Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2023/2024SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-913 07:30 - 09:10 A Koncepcje kurateli sądowej (ćwiczenia)dr Anna Mazur
CTW-219 09:10 - 10:50 T Praca socjalna i gerontologia społeczna (ćwiczenia - Grupa 2) dr Katarzyna Braun
C-308 10:50 - 12:30 A Pedagogika pracy (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
C-308 10:50 - 12:30 B Pedagogika pracy (konwersatorium - Grupa 2) dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
C-506 12:30 - 14:10 A Metodyka resocjalizacji i działań profilaktycznych (ćwiczenia)Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
C-618 12:30 - 14:10 B Tożsamość płciowa - rozwój i wychowanie (wykład)dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
C-506 14:10 - 15:50 A Diagnostyka resocjalizacyjna (wykład)dr Magdalena Łuka
C-618 14:10 - 15:50 T Metodyka diagnozowania sytuacji rodzinnej (ćwiczenia)dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
C-623 15:50 - 17:30 A Interakcje rodzinne w teorii i praktyce pedagogicznej (wykład)dr Magdalena Łuka
C-623 15:50 - 17:30 B Metodyka usprawniania interakcji rodzinnych (ćwiczenia)dr Magdalena Łuka
C-310 17:30 - 19:10 T Dysfunkcjonalność środowisk wychowawczych (seminarium)dr Magdalena Łuka
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-506 07:30 - 09:10 A Tożsamość płciowa - rozwój i wychowanie (konwersatorium)mgr Magdalena Leśniak
C-506 10:50 - 12:30 T System prewencyjny ks. Jana Bosko w praktyce wychowawczej (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
CN-020 12:30 - 14:10 T Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej (ćwiczenia)dr Lidia Pietruszka
C-506 14:10 - 15:50 T Zagrożenia i ochrona współczesnego dzieciństwa (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
C-408 15:50 - 17:30 T Psychopedagogika prokreacji (konwersatorium)dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
C-506 15:50 - 17:30 A Systemy opieki nad dzieckiem w Unii Europejskiej (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
C-517 17:30 - 19:10 T Pedagogika opiekuńcza i społeczna (seminarium)dr Lidia Pietruszka
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-308 07:30 - 09:10 A Warsztat pracy nauczyciela-wychowawcy (warsztaty - Grupa 1) dr Anna Szudra-Barszcz
C-308 07:30 - 09:10 B Warsztat pracy nauczyciela-wychowawcy (warsztaty - Grupa 2) dr Anna Szudra-Barszcz
CTW-219 09:10 - 10:50 T Projektowanie systemów dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych (ćwiczenia - Grupa 1) dr Dorota Bis
C-913 10:50 - 12:30 T Projektowanie systemów dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych (ćwiczenia - Grupa 2) dr Dorota Bis
C-341 12:30 - 14:10 T Metody aktywizujące w pracy z grupą (ćwiczenia)dr Iwona Szewczak
C-408 15:50 - 17:30 T Wzory i wzorce w edukacji (wykład)dr Małgorzata Łobacz
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-913 07:30 - 09:10 A Metodyka działań wolontariackich wobec rodziny (ćwiczenia)dr Katarzyna Braun
C-605 07:30 - 09:10 B Podstawy psychologii klinicznej (wykład)dr Elżbieta Januszewska
C-913 09:10 - 10:50 T Praca socjalna i gerontologia społeczna (ćwiczenia - Grupa 1) dr Katarzyna Braun
C-310 10:50 - 12:30 T Aksjologiczne podstawy edukacji (seminarium)dr Małgorzata Łobacz
C-517 10:50 - 12:30 T Organizacje społeczne i wolontariat (seminarium)dr Katarzyna Braun
C-603A 12:30 - 14:10 A Warsztat pracy nauczyciela-wychowawcy (warsztaty - Grupa 3) dr Anna Szudra-Barszcz
C-605 14:10 - 15:50 T Animacja grup dziecięcych i młodzieżowych (ćwiczenia)dr hab. Elżbieta Stoch
C-605 15:50 - 17:30 A Literatura dla dzieci (wykład)dr hab. Elżbieta Stoch
C-408 19:10 - 20:50 T Arteterapia - teatr i drama w pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ćwiczenia)mgr Jan Stanowski
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-408 07:30 - 09:10 A Elementy prawa oświatowego (wykład)prof. dr hab. Magdalena Pyter
C-913 09:10 - 10:50 T Wychowanie i opieka nad niemowlęciem i małym dzieckiem (wykład)dr Ewelina Świdrak
C-913 10:50 - 12:30 T Prognozowanie w pedagogice (wykład)dr Magdalena Parzyszek
C-310 12:30 - 14:10 T Pedagogika rodziny (seminarium)dr Magdalena Parzyszek
C-605 14:10 - 15:50 B Praca z bezrobotnym i jego rodziną (ćwiczenia)dr Lidia Pietruszka
C-605 15:50 - 17:30 T Współpraca rodziny i szkoły (konwersatorium)dr Lidia Pietruszka

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-10-03 09:16