Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Historia literatury łacińskiej - zarys (wykład)prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
ONLINE 09:10 - 10:50 T Historia starożytnej Grecji i Rzymu (wykład)prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
ONLINE 11:40 - 12:30 T Logika (wykład)Ks. dr hab. Robert Kublikowski
ONLINE 12:30 - 14:10 T Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa 157) mgr Agnieszka Gryta
GG-368 13:20 - 15:00 T Teksty łacińskie (ćwiczenia)dr Agnieszka Strycharczuk
ONLINE 16:40 - 18:20 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 104) mgr Barbara Okulska
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-368 10:00 - 12:30 T Teksty łacińskie (ćwiczenia)dr Agnieszka Strycharczuk
GG-368 12:30 - 14:10 T Historia literatury greckiej - zarys (wykład)dr hab. Iwona Wieżel
HS-13 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 60) mgr Arkadiusz Czarnecki
ONLINE 19:10 - 20:50 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 49) mgr Agnieszka Gołofit
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-368 09:10 - 10:50 T Kultura starożytnej Grecji (konwersatorium)dr hab. Iwona Wieżel
GG-368 10:50 - 12:30 T Teksty łacińskie (ćwiczenia)dr Agnieszka Strycharczuk
GG-368 16:40 - 17:30 T Logika (ćwiczenia)mgr Łukasz Sarowski
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-368 09:10 - 11:40 T Teksty łacińskie (ćwiczenia)dr Agnieszka Strycharczuk
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 15:50 - 17:30 T Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa 103) mgr Agnieszka Białowolska

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-02 17:19