Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa 103) mgr Barbara Okulska
ONLINE 09:10 - 10:50 T Historia USA (konwersatorium)dr Tomasz Niedokos
ONLINE 10:50 - 12:30 T Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa 103) mgr Maria Piwińska
ONLINE 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 4) dr Kamil Rusiłowicz
ONLINE 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 6) dr Tomasz Niedokos
ONLINE 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa 7) dr Jerzy Wójcik
ONLINE 10:50 - 12:30 T Wstęp do językoznawstwa (ćwiczenia - Grupa 1) prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
ONLINE 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 80) mgr Iwona Szyłejko
ONLINE 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 5) dr Kamil Rusiłowicz
ONLINE 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa 6) dr Jerzy Wójcik
ONLINE 12:30 - 14:10 T Wstęp do językoznawstwa (ćwiczenia - Grupa 2) prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
ONLINE 14:10 - 15:50 T Wstęp do językoznawstwa (ćwiczenia - Grupa 3) prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
ONLINE 15:50 - 17:30 T Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa 1) mgr Iwona Fijołek
ONLINE 15:50 - 17:30 T Wstęp do językoznawstwa (ćwiczenia - Grupa 4) prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
ONLINE 18:20 - 20:00 T Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa 101) mgr Barbara Okulska
HS-13 18:20 - 20:00 T Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)mgr Witalij Smygur
HS-7C 19:10 - 20:50 T Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)mgr Wojciech Paszek
HS-7A 20:50 - 22:30 T Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)mgr Łukasz Harbuz
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 5) mgr Izabela Batyra
ONLINE 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa 2) dr Magdalena Chudak
ONLINE 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa 7) mgr Krzysztof Antoniak
ONLINE 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 1) dr Karolina Drabikowska
ONLINE 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 6) mgr Izabela Batyra
ONLINE 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa 1) dr Magdalena Chudak
ONLINE 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 2) dr Karolina Drabikowska
ONLINE 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 7) mgr Izabela Batyra
ONLINE 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 34) dr Joanna Kubińska
ONLINE 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 3) dr Karolina Drabikowska
ONLINE 14:10 - 15:50 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 33) mgr Iwona Szyłejko
ONLINE 14:10 - 15:50 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 35) mgr Jarosław Dobosz
ONLINE 14:10 - 15:50 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 36) mgr Anna Zarańska
ONLINE 15:50 - 17:30 T Język hiszpański - CEF A1 (lektorat - Grupa 103) mgr Justyna Pyszczek-Bulak
ONLINE 17:30 - 19:10 T Język hiszpański - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 5) mgr Justyna Pyszczek-Bulak
ONLINE 18:20 - 20:00 T Język niemiecki - CEF A1 (lektorat - Grupa 101) dr Katarzyna Jakubów
ONLINE 19:10 - 20:50 T Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa 104) mgr Iwona Fijołek
HS-01A 19:10 - 20:50 T Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)mgr Konrad Szczygieł
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 10:00 T Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 6) mgr Justyna Pyszczek-Bulak
ONLINE 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa 3) dr Magdalena Chudak
ONLINE 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa 4) dr Karolina Drabikowska
ONLINE 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa 1) prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
ONLINE 10:00 - 11:40 T Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa 106) mgr Justyna Pyszczek-Bulak
ONLINE 10:50 - 12:30 T Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Sławomir Wącior, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa 4) prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
ONLINE 12:30 - 14:10 T Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Sławomir Wącior, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa 5) prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
ONLINE 15:50 - 17:30 T Wstęp do literaturoznawstwa (ćwiczenia - Grupa 3) dr Magdalena Sawa
ONLINE 17:30 - 19:10 T Wstęp do literaturoznawstwa (ćwiczenia - Grupa 4) dr Magdalena Sawa
ONLINE 18:20 - 20:00 T Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa 102) dr Katarzyna Jakubów
HS-7C 19:10 - 20:50 T Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)mgr Wojciech Paszek
HS-7A 20:50 - 22:30 T Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)mgr Łukasz Harbuz
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa 107) mgr Justyna Pyszczek-Bulak
ONLINE 07:30 - 09:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa 5) mgr Izabela Batyra
ONLINE 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa 5) dr Magdalena Chudak
ONLINE 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa 4) mgr Izabela Batyra
ONLINE 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa 6) dr Łukasz Borowiec
ONLINE 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa 2) prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
ONLINE 10:50 - 12:30 T Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa 3) dr hab. Sławomir Wącior, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa 4) dr Magdalena Chudak
ONLINE 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa 1) dr Łukasz Borowiec
ONLINE 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 7) mgr Adam Mąka
ONLINE 12:30 - 14:10 T Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa 4) dr hab. Sławomir Wącior, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa 6) dr Anna Sadowska
ONLINE 14:10 - 15:50 T Wstęp do literaturoznawstwa (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Joanna Teske, prof. KUL
ONLINE 15:50 - 17:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa 7) dr Anna Sadowska
ONLINE 15:50 - 17:30 T Wstęp do literaturoznawstwa (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Joanna Teske, prof. KUL
ONLINE 17:30 - 19:10 T Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa 101) mgr Maria Piwińska
ONLINE 17:30 - 19:10 T Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 4) mgr Karolina Sieńko-Flis
ONLINE 19:10 - 20:50 T Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa 103) mgr Iwona Fijołek
HS-01A 19:10 - 20:50 T Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)mgr Konrad Szczygieł
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język hiszpański - CEF A1 (lektorat - Grupa 102) mgr Karolina Sieńko-Flis
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa 102) mgr Barbara Okulska
ONLINE 07:30 - 09:10 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 73) mgr Adam Piwiński
ONLINE 09:10 - 10:50 T Wstęp do kultury amerykańskiej (konwersatorium)dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Maria Piwińska
ONLINE 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 1) dr Kamil Rusiłowicz
ONLINE 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa 3) dr Sławomir Zdziebko
ONLINE 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa 3) mgr Maria Piwińska
ONLINE 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 2) dr Kamil Rusiłowicz
ONLINE 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa 3) dr Kamil Rusiłowicz
ONLINE 15:00 - 16:40 T Język włoski - CEF A1 (lektorat - Grupa 102) mgr Agnieszka Białowolska
ONLINE 15:50 - 17:30 T Język hiszpański - CEF A1 (lektorat - Grupa 101) mgr Karolina Sieńko-Flis
HS-13 18:20 - 20:00 T Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)mgr Witalij Smygur

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-06-13 12:18