Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 1   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 3) mgr Karolina Sieńko-Flis
HS-7A 07:30 - 09:10 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Agnieszka Gołofit
HS-7B 07:30 - 09:10 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Adam Piwiński
HS-7C 07:30 - 09:10 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 3) mgr Anna Zarańska
HS-7A 10:00 - 11:40 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 9) mgr Iwona Szyłejko
HS-7B 10:00 - 11:40 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 10) mgr Agnieszka Gołofit
HS-7C 10:00 - 11:40 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 11) mgr Adam Piwiński
HS-110 10:00 - 11:40 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 12) mgr Wojciech Paszek
HS-7A 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 16) mgr Arkadiusz Czarnecki
HS-7B 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 17) mgr Anna Zarańska
HS-7C 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 18) mgr Jarosław Dobosz
HS-110 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 19) mgr Wojciech Paszek
ONLINE 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 64) mgr Agnieszka Gołofit
ONLINE 15:00 - 16:40 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa 145) mgr Marta Cechowicz
ONLINE 15:00 - 16:40 T Język angielski - CEF B2+ - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa 142) mgr Marlena Iglik
ONLINE 15:00 - 16:40 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa 150) mgr Beata Panasiuk
ONLINE 16:40 - 18:20 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa 147) mgr Beata Panasiuk
ONLINE 16:40 - 18:20 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa 143) mgr Marlena Iglik
ONLINE 16:40 - 18:20 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 104) mgr Barbara Okulska
HS-01A 20:00 - 21:40 T Wychowanie fizyczne - tenis ziemny kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)mgr Jarosław Dobosz
HS-7A 20:50 - 22:30 T Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)mgr Łukasz Harbuz
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa 144) mgr Dorota Szymczyk
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa 146) mgr Beata Panasiuk
HS-105 07:30 - 09:10 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 52) dr Joanna Kubińska
ONLINE 09:10 - 10:00 T Technologia informacyjna dla prawników (wykład)dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Historia ustrojów państw (wykład)prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
ONLINE 12:30 - 13:20 T Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa 6) dr Ilona Grądzka
ONLINE 13:20 - 14:10 T Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa 7) dr Ilona Grądzka
ONLINE 15:50 - 16:40 T Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa 10) mgr Edyta Marciniak
ONLINE 16:40 - 17:30 T Logika prawnicza (grupa 13) (wykład)dr Anna Kozanecka-Dymek
ONLINE 19:10 - 20:50 T Język francuski - CEF A2+ (lektorat - Grupa 103) mgr Maria Piwińska
ONLINE 19:10 - 20:50 T Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa 104) mgr Iwona Fijołek
HS-01A 19:10 - 20:50 T Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)mgr Konrad Szczygieł
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:00 T Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa 14) dr hab. Lidia Fiejdasz-Buczek
ONLINE 10:00 - 10:50 T Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa 13) dr hab. Lidia Fiejdasz-Buczek
ONLINE 10:00 - 11:40 T Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa 2) dr Tomasz Barszcz
ONLINE 10:50 - 12:30 T Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa 1) prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
ONLINE 10:50 - 11:40 T Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa 12) dr hab. Lidia Fiejdasz-Buczek
ONLINE 11:40 - 12:30 T Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa 11) dr hab. Lidia Fiejdasz-Buczek
ONLINE 11:40 - 13:20 T Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa 3) dr Tomasz Barszcz
ONLINE 12:30 - 14:10 T Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa 2) prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
ONLINE 12:30 - 14:10 B Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa 9) dr hab. Lidia Fiejdasz-Buczek
ONLINE 12:30 - 14:10 A Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa 17) dr Bartosz Kuś
ONLINE 13:20 - 14:10 T Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa 1) dr Anna Kozanecka-Dymek
ONLINE 14:10 - 15:50 T Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa 3) prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
ONLINE 14:10 - 15:00 T Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa 2) dr Anna Kozanecka-Dymek
ONLINE 14:10 - 15:50 T Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa 1) dr Tomasz Barszcz
