Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 10   2023/2024SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-608 07:30 - 09:10 T Prawo karne - case study (laboratorium - Grupa 1) dr Adrian Zbiciak
dr Zuzanna Gądzik
CI-201 08:20 - 10:00 T Prawo konstytucyjne (seminarium)prof. dr hab. Dariusz Dudek
C-703 09:10 - 10:50 T Postępowanie karne (seminarium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
C-608 09:10 - 10:50 T Prawo karne - case study (laboratorium - Grupa 2) dr Adrian Zbiciak
dr Zuzanna Gądzik
C-719 09:10 - 10:50 T Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa 9) mgr Katarzyna Woch
dr Paweł Widerski
C-705 10:50 - 12:30 T Prawo administracyjne (seminarium)Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
CI-302 10:50 - 12:30 T Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
C-601 10:50 - 12:30 T Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
CI-200 10:50 - 12:30 T Prawo karne (seminarium)dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
dr Zuzanna Gądzik
C-608 10:50 - 12:30 T Prawo karne - case study (laboratorium - Grupa 3) dr Adrian Zbiciak
dr Zuzanna Gądzik
C-719 10:50 - 12:30 T Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa 10) mgr Katarzyna Woch
dr Paweł Widerski
C-707 12:30 - 14:10 T Postępowanie cywilne (seminarium)prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
CI-304 12:30 - 14:10 T Prawo bioetyczne (seminarium)dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
C-719 12:30 - 14:10 T Prawo handlowe (seminarium)dr hab. Andrzej Herbet
C-608 12:30 - 14:10 T Prawo karne - case study (laboratorium - Grupa 4) dr Adrian Zbiciak
dr Zuzanna Gądzik
CI-206 12:30 - 14:10 T Prawo konkurencji i własności intelektualnej (seminarium)
zajęcia hybrydowe
prof. dr hab. Marcin Trzebiatowski
CI-402 12:30 - 14:10 T Prawo publiczne gospodarcze (seminarium)dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
C-744 12:30 - 15:50 B Teoria i filozofia prawa (seminarium)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
C-608 14:10 - 15:50 T Prawo karne - case study (laboratorium - Grupa 5) dr Adrian Zbiciak
dr Zuzanna Gądzik
C-719 14:10 - 15:50 T Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa 11) mgr Katarzyna Woch
dr Paweł Widerski
CI-103 15:00 - 16:40 T Prawo karne - case study (laboratorium - Grupa 10) dr Marek Smarzewski
dr Sławomir Hypś
C-608 15:50 - 17:30 T Prawo karne - case study (laboratorium - Grupa 6) dr Adrian Zbiciak
dr Zuzanna Gądzik
C-719 15:50 - 17:30 T Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa 12) mgr Katarzyna Woch
dr Paweł Widerski
CI-200 18:20 - 20:00 T Prawo karne - case study (laboratorium - Grupa 12) dr Marek Smarzewski
dr Sławomir Hypś
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-722 08:20 - 11:40 B Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
CI-206 09:10 - 10:50 T Kanoniczne procesy małżeńskie (wykład)Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
CI-201 09:10 - 10:50 T Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa 3) dr Paulina Woś
dr Agnieszka Kawałko
CI-302 09:10 - 10:50 T Przygotowanie do praktyk zawodowych - sekcja zawodu notariusza (laboratorium - Grupa 2) dr Aneta Biały
CI-303 10:00 - 11:40 T Międzynarodowe prawo podatkowe (wykład)dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
C-601 10:50 - 12:30 T Historia prawa i ustroju (seminarium)dr hab. Marzena Dyjakowska
C-608 10:50 - 12:30 T Klinika prawa - sekcja administracyjna (laboratorium)dr Bartosz Kuś
CI-302 10:50 - 12:30 T Klinika prawa - sekcja cywilna (laboratorium)dr Aneta Biały
CI-201 10:50 - 12:30 T Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa 4) dr Paulina Woś
dr Agnieszka Kawałko
CI-407 10:50 - 12:30 T Prawo Unii Europejskiej (seminarium)dr Edyta Krzysztofik
CI-202 10:50 - 12:30 T Przygotowanie do praktyk zawodowych - sekcja zawodu radcy prawnego (laboratorium - Grupa 4) dr Michał Zawiślak
C-608 12:30 - 14:10 T Postępowanie egzekucyjne w administracji (wykład)dr Bartosz Kuś
CI-302 12:30 - 14:10 T Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa 1) dr Paulina Woś
dr Aneta Biały
CI-302 14:10 - 15:50 T Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa 2) dr Paulina Woś
dr Aneta Biały
CI-302A 15:00 - 16:40 T Europejski obszar sądowy - międzynarodowe postępowanie cywilne (wykład)dr Agnieszka Kawałko
C-703 15:00 - 16:40 T Przygotowanie do praktyk zawodowych - sekcja zawodu sędziego (laboratorium - Grupa 5) dr hab. Paweł Zdanikowski
