Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 64) mgr Maria Piwińska
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 3) mgr Karolina Sieńko-Flis
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 6) mgr Justyna Pyszczek-Bulak
CN-101 10:00 - 10:50 T Projekt: Krytyka teatralna i performatyka (warsztaty)dr hab. Joanna Michalczuk
CN-101 10:50 - 12:30 T Projekt: Krytyka filmowa (warsztaty)
Od: 2020-10-01 do 2020-12-21
dr Agnieszka Jarosz
CN-101 12:30 - 13:20 T Projekt: Krytyka muzyczna (laboratorium)dr Kinga Krzymowska-Szacoń
CN-203 13:20 - 15:00 A Teatr i dramat antyczny (ćwiczenia)dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
ONLINE 16:40 - 17:30 T Język staro-cerkiewno-słowiański (ćwiczenia)dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
ONLINE 19:10 - 20:50 T Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 3) dr Katarzyna Jakubów
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CN-204 07:30 - 08:20 T Kultura polska dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)dr Agnieszka Jarosz
ONLINE 08:20 - 09:10 T Nowe zjawiska w sztuce filmowej (konwersatorium)dr Agnieszka Jarosz
ONLINE 08:20 - 10:00 T Wybrane zagadnienia z krytyki literackiej i artystycznej (wykład)
Od: 2020-10-01 do 2020-12-15
dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 11:40 T Kultura języka (ćwiczenia)dr hab. Cecylia Galilej
ONLINE 13:20 - 14:10 T Polityka regionalna (kultura, sylwetki, instytucje, fundacje) (wykład)dr Agnieszka Jarosz
ONLINE 13:20 - 14:10 T Wybrane zagadnienia modernizmu (wykład)prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska
CTW-02 15:50 - 16:40 T Emisja i impostacja głosu (warsztaty)Ks. dr Mariusz Lach
CTW-02 16:40 - 17:30 T Proces powstawania przedstawienia (warsztaty)Ks. dr Mariusz Lach
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 10:00 T Hierarchie: Debiutanci (warsztaty)prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
ONLINE 10:00 - 11:40 T Poetyka, cz. II (ćwiczenia)prof. dr hab. Adam Fitas
ONLINE 11:40 - 13:20 T Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. II (ćwiczenia)dr Anna Majewska-Wójcik
ONLINE 13:20 - 14:10 T Arcydzieła literatury powszechnej (pozytywizm - współczesność) (wykład)Ks. dr Grzegorz Głąb
ONLINE 15:50 - 17:30 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 65) mgr Michał Narecki
ONLINE 16:40 - 18:20 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 22) mgr Maria Piwińska
ONLINE 17:30 - 19:10 T Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 6) mgr Barbara Okulska
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B1+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 67) mgr Małgorzata Osękowska
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 4) mgr Barbara Okulska
GG-17 07:30 - 09:10 T Kultura języka polskiego dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)dr hab. Anna Czapla
ONLINE 09:10 - 10:50 T Stylistyka praktyczna (ćwiczenia)dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Nurty i gatunki sztuki filmowej (konwersatorium)dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 16:40 T Historia filozofii (wykład)Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
ONLINE 16:40 - 18:20 B Projekt: Antyczna krytyka artystyczna (warsztaty)dr hab. Barbara Niebelska-Rajca
TZ-WNH 18:20 - 19:10 T Kultura polska dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)dr Agnieszka Jarosz
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:00 T Istota i granice teatru (wykład)dr hab. Joanna Michalczuk
ONLINE 10:00 - 11:40 T Sarmaci i świat. Komparatystyczna lektura dawnej poezji polskiej (konwersatorium)prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
ONLINE 11:40 - 13:20 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 68) mgr Małgorzata Osękowska
ONLINE 15:00 - 16:40 T Historia literatury romantyzmu (ćwiczenia)prof. dr hab. Dariusz Seweryn
ONLINE 16:40 - 17:30 T Wybrane zagadnienia literatury polskiego romantyzmu (wykład)prof. dr hab. Dariusz Seweryn
ONLINE 17:30 - 19:10 T Romantyzm: literatura, kultura, sztuka (konwersatorium)prof. dr hab. Dariusz Seweryn

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-10-12ONLINE 13:20 - 14:10 Od sceny misteryjnej do komedii dell'arte (ćwiczenia)dr Agnieszka Jarosz
2020-10-26ONLINE 13:20 - 15:00 Od sceny misteryjnej do komedii dell'arte (ćwiczenia)dr Agnieszka Jarosz
2020-11-16ONLINE 13:20 - 15:00 Od sceny misteryjnej do komedii dell'arte (ćwiczenia)dr Agnieszka Jarosz
2020-11-30ONLINE 13:20 - 15:00 Od sceny misteryjnej do komedii dell'arte (ćwiczenia)dr Agnieszka Jarosz
2020-12-14ONLINE 13:20 - 15:00 Od sceny misteryjnej do komedii dell'arte (ćwiczenia)dr Agnieszka Jarosz
2021-01-04ONLINE 13:20 - 15:00 Od sceny misteryjnej do komedii dell'arte (ćwiczenia)dr Agnieszka Jarosz
2021-01-18ONLINE 13:20 - 15:00 Od sceny misteryjnej do komedii dell'arte (ćwiczenia)dr Agnieszka Jarosz
2021-01-25ONLINE 13:20 - 15:00 Od sceny misteryjnej do komedii dell'arte (ćwiczenia)dr Agnieszka Jarosz

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-02 17:19