ONLINE 15:50 - 16:40 T Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa 3) dr Anna Kozanecka-Dymek
ONLINE 18:20 - 20:00 T Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)Ks. dr hab. Maciej Hułas
HS-7B 19:10 - 20:50 T Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)dr Joanna Kubińska
HS-7B 20:50 - 22:30 T Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)mgr Łukasz Harbuz
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa 148) mgr Marta Cechowicz
ONLINE 09:10 - 10:00 T Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa 5) dr Anna Kozanecka-Dymek
ONLINE 10:00 - 11:40 T Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa 5) dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
ONLINE 10:00 - 10:50 T Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa 4) dr Anna Kozanecka-Dymek
ONLINE 10:50 - 12:30 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa 149) mgr Marta Cechowicz
ONLINE 10:50 - 12:30 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa 151) mgr Dorota Szymczyk
ONLINE 10:50 - 11:40 T Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa 6) dr Anna Kozanecka-Dymek
ONLINE 10:50 - 12:30 T Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa 4) dr Tomasz Barszcz
ONLINE 11:40 - 13:20 T Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa 6) dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 A Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa 15) dr Bartosz Kuś
ONLINE 12:30 - 14:10 B Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa 16) dr Bartosz Kuś
ONLINE 12:30 - 14:10 T Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa 107) mgr Justyna Pyszczek-Bulak
ONLINE 12:30 - 14:10 T Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa 5) dr Tomasz Barszcz
ONLINE 13:20 - 15:00 T Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa 4) dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa 6) Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
ONLINE 15:00 - 16:40 T Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat - Grupa 105) mgr Barbara Okulska
ONLINE 17:30 - 19:10 T Prawoznawstwo (wykład)Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
ONLINE 19:10 - 20:50 T Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa 102) dr Katarzyna Jakubów
ONLINE 19:10 - 20:50 T Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa 103) mgr Iwona Fijołek
HS-7C 19:10 - 20:50 T Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)mgr Arkadiusz Czarnecki
HS-01A 19:10 - 20:50 T Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)mgr Konrad Szczygieł
HS-7C 20:50 - 22:30 T Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)mgr Anna Zarańska
HS-7A 20:50 - 22:30 T Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)mgr Agnieszka Gołofit
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa 102) mgr Maria Piwińska
ONLINE 08:20 - 10:00 A Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa 4) dr Jacek Trzewik
ONLINE 08:20 - 10:00 B Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa 5) dr Jacek Trzewik
ONLINE 10:00 - 11:40 A Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa 2) dr Jacek Trzewik
ONLINE 10:00 - 11:40 B Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa 3) dr Jacek Trzewik
ONLINE 10:00 - 11:40 T Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa 8) Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa 7) dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
ONLINE 11:40 - 13:20 B Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa 1) dr Jacek Trzewik
ONLINE 11:40 - 13:20 A Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa 8) dr hab. Lidia Fiejdasz-Buczek
ONLINE 11:40 - 13:20 T Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa 9) Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa 8) mgr Krystian Kardas
ONLINE 13:20 - 15:00 T Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa 7) Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa 9) mgr Krystian Kardas
ONLINE 14:10 - 15:00 T Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa 8) dr Anna Kozanecka-Dymek
ONLINE 15:00 - 15:50 T Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa 7) dr Anna Kozanecka-Dymek
ONLINE 15:50 - 17:30 T Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa 103) mgr Agnieszka Białowolska
ONLINE 15:50 - 16:40 T Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa 9) dr Anna Kozanecka-Dymek
ONLINE 17:30 - 19:10 T Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa 104) mgr Karolina Sieńko-Flis
ONLINE 17:30 - 19:10 T Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa 104) mgr Agnieszka Białowolska

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-11-17ONLINE 17:30 - 19:10 Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa 8) mgr Krystian Kardas
2020-11-24ONLINE 15:00 - 15:50 Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa 10) mgr Edyta Marciniak

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-02 17:19