Wydział Nauk Społecznych
Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 12:30 - 14:10 T Wsparcie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (konwersatorium)dr Monika Dobrogowska
ONLINE 17:30 - 19:10 T Narzędzia pracy socjalnej (warsztaty)mgr Wioletta Smyl
ONLINE 19:10 - 20:50 T Stosowanie Ustawy o pomocy społecznej (warsztaty)mgr Wioletta Smyl
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T System prawny pomocy społecznej w Polsce (wykład)dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
ONLINE 10:50 - 12:30 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 45) mgr Ewa Stępniak
ONLINE 10:50 - 12:30 T Profilaktyka patologii społecznych (wykład)dr Katarzyna Lenart-Kłoś
ONLINE 12:30 - 13:20 T Profilaktyka patologii społecznych (ćwiczenia)dr Katarzyna Lenart-Kłoś
ONLINE 14:10 - 15:50 T Prawo rodzinne, opiekuńcze i cywilne (wykład)dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 B Procesy wykluczenia i inkluzji (wykład)Ks. dr Tomasz Adamczyk
ONLINE 17:30 - 19:10 T Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 60) mgr Agata Woźniak
ONLINE 17:30 - 19:10 T Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 5) mgr Justyna Pyszczek-Bulak
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 4) mgr Agnieszka Białowolska
GG-205A 12:30 - 14:10 T Praca z rodziną z problemami wychowawczymi (konwersatorium)dr Małgorzata Szyszka
ONLINE 14:10 - 15:50 T Diagnoza problemów rodziny (warsztaty)dr Agnieszka Zaborowska
ONLINE 15:50 - 17:30 T Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 5) mgr Barbara Okulska
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 35) mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
ONLINE 09:10 - 10:50 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 39) mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
C-416 12:30 - 14:10 T Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie (warsztaty)mgr Patrycja Wośko
ONLINE 12:30 - 14:10 T Psychospołeczne wsparcie osób z niepełnosprawnością i ich rodzin (konwersatorium)dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Komunikacja interpersonalna (konwersatorium)dr Iwona Szewczak
ONLINE 15:50 - 17:30 T Streetworking (wykład)dr Agnieszka Zaborowska
ONLINE 17:30 - 19:10 T Praca w domach pomocy społecznej (konwersatorium)dr Justyna Maciaszek
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-321 10:50 - 12:30 A Metody badań społecznych (ćwiczenia)dr Małgorzata Szyszka
ONLINE 10:50 - 12:30 B Metody badań społecznych (wykład)dr Małgorzata Szyszka
ONLINE 12:30 - 14:10 T Współczesna rodzina w kontekście lokalnym i globalnym (wykład)dr Magdalena Lipnicka

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-02 10:19