dr Janusz Konecki
C-707 15:50 - 19:10 B Bezpieczeństwo prawne (wykład)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
CI-304 15:50 - 17:30 T Przygotowanie do praktyk zawodowych - sekcja zawodu prokuratora (laboratorium - Grupa 3) mgr Magdalena Samodulska
C-703 16:40 - 18:20 T Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa 5) dr hab. Paweł Zdanikowski
dr Kinga Dróżdż-Chmiel
CI-205A 17:30 - 19:10 T Prawo migracyjne i uchodźcze (wykład)dr Tomasz Sieniow
C-703 18:20 - 20:00 T Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa 6) dr hab. Paweł Zdanikowski
dr Kinga Dróżdż-Chmiel
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CI-304 09:10 - 10:00 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 1) dr Michał Skwarzyński
CI-304 10:00 - 10:50 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 2) dr Michał Skwarzyński
C-750 10:00 - 11:40 T Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (seminarium)dr hab. Paweł Nowik, prof. KUL
C-707 10:50 - 12:30 T Kryminalistyka (wykład)dr Joanna Dzierżanowska
CI-304 10:50 - 11:40 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 3) dr Michał Skwarzyński
C-703 10:50 - 12:30 T Prawo turystyczne (wykład)dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
CI-304 11:40 - 12:30 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 4) dr Michał Skwarzyński
CI-302 12:30 - 14:10 T Klinika prawa - sekcja prawa pracy (laboratorium)dr hab. Sebastian Kwiecień
CI-304 12:30 - 13:20 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 5) dr Michał Skwarzyński
CI-304 13:20 - 14:10 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 6) dr Michał Skwarzyński
C-707 13:20 - 15:00 T Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
C-719 14:10 - 15:50 T Klinika prawa - sekcja finansowa (laboratorium)dr Piotr Pomorski
CI-304 14:10 - 15:00 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 7) dr Michał Skwarzyński
C-717A 14:10 - 15:50 T Prawa człowieka i ich ochrona (seminarium)Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
C-701 14:10 - 15:50 T Prawo wyznaniowe (seminarium)
Od: 2024-02-15 do 2024-04-03
Ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz
CI-304 15:00 - 15:50 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 8) dr Michał Skwarzyński
CI-302 15:00 - 16:40 T Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa 7) dr hab. Paweł Zdanikowski
dr Kinga Dróżdż-Chmiel
CI-201 15:00 - 16:40 T Przygotowanie do praktyk zawodowych - sekcja zawodu adwokata (laboratorium - Grupa 1) dr Marek Smarzewski
CI-301 15:50 - 17:30 T Klinika prawa - sekcja uchodźcza (laboratorium)dr Tomasz Sieniow
C-707 15:50 - 17:30 T Prawo administracyjne (seminarium)dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
C-716A 15:50 - 17:30 T Prawo finansowe (seminarium)prof. dr hab. Paweł Smoleń
C-743 15:50 - 17:30 T Prawo rzymskie (seminarium)Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
CI-304 15:50 - 17:30 T Uprawnienia służb specjalnych a prawa człowieka (wykład)dr Michał Skwarzyński
CI-201 16:40 - 18:20 T Klinika prawa - sekcja karna (laboratorium)dr Marek Smarzewski
CI-302 16:40 - 18:20 T Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa 8) dr hab. Paweł Zdanikowski
dr Kinga Dróżdż-Chmiel
CI-304 17:30 - 18:20 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 9) dr Michał Skwarzyński
CI-304 18:20 - 19:10 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 10) dr Michał Skwarzyński
CI-201 18:20 - 20:00 T Prawo karne - case study (laboratorium - Grupa 11) dr Marek Smarzewski
dr Sławomir Hypś
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
CTW-302 09:10 - 10:50 T Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)Ks. dr Tomasz Bąk
C-703 10:50 - 12:30 T Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
dr Marcin Rokosz
C-703 12:30 - 14:10 T Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
dr Piotr Sławicki
CI-302 14:10 - 15:50 T Przygotowanie do praktyk zawodowych - sekcja zawodu komornika sądowego (laboratorium - Grupa 6) mgr Katarzyna Woch
CI-304 15:00 - 16:40 T Pełnomocnik w postępowaniu cywilnym (wykład)dr Kinga Dróżdż-Chmiel
CI-200 15:50 - 17:30 T Prawo karne - case study (laboratorium - Grupa 7) dr Marek Smarzewski
dr Sławomir Hypś
CI-200 17:30 - 19:10 T Prawo karne - case study (laboratorium - Grupa 8) dr Marek Smarzewski
dr Sławomir Hypś
C-701 18:20 - 20:00 T Prawo wyznaniowe (seminarium)
