Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 8   2022/2023SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
CI-300 08:20 - 10:00 T Prawo publiczne gospodarcze (wykład)dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
CTW-302 10:50 - 12:30 A Postępowanie cywilne (wykład)prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
C-707 12:30 - 14:10 T Postępowanie cywilne (seminarium)prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
C-703 12:30 - 14:10 T Postępowanie karne (seminarium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
C-702 12:30 - 14:10 T Prawo administracyjne (seminarium)Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
CI-303 12:30 - 14:10 T Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
C-818 12:30 - 14:10 T Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
C-719 12:30 - 14:10 T Prawo handlowe (seminarium)dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
C-601 12:30 - 14:10 T Prawo karne (seminarium)dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
C-752 12:30 - 14:10 T Prawo konkurencji i własności intelektualnej (seminarium)prof. dr hab. Marcin Trzebiatowski
CI-103A 12:30 - 14:10 T Prawo konstytucyjne (seminarium)prof. dr hab. Dariusz Dudek
C-613B 12:30 - 14:10 T Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
CI-402 12:30 - 14:10 T Prawo publiczne gospodarcze (seminarium)dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
C-613A 12:30 - 15:50 A Sądowa ochrona rodziny (wykład)dr hab. Piotr Telusiewicz
C-719 14:10 - 15:50 T Ochrona konkurencji i konsumentów (wykład)prof. dr hab. Marcin Trzebiatowski
CI-200 14:10 - 15:50 T Prawo umów handlowych (wykład)dr Dariusz Bucior
C-608 14:10 - 15:50 T Zobowiązania - część szczegółowa (wykład)dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
CI-202 15:00 - 16:40 B Najważniejsze procesy przed polskim Trybunałem Konstytucyjnym (konwersatorium)dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
CI-200 15:50 - 16:40 T Prawo umów handlowych (ćwiczenia)dr Dariusz Bucior
GG-244B 15:50 - 16:40 T Zobowiązania - część szczegółowa (ćwiczenia)mgr Olga Nowak-Dziwina
C-613B 16:40 - 18:20 B Prawo dyplomatyczne i konsularne (konwersatorium)dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
CI-200 16:40 - 20:00 A Prawo papierów wartościowych i rynku kapitałowego (wykład)dr Dariusz Bucior
C-608 16:40 - 20:00 A Prawo sportowe (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
GG-244B 16:40 - 18:20 A Sądowa ochrona rodziny (ćwiczenia)mgr Olga Nowak-Dziwina
CI-202 18:20 - 20:00 B Orzecznictwo w sprawach gospodarczych (konwersatorium)mgr Michał Hałasa
C-608 18:20 - 20:00 B Prawo sportowe (ćwiczenia)Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
C-719 19:10 - 20:50 T Prawo bioetyczne (seminarium)dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CTW-302 07:30 - 09:10 T Prawo pracy (wykład)dr hab. Paweł Nowik, prof. KUL
CI-304 09:10 - 10:50 T Klinika prawa - sekcja administracyjna (laboratorium)dr Bartosz Kuś
C-608 09:10 - 10:50 T Międzynarodowe prawo podatkowe (wykład)
Od: 2023-02-15 do 2023-04-30
dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
C-613B 09:10 - 10:50 T Międzynarodowe prawo podatkowe (wykład)
Od: 2023-05-02 do 2023-06-19
dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
C-613A 09:10 - 10:50 T Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa 11) dr Emil Kowalik
C-707 09:10 - 10:50 T Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (seminarium)dr hab. Paweł Nowik, prof. KUL
C-719 09:10 - 10:50 T Prawo turystyczne (wykład)dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
