Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 3   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 10:50 - 12:30 T Wybrane zagadnienia z prawa polskiego (wykład)dr Anna Słowikowska
ONLINE 11:40 - 13:20 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa 52) mgr Marlena Iglik
ONLINE 12:30 - 14:10 T Metodologia prawa kanonicznego (konwersatorium - Grupa 1) dr Anna Słowikowska
ONLINE 18:20 - 20:00 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa 50) mgr Małgorzata Osękowska
ONLINE 18:20 - 20:00 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa 49) mgr Marlena Iglik
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 10:00 T Teologia prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa 1) Ks. dr Adam Kaczor
ONLINE 10:00 - 11:40 T Normy generalne (wykład)Ks. dr Adam Kaczor
ONLINE 11:40 - 14:10 T Zadanie nauczania Kościoła (wykład)dr Agnieszka Romanko
ONLINE 14:10 - 15:50 T Prawo o sakramentach świętych (wykład)Ks. dr Adam Kaczor
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 4) mgr Agnieszka Białowolska
ONLINE 15:00 - 16:40 T Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)Ks. dr hab. Maciej Hułas
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 4) mgr Barbara Okulska
ONLINE 11:40 - 12:30 T Teoria i filozofia prawa (wykład)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 15:00 T Teologia prawa kanonicznego (wykład)Ks. dr Adam Kaczor
ONLINE 14:10 - 15:50 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa 51) mgr Małgorzata Osękowska
ONLINE 15:00 - 16:40 T Prawo o sakramentach świętych (ćwiczenia - Grupa 1) Ks. dr Adam Jaszcz
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 15:50 - 17:30 T Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 2) mgr Iwona Fijołek
ONLINE 17:30 - 19:10 T Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa 104) mgr Agnieszka Białowolska

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-29 17:19