Wydział Nauk Społecznych
Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Ochrona własności intelektualnej (wykład)dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Bankowość (wykład)
Od: 2021-03-08 do 2021-06-16
prof. dr hab. Marian Żukowski
ONLINE 14:10 - 15:50 T Informatyka w zarządzaniu (laboratorium - Grupa 1) mgr Joanna Brudnicka-Morawska
ONLINE 15:50 - 17:30 T Informatyka w zarządzaniu (laboratorium - Grupa 2) mgr Joanna Brudnicka-Morawska
ONLINE 17:30 - 19:10 T Informatyka w zarządzaniu (laboratorium - Grupa 3) mgr Joanna Brudnicka-Morawska
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Bankowość (wykład)
Od: 2021-02-15 do 2021-03-05
prof. dr hab. Marian Żukowski
ONLINE 12:30 - 14:10 T Informatyka w zarządzaniu (laboratorium - Grupa 4) mgr Joanna Brudnicka-Morawska
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Zarządzanie finansami (seminarium)dr Dorota Tokarska
ONLINE 09:10 - 10:50 T Zarządzanie przedsiębiorstwem (seminarium)dr Kalina Grzesiuk
ONLINE 09:10 - 10:50 T Zarządzanie zasobami ludzkimi (seminarium)dr inż. Monika Wawer
ONLINE 10:50 - 12:30 T Etyka (wykład)Ks. dr Marcin Ferdynus
ONLINE 12:30 - 14:10 T Gry kierownicze (konwersatorium)dr inż. Monika Wawer
ONLINE 14:10 - 15:50 T Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w przedsiębiorstwie (warsztaty)mgr Joanna Brudnicka-Morawska
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 10:50 - 12:30 T Informatyka w zarządzaniu (wykład)prof. dr hab. Marek Pawlak
ONLINE 12:30 - 14:10 T Organizacja i zarządzanie (seminarium)prof. dr hab. Marek Pawlak
ONLINE 12:30 - 14:10 T Zarządzanie marketingowe (seminarium)dr Grzegorz Wesołowski

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-03-04ONLINE 14:10 - 15:50 Zarządzanie marketingowe (seminarium)dr Grzegorz Wesołowski
2021-03-11ONLINE 09:10 - 10:50 Zarządzanie zasobami ludzkimi (seminarium)dr inż. Monika Wawer
2021-04-08ONLINE 12:30 - 14:10 Zarządzanie przedsiębiorstwem (seminarium)dr Kalina Grzesiuk
2021-06-10ONLINE 12:30 - 14:10 Zarządzanie przedsiębiorstwem (seminarium)dr Kalina Grzesiuk

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-07-26 02:37