CI-303 10:00 - 11:40 T Kanoniczne procesy małżeńskie (wykład)Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
C-613B 10:50 - 12:30 T Kryminalistyka (wykład)dr Joanna Dzierżanowska
CI-202 10:50 - 12:30 T Obywatelstwo polskie a cudzoziemcy (wykład)dr Ilona Grądzka
C-613A 10:50 - 12:30 T Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa 12) dr Emil Kowalik
CI-304 10:50 - 12:30 T Postępowanie egzekucyjne w administracji (wykład)dr Bartosz Kuś
CI-205 10:50 - 12:30 T Prawo Unii Europejskiej (seminarium)dr Edyta Krzysztofik
CI-200 10:50 - 12:30 T Prawo wykroczeń (wykład)dr Damian Szeleszczuk
C-601 11:40 - 13:20 T Historia ustroju i prawa (seminarium)dr hab. Marzena Dyjakowska
C-707 12:30 - 15:50 B Bezpieczeństwo prawne (wykład)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
CI-201 12:30 - 14:10 T Europejski obszar sądowy - międzynarodowe postępowanie cywilne (wykład)dr Agnieszka Kawałko
CI-200 12:30 - 13:20 T Nauka o karze (konwersatorium)dr Damian Szeleszczuk
C-613A 12:30 - 14:10 T Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa 13) dr Emil Kowalik
CI-304 12:30 - 14:10 T Sądownictwo administracyjne (wykład)dr Bartosz Kuś
C-601 13:20 - 15:00 A Archeologia prawna (konwersatorium)dr hab. Marzena Dyjakowska
CI-304 14:10 - 15:00 T Sądownictwo administracyjne (ćwiczenia)dr Bartosz Kuś
CI-103A 15:00 - 15:50 T Prawo bioetyczne (konwersatorium)dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
CI-200 15:00 - 16:40 T Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Małgorzata Ganczar
CI-302A 15:00 - 16:40 T Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa 3) dr Dariusz Żak
C-613B 15:50 - 16:40 T Ekspertyza sądowa (konwersatorium)dr Joanna Dzierżanowska
C-719 15:50 - 17:30 T Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (wykład)dr Paweł Wrzaszcz
C-702 15:50 - 17:30 T Prawo administracyjne (seminarium)dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
C-716A 15:50 - 17:30 T Prawo finansowe (seminarium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Paweł Smoleń
C-707 15:50 - 17:30 T Prawo rzymskie (seminarium)Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
CI-302 16:40 - 18:20 T Przygotowanie do praktyk zawodowych - sekcja zawodu prokuratora (laboratorium - Grupa 3) mgr Magdalena Samodulska
C-719 17:30 - 19:10 T Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr Paweł Wrzaszcz
C-608 17:30 - 19:10 T Uprawnienia służb specjalnych a prawa człowieka (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr Michał Skwarzyński
CI-103A 18:20 - 20:00 T Klinika prawa - sekcja rodzinna (laboratorium)dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
C-719 19:10 - 20:50 B Postępowanie cywilne w praktyce Sądu Najwyższego (konwersatorium)dr Paweł Wrzaszcz
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CI-302 07:30 - 10:00 T Prawo pracy (warsztaty - Grupa 13) mgr Milena Kloczkowska
CI-103 07:30 - 09:10 T Prawo zabezpieczenia społecznego (wykład)dr hab. Paweł Nowik, prof. KUL
C-703 07:30 - 09:10 T Przygotowanie do praktyk zawodowych - sekcja zawodu notariusza (laboratorium - Grupa 2) dr Aneta Biały
CI-204 08:20 - 10:00 T Przygotowanie do praktyk zawodowych - sekcja zawodu radcy prawnego (laboratorium - Grupa 4) dr Michał Zawiślak
C-703 09:10 - 10:50 T Klinika prawa - sekcja cywilna (laboratorium)dr Aneta Biały
CI-204 10:00 - 11:40 T Klinika prawa - sekcja prawa pracy (laboratorium)dr hab. Sebastian Kwiecień
CI-200 10:00 - 11:40 T Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa 7) dr Paulina Woś
