Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 3) mgr Karolina Sieńko-Flis
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 6) mgr Justyna Pyszczek-Bulak
ONLINE 09:10 - 11:40 T Historia filozofii (wykład)Ks. dr hab. Rafał Charzyński
ONLINE 11:40 - 13:20 T Dydaktyka nauczania języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa 2) dr Piotr Steinbrich
ONLINE 11:40 - 12:30 T Komunikacja i interpretacja (konwersatorium)dr Anna Antonowicz
ONLINE 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa 3) dr Anna Antonowicz
ONLINE 13:20 - 15:00 T Dydaktyka nauczania języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa 1) dr Piotr Steinbrich
ONLINE 13:20 - 15:00 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 5) dr Tomasz Niedokos
ONLINE 13:20 - 15:00 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 6) dr hab. Wojciech Malec
ONLINE 15:00 - 16:40 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 4) dr hab. Wojciech Malec
ONLINE 15:50 - 17:30 T Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa 1) mgr Iwona Fijołek
ONLINE 16:40 - 18:20 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 3) dr hab. Wojciech Malec
ONLINE 17:30 - 19:10 T Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki społecznej (wykład)dr hab. Piotr Magier
ONLINE 19:10 - 20:50 T Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 3) dr Katarzyna Jakubów
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa 3) mgr Agnieszka Białowolska
ONLINE 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa 1) dr Ewelina Mokrosz
ONLINE 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa 2) dr Ewelina Bańka
ONLINE 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa 4) dr Anna Antonowicz
ONLINE 10:50 - 12:30 T Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonetyka (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Gramatyka opisowa języka angielskiego. Morfologia (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa 3) dr Ewelina Mokrosz
ONLINE 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa 6) dr Ewelina Bańka
ONLINE 12:30 - 14:10 T Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonetyka (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa 4) dr Ewelina Mokrosz
ONLINE 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 5) dr hab. Wojciech Malec
ONLINE 14:10 - 15:50 T Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa 3) dr Magdalena Sawa
ONLINE 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Wojciech Malec
ONLINE 15:50 - 17:30 T Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa 4) dr Magdalena Sawa
ONLINE 15:50 - 17:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Wojciech Malec
ONLINE 17:30 - 19:10 T Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 5) mgr Justyna Pyszczek-Bulak
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa 4) mgr Maria Piwińska
ONLINE 09:10 - 10:50 T Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:50 T Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa 2) mgr Justyna Pyszczek-Bulak
ONLINE 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa 5) dr Ewelina Bańka
ONLINE 10:50 - 12:30 T Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonetyka (ćwiczenia - Grupa 4) dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa 1) dr Ewelina Bańka
ONLINE 12:30 - 14:10 T Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonetyka (ćwiczenia - Grupa 3) dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski w kontekstach zawodowych (ćwiczenia - Grupa 4) dr Anna Prażmowska
ONLINE 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski w kontekstach zawodowych (ćwiczenia - Grupa 5) dr Anna Prażmowska
ONLINE 15:50 - 17:30 T Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 5) mgr Barbara Okulska
ONLINE 15:50 - 17:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski w kontekstach zawodowych (ćwiczenia - Grupa 6) dr Anna Prażmowska
ONLINE 17:30 - 19:10 T Psychologia rozwojowa i wychowawcza dzieci w wieku szkolnym (wykład)dr Monika Dacka
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 5) mgr Maria Piwińska
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 4) mgr Barbara Okulska
ONLINE 09:10 - 10:50 T Kultura współczesna (ćwiczenia - Grupa 2) dr Aleksander Bednarski
ONLINE 09:10 - 10:50 T Odmiany języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa 1) dr Magdalena Chudak
ONLINE 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 1) dr Tomasz Niedokos
ONLINE 10:50 - 12:30 T Kultura współczesna (ćwiczenia - Grupa 1) dr Aleksander Bednarski
ONLINE 10:50 - 12:30 T Odmiany języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa 2) dr Magdalena Chudak
ONLINE 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 2) dr Tomasz Niedokos
ONLINE 12:30 - 14:10 T Gramatyka opisowa języka angielskiego. Morfologia (ćwiczenia - Grupa 3) dr Sebastian Wasak
ONLINE 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski w kontekstach zawodowych (ćwiczenia - Grupa 2) dr Anna Prażmowska
ONLINE 14:10 - 15:50 T Gramatyka opisowa języka angielskiego. Morfologia (ćwiczenia - Grupa 2) dr Sebastian Wasak
ONLINE 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski w kontekstach zawodowych (ćwiczenia - Grupa 1) dr Anna Prażmowska
ONLINE 15:50 - 17:30 T Gramatyka opisowa języka angielskiego. Morfologia (ćwiczenia - Grupa 4) dr Sebastian Wasak
ONLINE 15:50 - 17:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski w kontekstach zawodowych (ćwiczenia - Grupa 3) dr Anna Prażmowska
ONLINE 17:30 - 19:10 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 2) mgr Barbara Okulska
ONLINE 19:10 - 20:50 T Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa 1) mgr Karolina Sieńko-Flis
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-945 08:20 - 09:10 T Dydaktyka ogólna (wykład)mgr Małgorzata Tetiurka
ONLINE 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa 5) dr Artur Bartnik
ONLINE 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 3) dr Kamil Rusiłowicz
ONLINE 10:00 - 11:40 T Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa 2) dr Ewelina Mokrosz
ONLINE 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa 6) dr Artur Bartnik
ONLINE 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 4) dr Kamil Rusiłowicz
ONLINE 12:30 - 14:10 T Empiryczne badania języka (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Wojciech Guz
ONLINE 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 6) dr Kamil Rusiłowicz
ONLINE 14:10 - 15:50 T Empiryczne badania języka (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Wojciech Guz
ONLINE 15:50 - 17:30 T Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 2) mgr Iwona Fijołek
ONLINE 17:30 - 19:10 T Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 4) mgr Iwona Fijołek

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-24 17:19