Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 10:00 - 11:40 T Historia języka polskiego (ćwiczenia)dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
ONLINE 11:40 - 12:30 T Warsztat nauczyciela: komunikacja i kultura (wykład)dr Monika Szabłowska-Zaremba
ONLINE 12:30 - 14:10 T Mistrzowie dramatu i teatru XIX w, (konwersatorium)dr Agnieszka Jarosz
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 10:00 - 11:40 T Kultura - kolonializm - tożsamość (konwersatorium)dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
ONLINE 11:40 - 12:30 T Z (pre)historii nowożytnej koncepcji praw autorskich i własności intelektualnej (wykład)dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 13:20 T Język dawniej i dziś (wykład)dr hab. Cecylia Galilej
ONLINE 13:20 - 15:00 T Seminarium językoznawcze (seminarium)dr Anna Majewska-Wójcik
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 10:00 T Historia literatury po 1918 r. (ćwiczenia)Ks. dr Grzegorz Głąb
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 12:30 - 14:10 T Seminarium literaturoznawcze (seminarium)dr hab. Joanna Michalczuk
ONLINE 13:20 - 15:00 T Seminarium literaturoznawcze (seminarium)dr Joanna Lekan-Mrzewka
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 10:50 - 11:40 T Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs, historii języka polskiego i dialektologii (wykład)dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
ONLINE 11:40 - 13:20 T Gramatyka historyczna języka polskiego (ćwiczenia)dr hab. Mariusz Koper

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-07-26 02:37