CI-303 10:00 - 11:40 T Prawo migracyjne i uchodźcze (wykład)dr Tomasz Sieniow
CI-302 10:00 - 12:30 T Prawo pracy (warsztaty - Grupa 14) mgr Milena Kloczkowska
CI-300 10:50 - 12:30 T Prawo gospodarcze Unii Europejskiej (wykład)dr Agnieszka Parol
CI-204 11:40 - 13:20 T Dochodzenie roszczeń z zakresu prawa pracy (wykład)dr hab. Sebastian Kwiecień
CI-303 11:40 - 13:20 T Klinika prawa - sekcja uchodźcza (laboratorium)dr Tomasz Sieniow
CI-200 11:40 - 13:20 T Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa 8) dr Paulina Woś
CI-206 11:40 - 13:20 T Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa 10) mgr Katarzyna Woch
C-719 12:30 - 14:10 T Klinika prawa - sekcja finansowa (laboratorium)dr Piotr Pomorski
C-707 12:30 - 14:10 T Prawa człowieka i ich ochrona (seminarium)Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
CI-300 12:30 - 13:20 T Prawo gospodarcze Unii Europejskiej (ćwiczenia)
Od: 2023-03-15 do 2023-06-20
dr Agnieszka Parol
CI-302A 12:30 - 13:20 T Prawo gospodarcze Unii Europejskiej (ćwiczenia)
Od: 2023-02-15 do 2023-03-08
dr Agnieszka Parol
CI-302 12:30 - 15:00 T Prawo pracy (warsztaty - Grupa 15) mgr Milena Kloczkowska
CI-201 12:30 - 14:10 T Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa 8) dr Lidia Jaskuła
CI-206 13:20 - 15:00 T Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa 9) mgr Katarzyna Woch
GG-107A 14:10 - 15:50 A Prawo cmentarne (konwersatorium)Ks. mgr Michał Czelny
C-613A 14:10 - 16:40 T Prawo pracy (warsztaty - Grupa 4) mgr Karol Sołtys
CI-302A 14:10 - 15:50 T Ustrój organów ochrony prawnej (wykład)dr Paulina Woś
CI-304 15:50 - 17:30 T Prawo zamówień publicznych (wykład)dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
CI-302A 15:50 - 16:40 T Ustrój organów ochrony prawnej (ćwiczenia)dr Paulina Woś
C-613A 16:40 - 19:10 T Prawo pracy (warsztaty - Grupa 6) mgr Karol Sołtys
C-719 17:30 - 19:10 T Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
dr Paweł Wrzaszcz
CI-304 17:30 - 18:20 T Prawo zamówień publicznych (ćwiczenia)dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
ONLINE 18:20 - 20:00 T Prawo rodzinne (seminarium)dr hab. Piotr Telusiewicz
CI-206 18:20 - 20:00 T Przygotowanie do praktyk zawodowych - sekcja zawodu sędziego (laboratorium - Grupa 5) dr hab. Paweł Zdanikowski
C-719 19:10 - 20:50 T Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa 2)
zajęcia hybrydowe
dr Paweł Wrzaszcz
C-703 19:10 - 20:50 T Prawo wyznaniowe (seminarium)Ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz
C-613A 19:10 - 20:50 A Prawo zabezpieczenia społecznego (ćwiczenia)mgr Karol Sołtys
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
CI-204 07:30 - 10:00 T Prawo pracy (warsztaty - Grupa 12) mgr Milena Kloczkowska
CI-303 08:20 - 10:00 T Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa 5) dr Edyta Gapska
CI-202 08:20 - 10:00 T Prawo cywilne (seminarium)
Od: 2023-02-15 do 2023-03-10
dr Jacek Trzewik
C-613B 08:20 - 10:50 T Prawo pracy (warsztaty - Grupa 7) mgr Karol Sołtys
C-744 09:10 - 12:30 B Teoria i filozofia prawa (seminarium)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
C-703 10:00 - 11:40 T Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
CI-303 10:00 - 11:40 T Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa 6) dr Edyta Gapska
CI-204 10:00 - 12:30 T Prawo pracy (warsztaty - Grupa 5) mgr Milena Kloczkowska
CI-302A 10:00 - 11:40 B Prawo reklamy (konwersatorium)dr Marek Dąbrowski
CI-300 11:40 - 13:20 T Prawo cywilne (seminarium)
Od: 2023-03-30 do 2023-06-20
dr Jacek Trzewik
C-707 11:40 - 14:10 T Prawo pracy (warsztaty - Grupa 8) mgr Karol Sołtys
