Wydział Teologii
Teologiczne Studium Licencjackie
Rok I - Semestr 1   2023/2024SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-802 08:20 - 10:00 A Synteza teologiczna (konwersatorium)Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
C-838 10:00 - 11:40 A Chrystologia (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
C-802 10:00 - 10:50 T Kościół w cywilizacji średniowiecznej Europy (wykład)Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak
C-838 10:00 - 11:40 B Pneumatologia (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
C-802 10:50 - 11:40 T Dzieje teologii (wykład)Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak
C-803 10:50 - 13:20 T Język hebrajski biblijny - składnia (lektorat)Ks. dr Arnold Zawadzki
C-838 11:40 - 13:20 B Bóg w historii (wykład) Vacat
C-818 11:40 - 13:20 T Greka patrystyczna (konwersatorium)Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
C-838 11:40 - 13:20 A Hermeneutyka filozoficzna i teologiczna (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
C-818 13:20 - 15:00 T Biologiczno-medyczne podstawy rozpoznawania płodności (wykład)dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL
C-838 13:20 - 15:00 T Charytologia i soteriologia (wykład)Ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL
C-809 14:10 - 15:00 T Księgi Historyczne Starego Testamentu (seminarium)Ks. prof. dr hab. Dariusz Dziadosz
C-818 15:00 - 16:40 T Elementy nauk pomocniczych historii XIX i XX w. (wykład)Ks. dr Albert Warso
C-818 16:40 - 18:20 A Chrystologia (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
C-925 16:40 - 18:20 T Moralność życia społecznego - wybrane zagadnienia (I) (wykład)Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
C-807 16:40 - 18:20 T Struktury i zadania duszpasterstwa rodzin (ćwiczenia)Ks. dr Jan Kobak
C-802 16:40 - 17:30 T Z dziejów kształcenia duchowieństwa w Kościele katolickim (wykład)Ks. dr Albert Warso
C-802 17:30 - 18:20 T Z dziejów relacji między Polską i Stolicą Apostolską (wykład)Ks. dr Albert Warso
C-925 18:20 - 20:00 T Metodologia teologii moralnej (wykład)Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
C-818 18:20 - 20:00 A Personalizm filozoficzny i teologiczny (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-925 07:30 - 09:10 T Antropologia moralna (wykład)Ks. dr Łukasz Plata
C-805 08:20 - 10:00 T Apologetyka a teologia fundamentalna Cz. 2 (wykład)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
C-818 09:10 - 10:00 T Dogmatyczno-moralne aspekty nauczania Ojców Kościoła (wykład)Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
C-819 09:10 - 10:50 A Hermeneutyka filozoficzna i teologiczna (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
C-819 09:10 - 12:30 B Protologia (wykład)Ks. dr Łukasz Mudrak
C-807 09:10 - 10:50 T Psychologia życia małżeńskiego i rodzinnego (wykład)Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
C-925 09:10 - 10:50 T Sakramentologia moralna (wykład)Ks. dr Łukasz Plata
C-838 09:10 - 11:40 A Światowy ruch ekumeniczny (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski
C-805 10:00 - 11:40 T Eklezjologia fundamentalna. Cz. I (wykład)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
C-838 10:00 - 11:40 B Ekumenizm słowiański: dziedzictwo św. Cyryla i Metodego (wykład)prof. dr hab. Piotr Kopiec
C-818 10:00 - 11:40 T Greka patrystyczna (konwersatorium)Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
C-925 10:50 - 12:30 T Historia teologii moralnej (II) (wykład)Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
C-819 10:50 - 12:30 A Personalizm filozoficzny i teologiczny (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
C-807 10:50 - 12:30 T Poradnictwo małżeńsko-rodzinne (ćwiczenia)Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
C-803 11:40 - 13:20 B Egzegeza Listów Pawłowych - wybrane zagadnienia (wykład)Ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL
C-838 11:40 - 13:20 A Ekumenizm duchowy (konwersatorium)Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski
C-818 11:40 - 13:20 T Teologia ewangelizacji (wykład)Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
C-805 11:40 - 12:30 T Teologia fundamentalna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
C-838 11:40 - 13:20 B Teologia wczesnego protestantyzmu (wykład)prof. dr hab. Piotr Kopiec
C-849 11:40 - 15:00 A Teologia życia konsekrowanego (wykład)S. dr Elżbieta Kruszewska
