Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2021/2022SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-108 07:30 - 09:10 T Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 103) mgr Magdalena Szulga
CTW-219 09:10 - 10:50 T Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
C-1039 10:50 - 12:30 T Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 105) mgr Justyna Pyszczek-Bulak
GG-26 10:50 - 12:30 T System prewencyjny ks. Jana Bosko w praktyce wychowawczej (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
C-308 12:30 - 13:20 T Personalistyczne podstawy małżeństwa i rodziny (konwersatorium)dr Magdalena Parzyszek
C-308 13:20 - 14:10 T Personalistyczne podstawy małżeństwa i rodziny (wykład)dr Magdalena Parzyszek
C-913 15:50 - 17:30 T Teorie i czynniki przestępczości (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
GG-241 17:30 - 19:10 T Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 103) mgr Jakub Duralak
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-809 07:30 - 08:20 T Podstawy pedagogiki penitencjarnej (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
C-407 08:20 - 10:00 T Etyka zawodowa (konwersatorium - Grupa 1) dr Anna Szudra-Barszcz
CTW-220 08:20 - 10:00 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa 111) mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
C-925 10:00 - 10:50 T Podstawy pedagogiki penitencjarnej (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
C-919 10:50 - 11:40 T Pedagogika resocjalizacji (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
C-308 11:40 - 13:20 T Metodyka pracy pedagoga szkolnego (ćwiczenia)dr Marta Buk-Cegiełka
C-506 14:10 - 15:50 T Instytucje opieki i wychowania (ćwiczenia - Grupa 1) dr Anna Mazur
C-506 15:50 - 17:30 T Instytucje opieki i wychowania (ćwiczenia - Grupa 2) dr Anna Mazur
C-408 18:20 - 20:00 T Wychowanie i opieka nad niemowlęciem i małym dzieckiem (wykład)dr Ewelina Świdrak
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-623 07:30 - 09:10 T Etyka zawodowa (konwersatorium - Grupa 2) dr Anna Szudra-Barszcz
GG-235 07:30 - 09:10 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 101) mgr Barbara Okulska
GG-235 09:10 - 10:50 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 103) mgr Barbara Okulska
C-919 09:10 - 10:00 T Podstawy logopedii (wykład)dr Renata Kołodziejczyk
CTW-219 10:00 - 10:50 T Pedagogika prenatalna (wykład)dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
C-506 10:50 - 12:30 T Metodologia badań pedagogicznych (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Piotr Magier
C-919 14:10 - 15:50 T Współpraca rodziny i szkoły (konwersatorium)dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
GG-108 17:30 - 19:10 T Język angielski - CEF B1+ - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa 113) mgr Jacek Kowalik
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-346 07:30 - 09:10 T Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 101) mgr Agnieszka Białowolska
GG-248 07:30 - 09:10 T Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 104) mgr Magdalena Szulga
GG-235 08:20 - 10:00 T Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 106) mgr Justyna Pyszczek-Bulak
C-506 09:10 - 10:50 T Komunikacja w klasie szkolnej (konwersatorium)dr Anna Badora
C-218A 10:50 - 12:30 T Wzory i wzorce w edukacji i wychowaniu (wykład)dr hab. Ryszard Skrzyniarz
CN-P01 12:30 - 14:10 T Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa 115) mgr Jacek Kowalik
C-1002 12:30 - 14:10 T Rodzina w diagnozie i terapii pedagogicznej (wykład)dr Magdalena Łuka
C-919 18:20 - 20:00 T Animacja grup dziecięcych i młodzieżowych (ćwiczenia)dr hab. Elżbieta Stoch
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-503 07:30 - 09:10 T Metodyka kształcenia kompetencji wychowawczych (warsztaty)mgr Magdalena Leśniak
C-623 09:10 - 10:50 T Turystyka dzieci i młodzieży (wykład)dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
C-232 10:50 - 12:30 B Edukacja medialna (konwersatorium - Grupa 1) Ks. dr Marek Jeziorański
C-232 10:50 - 12:30 A Edukacja medialna (konwersatorium - Grupa 2) Ks. dr Marek Jeziorański
C-506 12:30 - 14:10 T Metodologia badań pedagogicznych (konwersatorium - Grupa 2) dr hab. Piotr Magier
ONLINE 16:40 - 18:20 T Etyka (wykład)dr Małgorzata Borkowska-Nowak
GG-235 19:10 - 20:50 T Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 105) mgr Agnieszka Białowolska

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-12-01 16:19