Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 11:40 T Historia filozofii (wykład)Ks. dr hab. Rafał Charzyński
ONLINE 11:40 - 13:20 T Interkulturowość w nauczaniu języków obcych (konwersatorium)dr Lucyna Krzysiak
ONLINE 15:50 - 17:30 T Dydaktyka ogólna I (wykład)dr Monika Szabłowska-Zaremba
ONLINE 16:40 - 18:20 T Język angielski: gramatyka praktyczna (ćwiczenia)mgr Agnieszka Gryta
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: ćwiczenia audiowizualne (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Dorota Tomczuk, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: pisanie/synonimika i słowotwórstwo (ćwiczenia - Grupa 1) dr Monika Grzeszczak
ONLINE 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: ćwiczenia audiowizualne (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Dorota Tomczuk, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: pisanie/synonimika i słowotwórstwo (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Ewa Grzesiuk, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Języki specjalistyczne: Deutsch im Büro (ćwiczenia)dr Katarzyna Jakubów
ONLINE 17:30 - 19:10 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: ćwiczenia tłumaczeniowe (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Joanna Majewska-Zarychta
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 12:30 - 14:10 T Literatura i kultura staroniemiecka - L (wykład)prof. dr hab. Marzena Górecka
ONLINE 15:50 - 17:30 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy - analiza/ćwiczenia III (ćwiczenia)mgr Sylwia Mitko
ONLINE 17:30 - 19:10 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: ćwiczenia tłumaczeniowe (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Joanna Majewska-Zarychta
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 10:00 - 11:40 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: der deutsche Satz (ćwiczenia - Grupa 1) dr Monika Grzeszczak
ONLINE 10:00 - 11:40 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: praca z tekstem literackim I (ćwiczenia - Grupa 2) prof. dr hab. Marzena Górecka
ONLINE 11:40 - 13:20 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: der deutsche Satz (ćwiczenia - Grupa 2) dr Monika Grzeszczak
ONLINE 11:40 - 13:20 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: praca z tekstem literackim I (ćwiczenia - Grupa 1) prof. dr hab. Marzena Górecka
ONLINE 16:40 - 18:20 T Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki społecznej (ćwiczenia)dr Anna Badora
ONLINE 18:20 - 20:00 T Psychologia rozwojowa i wychowawcza dzieci w wieku szkolnym (ćwiczenia)mgr Bogumiła Krawiec
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne II (ćwiczenia - Grupa 1) dr Amelia Szuba-Wenek
ONLINE 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne II (ćwiczenia - Grupa 2) dr Amelia Szuba-Wenek
ONLINE 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy - analiza/ćwiczenia IV (ćwiczenia)mgr Sylwia Mitko
ONLINE 14:10 - 15:50 T Języki specjalistyczne: Nauki matematyczno-przyrodnicze i informatyka (ćwiczenia)mgr Sylwia Mitko

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-01 12:19