Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 11:40 T Historia filozofii (wykład)Ks. dr hab. Rafał Charzyński
GG-355 15:00 - 16:40 T Teksty łacińskie - Nepos (ćwiczenia)dr Wojciech Kopek
GG-355 16:40 - 17:30 T Literatura łacińska epoki augustowskiej - wybrane zagadnienia (wykład)dr Wojciech Kopek
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-355 10:00 - 12:30 T Teksty greckie (ćwiczenia)Ks. dr Dariusz Piasecki
GG-355 12:30 - 14:10 T Analiza i interpretacja tekstów łacińskich - poeci rzymscy (ćwiczenia)prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
GG-355 14:10 - 15:00 T Teatr i dramat grecki (wykład)Ks. dr Dariusz Piasecki
GG-355 15:00 - 16:40 T Kultura materialna starożytnej Grecji i Rzymu (konwersatorium)Ks. dr Dariusz Piasecki
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-355 08:20 - 10:00 T Kultura starożytnego Rzymu (konwersatorium)dr Agnieszka Strycharczuk
GG-355 10:00 - 12:30 T Teksty greckie (ćwiczenia)Ks. dr Dariusz Piasecki
GG-355 12:30 - 14:10 T Teksty łacińskie - Cezar (ćwiczenia)dr Agnieszka Strycharczuk
ONLINE 15:50 - 17:30 T Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 5) mgr Barbara Okulska
ONLINE 17:30 - 19:10 T Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 6) mgr Barbara Okulska
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-355 07:30 - 08:20 T Grecka literatura chrześcijańska (konwersatorium)Ks. dr Dariusz Piasecki
GG-355 08:20 - 10:00 T Mit i religia Grecji i Rzymu (konwersatorium)Ks. dr Dariusz Piasecki
GG-355 10:00 - 11:40 T Teksty greckie (ćwiczenia)Ks. dr Dariusz Piasecki
GG-355 11:40 - 13:20 T Teksty łacińskie - Cezar (ćwiczenia)dr Agnieszka Strycharczuk

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-01 17:19