Wydział Teologii
Specjalistyczny Kurs Teologiczny
Rok I - Semestr 2   2021/2022SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-805 09:10 - 10:00 T Chrześcijaństwo a religie niechrześcijańskie (wykład)Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
C-803 10:00 - 11:40 T Egzegeza ksiąg historycznych ST - wybrane zagadnienia (wykład)Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, prof. KUL
C-805 10:00 - 10:50 T Tanatologia ludowa (wykład)Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
C-802 10:50 - 11:40 T Kulturotwórcza rola zakonów w dziejach Polski (wykład)prof. dr hab. Roland Prejs
C-846 11:40 - 12:30 T Duchowość nowej ewangelizacji, cz. I (wykład)Ks. dr hab. Jan Miczyński
C-805 12:30 - 14:10 T Eklezjologia fundamentalna. Cz. I (wykład)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
C-803 13:20 - 14:10 T Księgi Historyczne Starego Testamentu (seminarium)Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, prof. KUL
C-846 13:20 - 15:00 T Złoty okres mistyki hiszpańskiej (wykład)Ks. dr hab. Jan Miczyński
C-805 14:10 - 15:00 T Teologia fundamentalna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-805 08:20 - 09:10 T Eklezjologia współczesna (wykład)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
C-805 09:10 - 10:00 T Wiarygodność Kościoła według Jana Pawła II (wykład)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
C-805 10:00 - 11:40 T Koncepcje misji i misjologii (wykład)Ks. dr Filip Krauze
C-802 10:50 - 11:40 T Dogmatyczno-moralne aspekty nauczania Ojców Kościoła (wykład)Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
C-924 10:50 - 11:40 T Współczesna pneumatologia (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pek
C-805 13:20 - 14:10 T Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodność chrześcijaństwa (wykład)Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
C-803 13:20 - 15:00 T Wstęp szczegółowy do Pisma świętego (wykład)Ks. dr hab. Adam Kubiś, prof. KUL
C-807 14:10 - 15:50 T Formacja katechetów (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
C-925 14:10 - 15:50 T Historia teologii moralnej (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
C-802 14:10 - 15:00 T Wybrane zagadnienia z dziejów Kościoła w dobie potrydenckiej (wykład)Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
C-846 15:00 - 16:40 T Duchowość liturgiczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut
C-818 15:00 - 16:40 A Homiletyka (seminarium)Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
C-924 15:00 - 16:40 T Teologia dogmatyczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
C-807 15:50 - 17:30 T Katechetyka szczegółowa (seminarium)Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
C-818 16:40 - 18:20 T Liturgia w mediach (wykład)Ks. dr Zbigniew Głowacki
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-925 09:10 - 10:00 T Problematyka moralna zdrowia i choroby (wykład)Ks. dr Krzysztof Smykowski
C-805 09:10 - 10:50 T Teologia Objawienia i Tradycji. Cz. 1 (wykład)Ks. dr hab. Paweł Borto
C-818 10:00 - 11:40 T Źródła liturgiczne (wykład)Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki, prof. KUL
C-805 10:50 - 12:30 T Teologia znaków i symboli (wykład)prof. dr hab. Helena Słotwińska
C-807 10:50 - 12:30 T Wiarygodność Kościoła w teologii latynoamerykańskiej (wykład)Ks. dr Filip Krauze
C-818 11:40 - 13:20 T Eklezjologia liturgiczna i prawo liturgiczne (wykład)Ks. dr Andrzej Megger
C-802 11:40 - 12:30 T Z dziejów kształcenia duchowieństwa w Kościele katolickim (wykład)prof. dr hab. Roland Prejs
C-805 12:30 - 14:10 T Moralny wymiar katechezy (wykład)prof. dr hab. Helena Słotwińska
C-802 12:30 - 13:20 T Społeczno-polityczny i kulturowy kontekst funkcjonowania Kościoła w XIX i XX w. (wykład)prof. dr hab. Roland Prejs
C-818 13:20 - 15:00 T Teologia Liturgii Godzin (wykład)Ks. dr Andrzej Megger
C-922A 14:10 - 15:00 T Egzegeza Ewangelii i Pism Apostolskich (seminarium)dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
C-805 14:10 - 15:50 T Organizacja katechezy (wykład)Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL
C-803 14:10 - 15:50 T Teologia Biblijna Nowego Testamentu (seminarium)Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
TZ-WT 15:00 - 15:50 T Heterodoksyjne tło teologii patrystycznej (wykład)Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
C-846 15:50 - 16:40 T Formacja do życia braterskiego (wykład)Ks. dr Adam Wilczyński
C-805 15:50 - 16:40 T Literatura Międzytestamentalna i Nauki Pomocnicze Biblistyki (seminarium)Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
C-818 16:40 - 18:20 T Historia kaznodziejstwa (wykład)Ks. dr Damian Chrzanowski
C-846 17:30 - 19:10 T Teologia poświęcenia (wykład)Ks. dr Adam Wilczyński
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-846 11:40 - 12:30 T Hermeneutyka tekstów teologiczno-duchowych (wykład)Ks. dr hab. Jan Miczyński
C-802 13:20 - 14:10 T Kościół w świecie późnego antyku (wykład)Ks. dr hab. Piotr Szczur
C-818 13:20 - 15:00 T Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej i sakramenty chorych (wykład)Ks. dr Zbigniew Głowacki
C-846 13:20 - 15:00 T Teologia medytacji i kontemplacji (wykład)Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL
C-924 14:10 - 15:00 T Katecheza maryjna w Polsce w XX wieku (wykład)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-818 15:00 - 16:40 T Duch Świety w liturgii (wykład)Ks. dr Zbigniew Głowacki
C-846 15:00 - 16:40 T Historia duchowości katolickiej (seminarium)Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
C-924 15:00 - 16:40 T Katechetyka fundamentalna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-805 15:00 - 16:40 T Katechetyka psychologiczno-pedagogiczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
C-803 15:00 - 16:40 T Teologia życia duchowego (seminarium)Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL
C-925 15:50 - 17:30 T Antropologia moralna (seminarium)Ks. dr hab. Marian Pokrywka
C-805 16:40 - 18:20 T Katecheza młodzieży (wykład)Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
C-818 16:40 - 18:20 T Kult Bogarodzicy i maryjny w kulturze polskiej (wykład)Ks. dr Zbigniew Głowacki
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-846 10:50 - 12:30 T Trynitarny wymiar życia duchowego (wykład)S. dr Elżbieta Kruszewska
C-846 12:30 - 13:20 T Duchowość Ojców Kościoła (wykład)S. dr Elżbieta Kruszewska
TZ-WT 12:30 - 13:20 T Recepcja literatury klasycznej w pismach Ojców Kościoła (wykład)Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-11-29 12:19