Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2023/2024SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
CN-P11 07:30 - 09:10 T Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 305) mgr Magdalena Szulga
CN-203 10:00 - 11:40 T Poetyka, cz. II (ćwiczenia)dr hab. Ireneusz Piekarski, prof. KUL
CN-203 11:40 - 13:20 T Gramatyka opisowa języka polskiego - fleksja (ćwiczenia)dr hab. Cecylia Galilej
CN-203 13:20 - 15:00 T Stylistyka praktyczna (ćwiczenia)dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
CTW-205 15:00 - 16:40 T Język angielski – CEF B2 – Kurs specjalistyczny: Język angielski dla studentów Kryminologii (lektorat - Grupa 330) mgr Michał Narecki
CN-P11 15:50 - 17:30 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 302) mgr Barbara Okulska
CN-204 17:30 - 19:10 T Kultura polska (ćwiczenia)dr Agnieszka Jarosz
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CN-P11 10:50 - 12:30 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 301) mgr Barbara Okulska
CN-212 10:50 - 12:30 T Krytyka i polityka (ćwiczenia)Ks. dr Grzegorz Głąb
CN-101 12:30 - 13:20 T Kryzys egzystencjalny w literaturze i sztuce drugiej połowy XIX wieku – figury melancholii (wykład)prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska
CN-022 12:30 - 13:20 T Teatr alternatywny (wykład)dr hab. Joanna Michalczuk
CN-101 13:20 - 15:00 T Krytyka teatralna i filmowa (ćwiczenia)Ks. dr Mariusz Lach
CN-202 15:00 - 15:50 T Teatr i dramat antyczny (ćwiczenia)prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
CN-203 15:50 - 17:30 T Nurty i gatunki filmowe (konwersatorium)dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
CTW-202 19:10 - 20:50 T Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 302) mgr Jakub Duralak
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-321 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B1+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 356) mgr Aleksandra Zakrzewska
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
CN-203 10:00 - 10:50 T Od sceny misteryjnej do komedii dell'arte (ćwiczenia)dr Agnieszka Jarosz
CN-P11 10:50 - 12:30 T Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 303) mgr Magdalena Szulga
CN-203 11:40 - 12:30 T Kultura języka (ćwiczenia)dr hab. Cecylia Galilej
CN-203 12:30 - 13:20 T Język staro-cerkiewno-słowiański (ćwiczenia)dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
CN-203 13:20 - 15:00 T Historia literatury: analiza i interpretacja dzieł nowożytnych (romantyzm) (warsztaty)prof. dr hab. Dariusz Seweryn
CTW-02 15:00 - 15:50 T Emisja i impostacja głosu (warsztaty)Ks. dr Mariusz Lach
C-613A 15:00 - 16:40 T Krytyka i muzyka (laboratorium)dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
CTW-02 15:50 - 16:40 T Proces powstawania przedstawienia (warsztaty)Ks. dr Mariusz Lach
C-613A 16:40 - 18:20 T Romantyzm w perspektywie etno-komparatystycznej – problem fantastyki literackiej (konwersatorium)prof. dr hab. Dariusz Seweryn
C-613A 18:20 - 19:10 T Wprowadzenie do krytyki literackiej i artystycznej (wykład)prof. dr hab. Dariusz Seweryn
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
CN-204 07:30 - 09:10 T Korespondencja pisarzy z dziećmi w optyce językoznawczej (konwersatorium)dr Anna Majewska-Wójcik
CN-022 09:10 - 10:00 T Historia kina (wykład)dr hab. Joanna Michalczuk
CN-022 10:00 - 10:50 T Istota i granice teatru (wykład)dr hab. Joanna Michalczuk
CI-303A 10:50 - 12:30 T Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 360) mgr Agnieszka Gryta
C-114 10:50 - 12:30 T Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 306)
Od: 2023-11-01 do 2024-01-28
mgr Justyna Pyszczek-Bulak
GG-243 10:50 - 12:30 T Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 306)
Od: 2023-10-01 do 2023-10-31
mgr Justyna Pyszczek-Bulak
CN-204 12:30 - 14:10 B Estetyka XX i XXI w. (wykład)prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
CN-022 12:30 - 14:10 T Język polski dla celów specjalistycznych (nauka, turystyka, biznes) (ćwiczenia)dr hab. Anna Czapla
CN-P11 14:10 - 15:50 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 352) mgr Michał Narecki
CTW-408 17:30 - 19:10 T Historia filozofii (wykład)Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-10-06CTW-114 17:30 - 19:10 Historia filozofii (wykład)Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-10-01 11:18