Wydział Teologii
Nauki o rodzinie (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 10:00 T Rodziny dysfunkcyjne (wykład)dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 10:00 T Pozyskiwanie dotacji dla organizacji pozarządowych - przygotowanie projektu (ćwiczenia)Ks. dr hab. Jerzy Koperek
ONLINE 11:40 - 12:30 T Zadania koordynatora pieczy zastępczej z uwzględnieniem aspektu kulturowo - religijnego (konwersatorium)Ks. dr hab. Jerzy Koperek
ONLINE 12:30 - 13:20 T Prawne aspekty pieczy zastępczej (konwersatorium)Ks. dr hab. Jerzy Koperek
ONLINE 15:00 - 16:40 T Infrastruktury eklezjalne we wsparciu rodziny z uzależnieniem (konwersatorium)Ks. dr hab. Witold Janocha, prof. KUL
ONLINE 17:30 - 19:10 T Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 60) mgr Agata Woźniak
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 4) mgr Agnieszka Białowolska
ONLINE 09:10 - 10:50 T Pozarządowe formy opieki społecznej i długoterminowej (wykład)dr Monika Dobrogowska
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 10:00 T Metody diagnozowania rodziny (ćwiczenia)dr Karolina Komsta-Tokarzewska
ONLINE 10:50 - 12:30 T Wybrane zagadnienia z duszpasterstwa rodzin (wykład)Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Instytucje i organizacje zajmujące się pomocą rodzinie (zajęcia terenowe)dr Karolina Komsta-Tokarzewska
ONLINE 14:10 - 15:00 T Podstawy edytorstwa (ćwiczenia)dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 12:30 B Małżeństwo i rodzina chrześcijańska w perspektywie społeczeństwa konsumpcyjnego (wykład)dr hab. Piotr Kopiec, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-29 17:19