Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 3   2023/2024SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
CN-P11 07:30 - 09:10 T Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 305) mgr Magdalena Szulga
CI-300 08:20 - 10:50 T Prawo karne (wykład)dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
CI-304 10:50 - 13:20 T Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa 6) dr Marta Stepnowska
CI-206 10:50 - 13:20 T Prawo karne (warsztaty - Grupa 1) dr Sławomir Hypś
CI-302 10:50 - 13:20 T Prawo karne (warsztaty - Grupa 6) dr Zuzanna Gądzik
CI-205 10:50 - 13:20 T Prawo karne (warsztaty - Grupa 7) dr hab. Małgorzata Gałązka
CI-200 10:50 - 13:20 T Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa 3) dr Kamila Doktór-Bindas
CI-206 13:20 - 15:50 T Prawo karne (warsztaty - Grupa 4) dr Sławomir Hypś
CI-302 13:20 - 15:50 T Prawo karne (warsztaty - Grupa 5) dr Zuzanna Gądzik
CI-205 13:20 - 15:50 T Prawo karne (warsztaty - Grupa 9) dr hab. Małgorzata Gałązka
CI-200 13:20 - 15:50 T Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa 5) dr Kamila Doktór-Bindas
CI-103 14:10 - 16:40 T Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa 2) dr Marta Stepnowska
C-707 18:20 - 20:50 T Prawo karne (warsztaty - Grupa 3) dr Zuzanna Gądzik
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CTW-205 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa 347) mgr Dorota Szymczyk
CI-200 09:10 - 11:40 T Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa 4) dr Kamila Doktór-Bindas
CN-P11 10:50 - 12:30 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 301) mgr Barbara Okulska
CI-200 11:40 - 14:10 T Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa 1) dr Kamila Doktór-Bindas
C-703 12:30 - 15:00 T Prawo karne (warsztaty - Grupa 8) dr hab. Małgorzata Gałązka
CI-205 14:10 - 16:40 T Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa 3) dr Agnieszka Kawałko
C-703 15:00 - 17:30 T Prawo karne (warsztaty - Grupa 2) dr hab. Małgorzata Gałązka
CTW-202 19:10 - 20:50 T Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 302) mgr Jakub Duralak
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CN-106 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa 344) mgr Małgorzata Osękowska
CN-P11 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa 345) mgr Marta Cechowicz
C-114 07:30 - 09:10 T Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 304)
Od: 2023-11-01 do 2024-01-28
mgr Justyna Pyszczek-Bulak
GG-243 07:30 - 09:10 T Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 304)
Od: 2023-10-01 do 2023-10-31
mgr Justyna Pyszczek-Bulak
CN-P11 09:10 - 10:50 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa 349) mgr Marta Cechowicz
C-114 09:10 - 10:50 T Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 307)
Od: 2023-11-01 do 2024-01-28
mgr Justyna Pyszczek-Bulak
GG-243 09:10 - 10:50 T Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 307)
Od: 2023-10-01 do 2023-10-31
mgr Justyna Pyszczek-Bulak
CTW-302 10:50 - 13:20 T Prawo cywilne - część ogólna (wykład)dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
dr Katarzyna Dębińska-Domagała
CTW-302 13:20 - 15:00 T Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)Ks. dr Tomasz Bąk
CN-102 17:30 - 19:10 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa 343) mgr Marlena Iglik
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
CI-200 08:20 - 10:50 T Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa 5) dr Katarzyna Dębińska-Domagała
CN-P11 09:10 - 10:50 T Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 308) mgr Justyna Pyszczek-Bulak
CI-302A 09:10 - 11:40 T Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa 6) dr Ilona Grądzka
CN-P11 10:50 - 12:30 T Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 303) mgr Magdalena Szulga
CI-302 10:50 - 13:20 T Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa 1) dr Katarzyna Dębińska-Domagała
CI-200 10:50 - 13:20 T Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa 4) dr Jacek Trzewik
CI-302A 11:40 - 14:10 T Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa 2) dr Ilona Grądzka
CN-P11 12:30 - 14:10 T Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 304) mgr Magdalena Szulga
CI-304 12:30 - 14:10 B Zarys prawa kanonicznego (konwersatorium - Grupa 5) Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
CI-304 12:30 - 14:10 A Zarys prawa kanonicznego (konwersatorium - Grupa 6) Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
CI-304 14:10 - 15:50 B Zarys prawa kanonicznego (konwersatorium - Grupa 2) Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
CI-304 14:10 - 15:50 A Zarys prawa kanonicznego (konwersatorium - Grupa 4) Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
CI-205 15:00 - 16:40 B Zarys prawa kanonicznego (konwersatorium - Grupa 1) Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak
CI-205 15:00 - 16:40 A Zarys prawa kanonicznego (konwersatorium - Grupa 3) Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
CI-300 08:20 - 10:50 T Prawo konstytucyjne (wykład)dr hab. Marek Dobrowolski
CTW-205 10:50 - 12:30 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa 348) mgr Marta Cechowicz
C-608 13:20 - 15:00 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa 346) mgr Dorota Szymczyk
CTW-205 17:30 - 19:10 T Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 305) mgr Agnieszka Białowolska

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-10-27CI-302A 08:20 - 10:50 Prawo konstytucyjne (wykład)dr hab. Marek Dobrowolski

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-10-01 17:16