Od: 2024-04-11 do 2024-06-23
Ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz
C-608 19:10 - 20:00 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 11) dr Michał Skwarzyński
CI-200 19:10 - 20:50 T Prawo karne - case study (laboratorium - Grupa 9) dr Marek Smarzewski
dr Sławomir Hypś
C-608 20:00 - 20:50 T Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa 12) dr Michał Skwarzyński
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-707 10:00 - 11:40 T Prawo wykroczeń (wykład)dr Zuzanna Gądzik
C-608 11:40 - 13:20 T Prawo nieletnich (wykład)dr Sławomir Hypś

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2024-03-08C-524 09:10 - 10:50 Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2024-03-12CI-200 16:40 - 18:20 Klinika prawa - sekcja karna (laboratorium)dr Marek Smarzewski
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2024-03-13C-503 13:20 - 15:00 Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
2024-03-13C-304 15:50 - 17:30 Prawo administracyjne (seminarium)dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2024-03-14C-103A 10:50 - 12:30 Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
2024-03-14C-103A 12:30 - 14:10 Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2024-03-20C-716A 10:50 - 12:30 Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2024-03-22CI-201 15:50 - 17:30 Przygotowanie do praktyk zawodowych - sekcja zawodu adwokata (laboratorium - Grupa 1)dr Marek Smarzewski
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2024-03-26C-748 09:10 - 10:50 Prawo bioetyczne (seminarium)dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
2024-03-26C-747 19:10 - 20:50 Prawo wykroczeń (wykład)dr Zuzanna Gądzik
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2024-04-03CI-205A 11:40 - 13:20 Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2024-04-08C-922 09:10 - 10:50 Postępowanie karne (seminarium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
2024-04-08CI-205A 09:10 - 10:50 Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa 9)mgr Katarzyna Woch
2024-04-08CI-205A 10:50 - 12:30 Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa 10)mgr Katarzyna Woch
2024-04-08C-114 10:50 - 12:30 Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
2024-04-08C-752 12:30 - 14:10 Prawo handlowe (seminarium)dr hab. Andrzej Herbet
2024-04-08CI-103A 14:10 - 15:50 Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa 11)mgr Katarzyna Woch
2024-04-08CI-200 15:50 - 17:30 Prawo prywatne - case study (laboratorium - Grupa 12)mgr Katarzyna Woch
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2024-04-12C-740 07:30 - 09:10 Pełnomocnik w postępowaniu cywilnym (wykład)dr Kinga Dróżdż-Chmiel
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2024-04-18C-716A 12:30 - 14:10 Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2024-04-26C-1039 10:00 - 11:40 Prawo wykroczeń (wykład)dr Zuzanna Gądzik
2024-04-26ONLINE 16:40 - 18:20 Postępowanie karne (seminarium)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2024-05-14C-412 14:10 - 15:50 Prawo bioetyczne (seminarium)dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
2024-05-14CI-304 15:00 - 15:50 Przygotowanie do praktyk zawodowych - sekcja zawodu prokuratora (laboratorium - Grupa 3)mgr Magdalena Samodulska
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2024-05-16C-706A 12:30 - 14:10 Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2024-05-17CI-5 11:40 - 13:20 Prawo nieletnich (wykład)dr Sławomir Hypś
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2024-05-23C-706A 12:30 - 14:10 Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2024-05-24C-922 11:40 - 13:20 Prawo nieletnich (wykład)dr Sławomir Hypś
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2024-05-27CI-204 19:10 - 20:50 Prawo bioetyczne (seminarium)dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2024-05-28C-705A 10:50 - 12:30 Klinika prawa - sekcja administracyjna (laboratorium)dr Bartosz Kuś
2024-05-28C-903 12:30 - 14:10 Postępowanie egzekucyjne w administracji (wykład)dr Bartosz Kuś
2024-05-28CI-304 15:00 - 15:50 Przygotowanie do praktyk zawodowych - sekcja zawodu prokuratora (laboratorium - Grupa 3)mgr Magdalena Samodulska
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2024-06-20C-706 13:20 - 15:00 Prawo cywilne (seminarium)dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2024-07-23 13:17