Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 11:40 - 12:30 T Logika (wykład)Ks. dr hab. Robert Kublikowski
GG-116 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 1 (ćwiczenia)dr Marta Pudło
ONLINE 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 64) mgr Agnieszka Gołofit
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CTW-202 11:40 - 13:20 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 2 (ćwiczenia)dr Amelia Szuba-Wenek
GG-116 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 1 (ćwiczenia)dr Marta Pudło
CTW-202 13:20 - 15:00 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 2 (ćwiczenia)dr Amelia Szuba-Wenek
GG-116 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy - analiza/ćwiczenia I (ćwiczenia - Grupa 2) dr Marta Pudło
ONLINE 15:00 - 16:40 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: rozumienie ze słuchu (ćwiczenia - Grupa 1) dr Amelia Szuba-Wenek
GG-116 15:50 - 16:40 T Logika (ćwiczenia - Grupa 2) Ks. dr hab. Robert Kublikowski
CTW-202 16:40 - 17:30 T Logika (ćwiczenia - Grupa 1) Ks. dr hab. Robert Kublikowski
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CTW-202 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy - analiza/ćwiczenia I (ćwiczenia - Grupa 1) dr Marta Pudło
ONLINE 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: rozumienie ze słuchu (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Dorota Tomczuk, prof. KUL
CTW-202 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: fonetyka (ćwiczenia - Grupa 1) dr Eliza Chabros
GG-116 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 1 (ćwiczenia)dr Marta Pudło
GG-116 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: fonetyka (ćwiczenia - Grupa 2) dr Eliza Chabros
CTW-202 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 1 (ćwiczenia)mgr Sylwia Mitko
CTW-202 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne I (ćwiczenia - Grupa 1) dr Justyna Ofierska
HS-7B 19:10 - 20:50 T Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)dr Joanna Kubińska
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
CTW-202 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 1 (ćwiczenia)mgr Sylwia Mitko
CTW-202 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 1 (ćwiczenia)mgr Sylwia Mitko
GG-116 11:40 - 13:20 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 2 (ćwiczenia)dr Justyna Ofierska
GG-116 13:20 - 15:00 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 2 (ćwiczenia)dr Justyna Ofierska
GG-116 15:00 - 16:40 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne I (ćwiczenia - Grupa 2) dr Justyna Ofierska
HS-7B 19:10 - 20:50 T Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)mgr Agnieszka Gołofit
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
HS-13 07:30 - 09:10 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 117) mgr Adam Piwiński
CTW-202 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy - analiza/ćwiczenia II (ćwiczenia - Grupa 1) dr Eliza Chabros
CTW-202 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy - analiza/ćwiczenia II (ćwiczenia - Grupa 2) dr Eliza Chabros

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-01 12:19