Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2021/2022SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-408 08:20 - 10:00 A Metodyka resocjalizacji i działań profilaktycznych (ćwiczenia)dr Malwina Socha
C-913 09:10 - 10:00 T Pedagogika pracy (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
C-913 10:00 - 10:50 T Pedagogika pracy (konwersatorium - Grupa 2) dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
C-308 10:50 - 11:40 T Metodyka usprawniania interakcji rodzinnych (ćwiczenia)dr Magdalena Łuka
GG-26 10:50 - 12:30 T System prewencyjny ks. Jana Bosko w praktyce wychowawczej (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
C-1025 11:40 - 13:20 T Diagnoza i profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży szkolnej (ćwiczenia)dr Magdalena Łuka
C-623 12:30 - 14:10 T Zagrożenia i ochrona współczesnego dzieciństwa (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
C-1025 13:20 - 14:10 T Interakcje rodzinne w teorii i praktyce pedagogicznej (wykład)dr Magdalena Łuka
C-308 14:10 - 15:00 T Pedagogika pracy (konwersatorium - Grupa 3) dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
GG-26 14:10 - 15:50 T Projektowanie systemów dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych (ćwiczenia - Grupa 1) dr Barbara Borowska
C-809 15:00 - 16:40 T Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej (ćwiczenia)dr Magdalena Łuka
C-307 15:50 - 16:40 T Metodyka organizacji zajęć pozalekcyjnych (ćwiczenia)dr Ewelina Szlachta
GG-26 16:40 - 18:20 T Projektowanie systemów dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych (ćwiczenia - Grupa 2) dr Barbara Borowska
GG-26 18:20 - 20:00 T Projektowanie systemów dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych (ćwiczenia - Grupa 3) dr Barbara Borowska
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-913 08:20 - 09:10 T Diagnostyka resocjalizacyjna (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
C-218A 10:00 - 10:50 T Koncepcje kurateli sądowej (ćwiczenia)dr Anna Mazur
GG-26 10:50 - 11:40 T Systemy opieki nad dzieckiem w Unii Europejskiej (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
C-308 11:40 - 13:20 T Metodyka pracy pedagoga szkolnego (ćwiczenia)dr Marta Buk-Cegiełka
C-218A 14:10 - 15:50 T Praca socjalna i gerontologia społeczna (ćwiczenia - Grupa 1) dr Katarzyna Braun
C-218A 17:30 - 19:10 T Praca socjalna i gerontologia społeczna (ćwiczenia - Grupa 2) dr Katarzyna Braun
C-408 18:20 - 20:00 T Wychowanie i opieka nad niemowlęciem i małym dzieckiem (wykład)dr Ewelina Świdrak
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CTW-219 07:30 - 09:10 T Podstawy psychologii klinicznej (wykład)
Od: 2021-10-01 do 2021-11-24
dr Elżbieta Januszewska
CTW-219 09:10 - 10:00 T Metodyka działań wolontariackich wobec rodziny (ćwiczenia)dr Katarzyna Braun
C-241A 09:10 - 10:00 T Warsztat pracy nauczyciela-wychowawcy (warsztaty - Grupa 3) dr Anna Szudra-Barszcz
C-919 10:00 - 10:50 T Warsztat pracy nauczyciela-wychowawcy (warsztaty - Grupa 2) dr Anna Szudra-Barszcz
C-919 10:50 - 12:30 T Aksjologia edukacji szkolnej (wykład)prof. dr hab. Krystyna Chałas
C-922 10:50 - 12:30 A Organizacje społeczne i wolontariat (seminarium)dr Katarzyna Braun
CN-103 10:50 - 12:30 B Organizacje społeczne i wolontariat (seminarium)dr Katarzyna Braun
C-529 10:50 - 12:30 T Pedagogika rodziny (seminarium)dr Magdalena Parzyszek
C-919 12:30 - 14:10 T Psychopedagogika prokreacji (wykład)dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
C-919 14:10 - 15:50 T Współpraca rodziny i szkoły (konwersatorium)dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
TZ-WNS 18:20 - 20:00 B Wykorzystanie technologii informacyjnej w realizacji funkcji szkoły (ćwiczenia)mgr Maciej Celiński
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 B Elementy prawa oświatowego (wykład)prof. dr hab. Magdalena Pyter
C-306 07:30 - 09:10 A Warsztat pracy nauczyciela-wychowawcy (warsztaty - Grupa 1) dr Martyna Strembska-Kozieł
C-506 09:10 - 10:50 T Komunikacja w klasie szkolnej (konwersatorium)dr Anna Badora
C-846 10:50 - 12:30 T Dysfunkcjonalność środowisk wychowawczych (seminarium)dr Magdalena Łuka
C-218A 10:50 - 12:30 T Wzory i wzorce w edukacji i wychowaniu (wykład)dr hab. Ryszard Skrzyniarz
C-919 12:30 - 14:10 T Metodyka diagnozowania sytuacji rodzinnej (ćwiczenia)dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
C-919 14:10 - 15:00 T Literatura dla dzieci (wykład)dr hab. Elżbieta Stoch
C-919 15:00 - 16:40 A Tożsamość płciowa - rozwój i wychowanie (wykład)dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
C-308 16:40 - 18:20 T Praca socjalna i gerontologia społeczna (ćwiczenia - Grupa 3) dr Katarzyna Braun
C-919 18:20 - 20:00 T Animacja grup dziecięcych i młodzieżowych (ćwiczenia)dr hab. Elżbieta Stoch
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-613A 07:30 - 09:10 B Metodyka pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze (ćwiczenia)mgr Anna Zarzycka
C-623 09:10 - 10:50 T Turystyka dzieci i młodzieży (wykład)dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
C-913 10:00 - 11:40 T Aksjologiczne podstawy edukacji (seminarium)dr Małgorzata Łobacz
C-526 10:50 - 12:30 T Edukacja językowa i literacko-artystyczna (seminarium)dr Barbara Borowska
C-308 12:30 - 13:20 T Tożsamość płciowa - rozwój i wychowanie (konwersatorium)mgr Magdalena Leśniak
C-407 13:20 - 14:10 T Profilaktyka zdrowotna w szkole (wykład)dr Patrycja Leśniak-Walczuk
C-407 14:10 - 15:50 A Praca z bezrobotnym i jego rodziną (ćwiczenia)dr Patrycja Leśniak-Walczuk
C-913 17:30 - 19:10 B Metodyka pracy z uczniem zdolnym (ćwiczenia)mgr Marlena Dudzińska

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-12-01 16:19