Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 10:00 T Historia literatury staropolskiej (wykład)dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
ONLINE 10:00 - 10:50 T Wprowadzenie do nauki o języku (wykład)dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
ONLINE 11:40 - 12:30 T Logika (wykład)Ks. dr hab. Robert Kublikowski
ONLINE 12:30 - 14:10 T Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa 157) mgr Agnieszka Gryta
CN-204 14:10 - 15:50 T Historia literatury staropolskiej (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
CN-204 15:50 - 19:10 B Analiza dzieła literackiego (warsztaty - Grupa 1) prof. dr hab. Dariusz Seweryn
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa 101) mgr Barbara Okulska
CN-204 07:30 - 08:20 T Kultura polska dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)dr Agnieszka Jarosz
CN-101 09:10 - 10:50 T Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. I (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Anna Czapla
CN-204 09:10 - 10:50 T Leksykologia i leksykografia (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Cecylia Galilej
CN-101 10:50 - 12:30 T Historia literatury staropolskiej (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
CN-204 10:50 - 12:30 T Wiedza o kulturze: literatura i sztuka (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
CN-204 12:30 - 14:10 T Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. I (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Anna Czapla
CN-101 12:30 - 14:10 T Leksykologia i leksykografia (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
HS-110 15:00 - 16:40 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 103) mgr Anna Zarańska
ONLINE 19:10 - 20:50 T Język francuski - CEF A2+ (lektorat - Grupa 103) mgr Maria Piwińska
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 10:50 - 12:30 T Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa 106) mgr Justyna Pyszczek-Bulak
CN-204 10:50 - 12:30 T Tradycyjny i cyfrowy warsztat filologa (warsztaty - Grupa 3) Ks. dr Grzegorz Głąb
CN-204 12:30 - 14:10 T Poetyka, cz. I (warsztaty - Grupa 3) prof. dr hab. Adam Fitas
CN-204 15:00 - 16:40 A Logika (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Danuta Matejczuk
CN-204 15:00 - 16:40 B Logika (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Danuta Matejczuk
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-17 07:30 - 09:10 T Kultura języka polskiego dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)dr hab. Anna Czapla
CN-203 08:20 - 10:00 T Wiedza o kulturze: literatura i sztuka (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Joanna Michalczuk
CN-202 10:00 - 11:40 T Analiza dzieła literackiego (warsztaty - Grupa 3) dr Małgorzata Peroń
CN-203 10:50 - 12:30 T Analiza dzieła literackiego (warsztaty - Grupa 2) dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
CN-204 10:50 - 12:30 T Tradycyjny i cyfrowy warsztat filologa (warsztaty - Grupa 1) dr hab. Joanna Michalczuk
CN-204 12:30 - 14:10 T Poetyka, cz. I (warsztaty - Grupa 1) dr hab. Ireneusz Piekarski
CN-203 12:30 - 14:10 T Tradycyjny i cyfrowy warsztat filologa (warsztaty - Grupa 2) dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
CN-203 14:10 - 15:50 T Poetyka, cz. I (warsztaty - Grupa 2) prof. dr hab. Adam Fitas
HS-110 15:00 - 16:40 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 104) mgr Wojciech Paszek
ONLINE 17:30 - 19:10 T Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa 156) mgr Małgorzata Koziej-Butryn
TZ-WNH 18:20 - 19:10 T Kultura polska dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)dr Agnieszka Jarosz
ONLINE 19:10 - 20:50 T Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa 102) dr Katarzyna Jakubów
HS-7C 19:10 - 20:50 T Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)mgr Arkadiusz Czarnecki
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa 102) mgr Barbara Okulska
ONLINE 08:20 - 10:00 T Łacina funkcjonalna (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Edyta Michałek
ONLINE 10:00 - 11:40 T Łacina funkcjonalna (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Edyta Michałek
ONLINE 11:40 - 13:20 T Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa 155) mgr Katarzyna Albiniak
ONLINE 15:50 - 17:30 T Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa 103) mgr Agnieszka Białowolska

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-02 11:19