CI-204 12:30 - 15:00 T Prawo pracy (warsztaty - Grupa 3) mgr Milena Kloczkowska
C-601 13:20 - 15:00 B Prawa pacjenta (konwersatorium)dr Robert Tabaszewski
CI-200 14:10 - 15:00 T Prawo inwestycyjno-budowlane (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Dominik Tyrawa
C-707 14:10 - 16:40 T Prawo pracy (warsztaty - Grupa 9) mgr Karol Sołtys
CI-201 15:00 - 16:40 T Klinika prawa - sekcja karna (laboratorium)dr Marek Smarzewski
CI-200 15:00 - 17:30 T Prawo pracy (warsztaty - Grupa 2) dr Maciej Jarota
CI-302A 15:00 - 16:40 T Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa 7) dr Krzysztof Dobieżyński
C-613A 15:50 - 17:30 T Medycyna sądowa dla prawników (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr Grzegorz Skrobotowicz
CI-303 15:50 - 17:30 T Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa 3)
zajęcia hybrydowe
dr Kinga Dróżdż-Chmiel
C-703 16:40 - 18:20 T Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
CI-302A 16:40 - 18:20 T Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa 5) dr Krzysztof Dobieżyński
C-608 16:40 - 18:20 T Retoryka prawnicza i kultura języka (wykład)dr Piotr Sławicki
C-613A 17:30 - 18:20 T Medycyna sądowa dla prawników (ćwiczenia)
zajęcia hybrydowe
dr Grzegorz Skrobotowicz
CI-303 17:30 - 19:10 T Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa 4)
zajęcia hybrydowe
dr Kinga Dróżdż-Chmiel
CI-200 17:30 - 20:00 T Prawo pracy (warsztaty - Grupa 1) dr Maciej Jarota
GG-207 17:30 - 19:10 T Sądownictwo międzynarodowe (ćwiczenia)mgr Marzena Rzeszót
CI-302A 18:20 - 20:00 T Podejmowanie działalności gospodarczej (konwersatorium)
Od: 2023-02-15 do 2023-04-27
dr Krzysztof Dobieżyński
CI-201 18:20 - 20:00 T Przygotowanie do praktyk zawodowych - sekcja zawodu adwokata (laboratorium - Grupa 1) dr Marek Smarzewski
C-608 18:20 - 20:00 B Retoryka prawnicza i kultura języka (ćwiczenia)dr Damian Bara
C-608 18:20 - 20:00 A Warsztat pracy prawnika (konwersatorium)dr Damian Bara
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-613B 08:20 - 10:50 T Prawo pracy (warsztaty - Grupa 10) mgr Karol Sołtys
CI-200 08:20 - 10:00 T Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa 2) dr Krzysztof Dobieżyński
CI-201 09:10 - 10:50 T Typologia przestępstw w Kodeksie karnym (wykład)dr Sławomir Hypś
CI-200 10:00 - 11:40 T Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa 6) dr Krzysztof Dobieżyński
C-613B 10:50 - 13:20 T Prawo pracy (warsztaty - Grupa 11) mgr Karol Sołtys
CI-201 10:50 - 11:40 T Typologia przestępstw w Kodeksie karnym (ćwiczenia)dr Sławomir Hypś
CI-201 11:40 - 13:20 T Prawo nieletnich (wykład)dr Sławomir Hypś
CI-200 11:40 - 13:20 T Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa 4) dr Krzysztof Dobieżyński
CI-206 11:40 - 13:20 T Sądownictwo międzynarodowe (wykład)dr Iryna Kozak-Balaniuk

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-02-22CI-302A 14:10 - 15:50 Ustrój organów ochrony prawnej (wykład)dr Paulina Woś
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-03-14ONLINE 18:20 - 19:10 Prawo inwestycyjno-budowlane (konwersatorium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Dominik Tyrawa
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-03-20C-706 11:40 - 13:20 Prawo cywilne (seminarium)dr Jacek Trzewik
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-03-22CI-300 14:10 - 15:50 Ustrój organów ochrony prawnej (wykład)dr Paulina Woś
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-03-23CI-301 11:40 - 13:20 Prawo cywilne (seminarium)dr Jacek Trzewik
