Wydział Nauk Humanistycznych
Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 10:50 - 12:30 T Historia sztuki nowoczesnej w Polsce (wykład)dr Agnieszka Kuczyńska
ONLINE 13:20 - 15:00 T Historia sztuki nowoczesnej powszechnej (wykład)dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL
ONLINE 15:00 - 16:40 T Etyka (wykład)dr Małgorzata Borkowska-Nowak
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 10:00 T Historia sztuki nowoczesnej powszechnej - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
ONLINE 10:00 - 11:40 T Historia sztuki nowoczesnej w Polsce - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
ONLINE 12:30 - 14:10 T Forma i treść w sztuce dawnej (seminarium)dr Anna Głowa
ONLINE 12:30 - 14:10 T Teorie, interpretacje i dialogi artystyczne (seminarium)dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
ONLINE 15:00 - 15:50 T Kolekcja rzeźb antycznych w Europie nowożytnej (wykład)dr Anna Głowa
ONLINE 15:50 - 16:40 T Rynek dzieł sztuki (konwersatorium)dr hab. Agnieszka Bender
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Sztuka współczesna powszechna (wykład)dr Anna Dzierżyc-Horniak
ONLINE 10:50 - 12:30 T Sztuka współczesna powszechna - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)dr Anna Dzierżyc-Horniak
ONLINE 13:20 - 14:10 T Wystawiennictwo: problemy i modele (konwersatorium)dr Krzysztof Przylicki
ONLINE 14:10 - 15:00 T Emblematyka w historii sztuki (wykład)dr hab. Aneta Kramiszewska

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-01 13:19