Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 10:50 - 12:30 T Krytyka i polityka (wykład)
Od: 2020-10-01 do 2020-12-15
dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 15:00 T Od Archangielska do kirgiskich stepów. Literackie obrazy Sybiru (konwersatorium)dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 15:00 T Polszczyzna w mediach (konwersatorium)dr hab. Cecylia Galilej
ONLINE 15:00 - 16:40 T Etyka (wykład)dr Małgorzata Borkowska-Nowak
ONLINE 17:30 - 19:10 T Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki społecznej (wykład)dr hab. Piotr Magier
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-370 09:10 - 10:50 T Nowa kultura: Kultura w mediach (laboratorium)
Od: 2020-10-01 do 2020-12-15
dr Aneta Wójciszyn-Wasil
GG-370 10:50 - 12:30 T Hierarchie: Sąsiedzi (warsztaty)prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska
ONLINE 12:30 - 13:20 T Dzieła typowe, dzieła wybitne w literaturze XX wieku (wykład)Ks. dr Grzegorz Głąb
ONLINE 14:10 - 15:50 T Historia literatury modernizmu (ćwiczenia)dr Joanna Lekan-Mrzewka
ONLINE 16:40 - 17:30 T Warsztat nauczyciela: komunikacja i kultura (wykład)dr Małgorzata Peroń
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 10:00 T Historia literatury po 1918 r. (ćwiczenia)Ks. dr Grzegorz Głąb
CN-202 13:20 - 15:00 T Seminarium językoznawcze (seminarium)dr Anna Majewska-Wójcik
CN-205 15:00 - 16:40 T Dydaktyka literatury i języka polskiego w szkole podstawowej (warsztaty)mgr Joanna Żytek
ONLINE 17:30 - 19:10 T Psychologia rozwojowa i wychowawcza dzieci w wieku szkolnym (wykład)dr Monika Dacka
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 09:10 T Dyskursy emancypacyjne współczesnej humanistyki (wykład)dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
ONLINE 10:00 - 11:40 T Dialektologia z socjolingwistyką (ćwiczenia)dr hab. Mariusz Koper
GG-13 12:30 - 14:10 T Seminarium literaturoznawcze (seminarium)dr hab. Joanna Michalczuk
CN-215 13:20 - 15:00 T Seminarium literaturoznawcze (seminarium)dr Joanna Lekan-Mrzewka
ONLINE 15:50 - 17:30 T Hierarchie: Mistrzowie (warsztaty)prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 10:50 - 11:40 T Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs, historii języka polskiego i dialektologii (wykład)dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
ONLINE 11:40 - 13:20 T Gramatyka historyczna języka polskiego (ćwiczenia)dr hab. Mariusz Koper

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-25 02:38