Wydział Nauk Społecznych
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
CTW-203 07:30 - 09:10 A Gatunki dziennikarskie w nowych mediach (ćwiczenia - Grupa 3) mgr Marcin Superczyński
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 64) mgr Maria Piwińska
ONLINE 08:20 - 10:00 T Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa 121) mgr Małgorzata Koziej-Butryn
ONLINE 09:10 - 10:50 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 23) mgr Maria Piwińska
CTW-203 12:30 - 14:10 B Gatunki dziennikarskie w nowych mediach (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Katarzyna Drop
CTW-203 12:30 - 14:10 A Gatunki dziennikarskie w nowych mediach (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Katarzyna Drop
ONLINE 12:30 - 14:10 T Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa 157) mgr Agnieszka Gryta
GG-34 15:00 - 16:40 B Warsztat dziennikarstwa radiowego (warsztaty - Grupa 1) dr Małgorzata Żurakowska
GG-34 15:00 - 16:40 A Warsztat dziennikarstwa radiowego (warsztaty - Grupa 2) dr Małgorzata Żurakowska
GG-34 17:30 - 19:10 B Warsztat dziennikarstwa radiowego (warsztaty - Grupa 3) dr Małgorzata Żurakowska
GG-34 17:30 - 19:10 A Warsztat dziennikarstwa radiowego (warsztaty - Grupa 4) dr Małgorzata Żurakowska
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 25) mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
ONLINE 09:10 - 10:50 T Sztuka w przestrzeni publicznej (wykład)dr Małgorzata Sławek-Czochra
ONLINE 10:50 - 11:40 T Dziennikarskie źródła informacji (ćwiczenia - Grupa 1) dr Olga Białek-Szwed
ONLINE 11:40 - 12:30 T Dziennikarskie źródła informacji (ćwiczenia - Grupa 2) dr Olga Białek-Szwed
ONLINE 12:30 - 13:20 T Dziennikarskie źródła informacji (ćwiczenia - Grupa 3) dr Olga Białek-Szwed
ONLINE 15:50 - 16:40 T Dziennikarskie źródła informacji (wykład)dr Małgorzata Żurakowska
ONLINE 16:40 - 18:20 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 3) mgr Barbara Okulska
ONLINE 16:40 - 18:20 T Sztuka konwersacji (wykład)dr hab. Maria Gondek
ONLINE 17:30 - 19:10 T Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 5) mgr Justyna Pyszczek-Bulak
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 4) mgr Agnieszka Białowolska
ONLINE 09:10 - 10:50 T Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa 2) mgr Justyna Pyszczek-Bulak
GG-34 10:00 - 11:40 T Warsztat dziennikarstwa prasowego (konwersatorium - Grupa 2) dr Olga Białek-Szwed
GG-34 12:30 - 14:10 T Warsztat dziennikarstwa prasowego (konwersatorium - Grupa 3) dr Olga Białek-Szwed
GG-248 15:00 - 16:40 T Warsztat dziennikarstwa prasowego (konwersatorium - Grupa 1) dr Olga Białek-Szwed
ONLINE 15:50 - 17:30 T Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 5) mgr Barbara Okulska
ONLINE 16:40 - 18:20 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 22) mgr Maria Piwińska
ONLINE 17:30 - 19:10 T Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 6) mgr Barbara Okulska
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 5) mgr Maria Piwińska
ONLINE 09:10 - 10:50 T Psychologia komunikacji (wykład)dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Wprowadzenie do nowych mediów (wykład)dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Tabloidyzacja polskiej prasy (wykład)dr Olga Białek-Szwed
ONLINE 14:10 - 15:50 B Creative writing (wykład)prof. dr hab. Jacek Dąbała
ONLINE 14:10 - 15:50 A Reklama we współczesnym społeczeństwie (wykład)dr hab. Robert Szwed
ONLINE 15:50 - 16:40 T Creative writing (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
ONLINE 16:40 - 17:30 T Creative writing (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
ONLINE 17:30 - 18:20 T Creative writing (ćwiczenia - Grupa 3) mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
ONLINE 17:30 - 19:10 T Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 4) mgr Karolina Sieńko-Flis
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 5) mgr Agnieszka Białowolska
ONLINE 09:10 - 10:50 T Retoryka i erystyka (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Maria Gondek
ONLINE 10:50 - 12:30 T Retoryka i erystyka (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Maria Gondek
ONLINE 12:30 - 14:10 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 24) mgr Maria Piwińska
ONLINE 12:30 - 14:10 T Retoryka i erystyka (ćwiczenia - Grupa 3) dr hab. Maria Gondek
ONLINE 15:50 - 17:30 T Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 2) mgr Iwona Fijołek

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-24 17:19