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-04-14C-702A 08:20 - 10:00 Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa 8)dr Lidia Jaskuła
2023-04-21C-705A 15:00 - 16:40 Postępowanie karne (seminarium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-04-27C-601 07:30 - 10:00 Prawo pracy (warsztaty - Grupa 12)mgr Milena Kloczkowska
2023-04-27C-601 10:00 - 12:30 Prawo pracy (warsztaty - Grupa 5)mgr Milena Kloczkowska
2023-04-27C-601 12:30 - 15:00 Prawo pracy (warsztaty - Grupa 3)mgr Milena Kloczkowska
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-05-08C-919 17:30 - 19:10 Prawo pracy (wykład)dr hab. Paweł Nowik, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-05-11CI-202 08:20 - 10:00 Prawo cywilne (seminarium)dr Jacek Trzewik
2023-05-11C-913 17:30 - 19:10 Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (wykład)dr Paweł Wrzaszcz
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-05-12CI-201 07:30 - 09:10 Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa 1)dr hab. Małgorzata Ganczar
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-05-15C-706 08:20 - 10:00 Prawo cywilne (seminarium)dr Jacek Trzewik
2023-05-15GG-315 14:10 - 15:50 Zobowiązania - część szczegółowa (wykład)dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
2023-05-15C-703 16:40 - 18:20 Medycyna sądowa dla prawników (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr Grzegorz Skrobotowicz
2023-05-15C-703 18:20 - 19:10 Medycyna sądowa dla prawników (ćwiczenia)
zajęcia hybrydowe
dr Grzegorz Skrobotowicz
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-05-18C-919 17:30 - 19:10 Klinika prawa - sekcja cywilna (laboratorium)dr Aneta Biały
2023-05-18C-913 17:30 - 19:10 Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (wykład)dr Paweł Wrzaszcz
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-05-22ONLINE 12:30 - 14:10 Prawo finansowe (seminarium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Paweł Smoleń
2023-05-22CI-302A 16:40 - 18:20 Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa 2)dr Krzysztof Dobieżyński
2023-05-22CI-302A 16:40 - 18:20 Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa 4)dr Krzysztof Dobieżyński
2023-05-22CI-302A 18:20 - 20:00 Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa 6)dr Krzysztof Dobieżyński
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-05-25C-716A 18:20 - 20:00 Międzynarodowe prawo podatkowe (wykład)dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-05-30ONLINE 18:20 - 20:00 Postępowanie karne (seminarium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-06-05ONLINE 16:40 - 18:20 Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr Paweł Wrzaszcz
2023-06-05ONLINE 18:20 - 20:00 Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
dr Paweł Wrzaszcz
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-06-07ONLINE 07:30 - 09:10 Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa 2)
zajęcia hybrydowe
dr Paweł Wrzaszcz
2023-06-07ONLINE 15:50 - 17:30 Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa 1)
zajęcia hybrydowe
dr Paweł Wrzaszcz
2023-06-07ONLINE 15:50 - 17:30 Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa 2)
zajęcia hybrydowe
dr Paweł Wrzaszcz
2023-06-07C-744 17:30 - 20:50 Teoria i filozofia prawa (seminarium)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-06-12CTW-113 11:40 - 18:20 Prawo pracy (wykład)dr hab. Paweł Nowik, prof. KUL
2023-06-12C-703 16:40 - 18:20 Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr Paweł Wrzaszcz

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-06-01 14:16