Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-362 09:10 - 10:00 T Literatura grecka (wykład)dr hab. Ewa Osek, prof. KUL
GG-362 10:00 - 11:40 T Paleografia grecka i łacińska (ćwiczenia)dr Wojciech Kopek
GG-362 11:40 - 13:20 T Literatura, kultura i język starożytnej Grecji (seminarium)dr hab. Ewa Osek, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-362 08:20 - 09:10 T Łacińska literatura chrześcijańska (wykład)dr Agnieszka Strycharczuk
GG-362 09:10 - 10:50 T Lektura tekstów łacińskich (ćwiczenia)prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
GG-362 10:50 - 12:30 T Lektura tekstów greckich (ćwiczenia)dr hab. Ewa Osek, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-07-26 02:37