C-925 12:30 - 14:10 T Biblijne przesłanki moralności chrześcijańskiej - Nowy Testament (wykład)Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
C-807 12:30 - 14:10 T Duszpasterstwo rodzin (seminarium)Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
C-805 12:30 - 13:20 T Wiarygodność Kościoła według Jana Pawła II (wykład)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
C-805 13:20 - 15:00 T Antropologia teologiczna (wykład)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
C-818 13:20 - 15:00 T Struktury przepowiadania (konwersatorium)Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
C-925 14:10 - 15:50 T Prawda, dobro, sumienie (III) (wykład)prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
C-838 14:10 - 15:50 A Starożytne Kościoły Wschodnie (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski
C-838 14:10 - 17:30 B Teologia metodystyczna (wykład)Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
C-802 14:10 - 15:00 T Wybrane zagadnienia z dziejów Kościoła w dobie potrydenckiej (wykład)Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
C-849 15:00 - 16:40 T Historia duchowości katolickiej (seminarium)Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
C-818 15:00 - 15:50 T Homiletyka (seminarium)Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
C-1033 15:00 - 16:40 T Katechetyka szczegółowa (seminarium)Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
C-807 15:00 - 16:40 T Poradnictwo małżeńsko-rodzinne (konwersatorium)Ks. dr Jan Kobak
C-805 15:00 - 16:40 T Teologia dogmatyczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
C-838 15:50 - 17:30 A Teologia prawosławna - eklezjologia (wykład)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
C-818 15:50 - 17:30 T Teoria komunikacji (ćwiczenia)Ks. dr Michał Klementowicz
C-849 16:40 - 18:20 T Historia duchowości: nowożytność i czasy współczesne (wykład)Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
C-803 16:40 - 19:10 T Język grecki biblijny - składnia (lektorat)Ks. dr hab. Andrzej Piwowar, prof. KUL
C-805 16:40 - 18:20 T Katecheza dorosłych (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
C-807 16:40 - 18:20 T Struktury i zadania duszpasterstwa rodzin (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
C-925 17:30 - 19:10 T Duchowość liturgiczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
C-818 17:30 - 19:10 T Eklezjologia kontekstualna (wykład)Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny
C-838 17:30 - 18:20 B Hermeneutyka dialogów ekumenicznych (wykład)prof. dr hab. Piotr Kopiec
C-838 17:30 - 20:00 A Teologia prawosławna - antropologia (wykład)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
C-849 18:20 - 19:10 T Duchowość Ojców Kościoła (wykład)Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
C-807 18:20 - 19:10 T Duszpasterstwo ruchów i wspólnot rodzin (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
C-805 18:20 - 20:00 T Interdyscyplinarność w katechetyce (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
C-838 18:20 - 20:00 B Ruch ekumeniczny wobec współczesnych problemów etycznych (konwersatorium)prof. dr hab. Piotr Kopiec
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-925 07:30 - 09:10 B Egzegeza Listów Pawłowych - wybrane zagadnienia (wykład)Ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL
C-818 08:20 - 10:00 T Dzieje liturgii w Polsce - okres potrydencki (wykład)Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
C-802 09:10 - 10:00 T Kulturotwórcza rola zakonów w dziejach Polski (wykład)Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
C-838 09:10 - 11:40 A Światowy ruch ekumeniczny (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski
C-838 10:00 - 11:40 B Ekumenizm słowiański: dziedzictwo św. Cyryla i Metodego (wykład)prof. dr hab. Piotr Kopiec
C-818 10:00 - 11:40 T Muzyka w liturgii (wykład)Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
C-814 10:00 - 10:50 T Społeczno-polityczny i kulturowy kontekst funkcjonowania Kościoła w XIX i XX w. (wykład)dr hab. Włodzimierz Osadczy
C-807 10:00 - 11:40 T Struktury i zadania duszpasterstwa rodzin (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
C-802 10:50 - 12:30 T Nauki pomocnicze historii Kościoła (wykład)Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
C-838 11:40 - 13:20 A Ekumenizm duchowy (konwersatorium)Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski
C-818 11:40 - 13:20 T Hermeneutyka liturgiczna (wykład)Ks. dr Andrzej Megger
C-807 11:40 - 13:20 T Pedagogika religii (wykład)prof. dr hab. Helena Słotwińska
C-838 11:40 - 13:20 B Teologia wczesnego protestantyzmu (wykład)prof. dr hab. Piotr Kopiec
C-935 11:40 - 13:20 T Troska o rodziny w sytuacjach trudnych i nieprawidłowych (wykład)Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
C-817 12:30 - 13:20 T Duchowość mężczyzny i kobiety (wykład)Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki
C-803 12:30 - 14:10 T Egzegeza Pięcioksięgu - wybrane zagadnienia (wykład)Ks. dr Krzysztof Napora
C-849 13:20 - 15:00 T Hermeneutyka tekstów teologiczno-duchowych (wykład)Ks. dr hab. Jan Miczyński
C-807 13:20 - 15:00 T Metodyka katechezy (wykład)prof. dr hab. Helena Słotwińska
C-805 13:20 - 14:10 T Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodność chrześcijaństwa (wykład)Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
C-818 14:10 - 15:50 T Duchowość liturgiczna (wykład)Ks. dr Andrzej Megger
C-826 14:10 - 15:00 T Egzegeza Ewangelii i Pism Apostolskich (seminarium)dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
C-838 14:10 - 15:50 B Ruch ekumeniczny wobec współczesnych problemów etycznych (konwersatorium)prof. dr hab. Piotr Kopiec
C-838 14:10 - 15:50 A Starożytne Kościoły Wschodnie (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski
C-803 14:10 - 15:50 T Teologia Biblijna Nowego Testamentu (seminarium)Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
C-849 15:00 - 16:40 T Duchowość laikatu (wykład)Ks. dr hab. Jan Miczyński
ONLINE 15:00 - 15:50 T Heterodoksyjne tło teologii patrystycznej (wykład)Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
C-817 15:00 - 16:40 T Teologia życia duchowego (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki
C-803 15:50 - 16:40 T Literatura Międzytestamentalna i Nauki Pomocnicze Biblistyki (seminarium)Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
C-802 15:50 - 17:30 T Organizacja duszpasterstwa ponadparafialnego (wykład)Ks. prof. dr hab. Dariusz Lipiec
ONLINE 15:50 - 16:40 T Patrystyka fundamentalna - I-III w. (konwersatorium)Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
C-925 15:50 - 16:40 T Problematyka moralna zdrowia i choroby (wykład)Ks. dr Krzysztof Smykowski
C-818 15:50 - 17:30 T Przepowiadanie słowa Bożego w celebracji sakramentów (wykład)Ks. dr Damian Chrzanowski
C-822 15:50 - 17:30 B Teologia poreformacyjna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
C-838 15:50 - 17:30 A Teologia prawosławna - eklezjologia (wykład)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
C-925 16:40 - 19:10 T Bioetyka ogólna - wybrane zagadnienia (wykład)Ks. dr Krzysztof Smykowski
C-803 16:40 - 18:20 T Egzegeza Dzieła Janowego - wybrane zagadnienia (wykład)Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
ONLINE 16:40 - 17:30 T Patrystyka fundamentalna - IV-V w. (konwersatorium)Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
C-802 17:30 - 19:10 T Organizacja duszpasterstwa (konwersatorium)Ks. prof. dr hab. Dariusz Lipiec
C-818 17:30 - 19:10 T Przepowiadanie w mediach (wykład)Ks. dr Damian Chrzanowski
C-838 17:30 - 18:20 A Teologia prawosławna - antropologia (wykład)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
C-801 18:20 - 20:00 A Teologia prawosławna (seminarium)prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-807 08:20 - 10:00 T Funkcja charytatywna Kościoła. Historia działalności charytatywnej (wykład)Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
C-818 08:20 - 10:00 T Przestrzeń i sztuka w liturgii (wykład)Ks. dr Andrzej Megger
C-817 09:10 - 10:50 T Pobożność katolicka (wykład)Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
C-807 10:00 - 11:40 T Formy duszpasterstwa społeczno-charytatywnego. Duszpasterstwo społeczne (wykład)Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
C-818 10:00 - 11:40 T Liturgika pastoralna (wykład)Ks. dr Andrzej Megger
C-817 10:50 - 12:30 T Metodologia teologii duchowości (wykład)Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
C-807 11:40 - 13:20 T Public relations w duszpasterstwie (konwersatorium)Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski
C-838 12:30 - 14:10 T Historia katechezy cz. II (wykład)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-829 12:30 - 14:10 T Historiografia kościelna (wykład)Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak
C-849 12:30 - 14:10 T Teologia powołania (wykład)Ks. dr hab. Jan Miczyński
C-803 13:20 - 15:00 T Język aramejski - morfologia i składnia (lektorat)Ks. dr Krzysztof Kinowski
C-829 14:10 - 15:00 T Historia Kościoła i patrologia (seminarium)Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak
C-838 14:10 - 15:50 T Katecheza maryjna w Polsce w XX wieku (wykład)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-925 15:00 - 16:40 T Anglikańska teologia moralna, cz. II (wykład)Ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad
C-802 15:00 - 15:50 T Kościół w świecie późnego antyku (wykład)Ks. prof. dr hab. Piotr Szczur
C-803 15:00 - 16:40 T Krytyka tekstu Starego i Nowego Testamentu (wykład)Ks. dr Tomasz Bąk
C-805 15:00 - 16:40 T Mariologia. Pneumatologia. Eklezjologia (seminarium)Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
C-807 15:00 - 16:40 T Podmiot duszpasterstwa. Hierarchia jako podmiot duszpasterstwa (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Święs
C-838 15:50 - 17:30 T Katechetyka fundamentalna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-818 15:50 - 17:30 T Katechetyka psychologiczno-pedagogiczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
C-802 15:50 - 17:30 T Kaznodziejstwo Ojców Kościoła (wykład)Ks. prof. dr hab. Piotr Szczur
C-807 16:40 - 18:20 T Problematyka parafii (konwersatorium)Ks. dr hab. Kazimierz Święs
C-925 16:40 - 18:20 T Teologia moralna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad
C-838 17:30 - 19:10 T Psychologia katechezy dzieci (wykład)Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
C-807 18:20 - 20:00 T Teologia praktyczna (seminarium)dr hab. Marek Fiałkowski
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-807 08:20 - 10:00 T Kościół w świecie współczesnym. Apostolat społeczny (wykład)dr hab. Marek Fiałkowski
C-817 10:00 - 11:40 T Duchowość maryjna (wykład)Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki
C-807 10:00 - 11:40 T Duszpasterstwo nadzwyczajne (wykład)dr hab. Marek Fiałkowski
ONLINE 10:00 - 10:50 T Metodologia badań patrystycznych (konwersatorium)Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
ONLINE 10:50 - 11:40 T Recepcja literatury klasycznej w pismach Ojców Kościoła (wykład)Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
ONLINE 11:40 - 13:20 T Analiza patrystycznych źródeł greckich (konwersatorium)Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
C-817 11:40 - 13:20 T Biblijno-liturgiczne podstawy duchowości katolickiej (wykład)Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki
C-805 11:40 - 12:30 T Eklezjologia współczesna (wykład)Ks. dr Filip Krauze
C-807 11:40 - 13:20 T Socjografia religii (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Święs
C-805 12:30 - 14:10 T Chrystologia współczesna (wykład)Ks. dr Filip Krauze
C-849 13:20 - 14:10 T Pismo Święte w życiu duchowym pierwszych chrześcijan (wykład)Ks. dr Adam Wilczyński
C-934 13:20 - 15:00 T Transformacja ustrojowa. Przemiany społeczno-kulturowe w podstawowych dziedzinach życia (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Święs
C-805 14:10 - 15:00 T Tanatologia ludowa (wykład)Ks. dr Filip Krauze

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-10-10C-803 11:40 - 13:20 Egzegeza Listów Pawłowych - wybrane zagadnienia (wykład)Ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-10-11C-925 07:30 - 09:10 Egzegeza Listów Pawłowych - wybrane zagadnienia (wykład)Ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-10-24C-803 11:40 - 13:20 Egzegeza Listów Pawłowych - wybrane zagadnienia (wykład)Ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-10-25C-925 07:30 - 09:10 Egzegeza Listów Pawłowych - wybrane zagadnienia (wykład)Ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL
2024-01-03C-925 07:30 - 09:10 Egzegeza Listów Pawłowych - wybrane zagadnienia (wykład)Ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2024-01-09C-849 11:40 - 15:00 Teologia życia konsekrowanego (wykład)S. dr Elżbieta Kruszewska
2024-01-16C-803 11:40 - 13:20 Egzegeza Listów Pawłowych - wybrane zagadnienia (wykład)Ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2024-01-17C-925 07:30 - 09:10 Egzegeza Listów Pawłowych - wybrane zagadnienia (wykład)Ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-30 17:16