Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 4   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
CI-300 10:00 - 11:40 T Prawo rzeczowe (wykład)dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
CTW-302 14:10 - 16:40 T Prawo administracyjne z elementami zarządzania (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CTW-302 17:30 - 19:10 T Prawo wyznaniowe (wykład)Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CTW-302 09:10 - 10:00 T Prawa człowieka i ich ochrona (wykład)Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
CI-300 10:50 - 13:20 T Historia filozofii (wykład)dr hab. Anna Głąb, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-02 17:19