Wydział Nauk Humanistycznych
Muzykologia (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2021/2022SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-46 10:00 - 10:50 T Organy (ćwiczenia)dr hab. Elżbieta Charlińska
ONLINE 10:50 - 12:30 T Multimedia a prawa autorskie (ćwiczenia)dr Mieczysław Śmierciak
ONLINE 13:20 - 14:10 T Metodologia badań etnomuzykologicznych (wykład)dr Kinga Strycharz-Bogacz
ONLINE 14:10 - 15:50 T Zagadnienia wykonawcze muzyki wokalno-instrumentalnej (wykład)dr hab. Grzegorz Pecka
ONLINE 15:50 - 17:30 T Historia opery i teatru muzycznego (wykład)dr hab. Iwona Sawulska
ONLINE 17:30 - 19:10 T Źródła monodii liturgicznej (wykład)dr Mieczysław Śmierciak
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 11:40 - 12:30 T Podstawowe pojęcia psychologii (wykład)dr Justyna Iskra
ONLINE 12:30 - 14:10 T Podstawy dydaktyki (wykład)dr Monika Szabłowska-Zaremba
ONLINE 14:10 - 15:50 T Psychologia rozwoju, wychowania i uczenia się (konwersatorium - Grupa 3) mgr Patrycja Wośko
GG-46 15:50 - 16:40 T Organy (ćwiczenia)dr hab. Elżbieta Charlińska
ONLINE 15:50 - 17:30 T Wybrane problemy edukacyjne dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa 3) dr hab. Ryszard Skrzyniarz
GG-46 17:30 - 18:20 T Organy (ćwiczenia)dr hab. Elżbieta Charlińska
ONLINE 17:30 - 19:10 T Pedagogika szkolna z elementami prawa oświatowego (wykład)Ks. dr hab. Adam Maj
GG-46 19:10 - 20:00 T Organy (ćwiczenia)dr hab. Elżbieta Charlińska
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-1044 07:30 - 10:50 T Organy (ćwiczenia)dr hab. Jadwiga Kowalska
C-1038 08:20 - 10:00 T Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych (ćwiczenia)dr Andrzej Gładysz
C-1038 10:50 - 12:30 T Polifonia religijna (seminarium)Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
GG-46 13:20 - 16:40 T Organy (ćwiczenia)dr hab. Elżbieta Charlińska
C-1002 15:50 - 17:30 T Komputerowa edycja partytury muzycznej (ćwiczenia)dr Mieczysław Śmierciak
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-1044 07:30 - 10:00 T Organy (ćwiczenia)dr hab. Jadwiga Kowalska
TZ-WNH 08:20 - 10:00 T Historia form i gatunków muzycznych (wykład)Ks. dr Dariusz Smolarek
ONLINE 10:00 - 11:40 T Dydaktyka nauczania przedmiotu "Audycje muzyczne" i "Literatura muzyczna" (konwersatorium)mgr Małgorzata Rados
GG-46 10:50 - 11:40 T Organy (ćwiczenia)dr hab. Elżbieta Charlińska
C-1044 10:50 - 11:40 T Organy (ćwiczenia)dr hab. Jadwiga Kowalska
TZ-WNH 11:40 - 13:20 T Dzieje myśli o muzyce z elementami estetyki (wykład)dr hab. Beata Bodzioch
GG-46 13:20 - 17:30 T Organy (ćwiczenia)dr hab. Elżbieta Charlińska
TZ-WNH 13:20 - 15:00 T Repertuar gregoriański (wykład)dr hab. Beata Bodzioch
ONLINE 15:00 - 16:40 T Etnomuzykologia i hymnologia (seminarium)dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
TZ-WNH 15:00 - 16:40 T Instrumentologia (seminarium)dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
ONLINE 16:40 - 17:30 T Muzyka w kulturze i przestrzeni społecznej (wykład)dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
C-1024 16:40 - 17:30 T Organy (ćwiczenia)dr hab. Grzegorz Pecka
ONLINE 17:30 - 18:20 T Muzyka w kulturze i przestrzeni społecznej (ćwiczenia)dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL
C-1044 18:20 - 19:10 T Organy (ćwiczenia)dr hab. Jadwiga Kowalska
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-1044 08:20 - 10:50 T Organy (ćwiczenia)dr hab. Jadwiga Kowalska
C-1024 09:10 - 10:00 T Organy (ćwiczenia)dr hab. Grzegorz Pecka
ONLINE 10:00 - 11:40 T Metodologia badań muzykologicznych (wykład)dr Kinga Krzymowska-Szacoń
C-1024 10:00 - 10:50 T Organy (ćwiczenia)dr hab. Grzegorz Pecka
C-1044 10:50 - 11:40 T Organy (ćwiczenia)dr hab. Jadwiga Kowalska

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-12-01 15:19