)dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
ONLINE 15:00 - 16:40 T Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat - Grupa 105) mgr Barbara Okulska
ONLINE 15:00 - 16:40 B Procesy przemian społeczeństwa globalnego (ćwiczenia - Grupa 1) Ks. mgr Marek Pabich
ONLINE 15:00 - 16:40 A Socjologia moralności (ćwiczenia - Grupa 1) Ks. mgr Marek Pabich
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 A Procesy przemian społeczeństwa globalnego (wykład)dr Monika Dobrogowska
ONLINE 10:50 - 12:30 T Katolicka nauka społeczna, etyka społeczno-gospodarcza (wykład)dr Katarzyna Lenart-Kłoś
ONLINE 12:30 - 14:10 A Nowoczesne metody i techniki badań cyberprzestrzeni (konwersatorium)dr Alina Betlej
ONLINE 12:30 - 14:10 B Socjologia moralności (wykład)dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
ONLINE 17:30 - 19:10 B Nowoczesne metody i techniki badań cyberprzestrzeni (konwersatorium)dr Alina Betlej

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-29 17:19