Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika specjalna (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 3   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 3) mgr Karolina Sieńko-Flis
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 6) mgr Justyna Pyszczek-Bulak
ONLINE 15:50 - 19:10 T Anatomia i fizjologia układu nerwowego (konwersatorium)
Od: 2020-11-27 do 2021-01-24
mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa 14) mgr Krzysztof Urbański
ONLINE 11:40 - 12:30 T Diagnoza pedagogiczna w pedagogice specjalnej (ćwiczenia - gr 1) (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 13:20 T Diagnoza pedagogiczna w pedagogice specjalnej (ćwiczenia - gr 2) (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Teorie edukacji włączającej (wykład)dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa 13) mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
ONLINE 10:50 - 11:40 T Dzieje kształcenia specjalnego (wykład)dr hab. Wiesław Partyka
ONLINE 11:40 - 12:30 T Rozwój mowy dziecka (konwersatorium)dr Renata Kołodziejczyk
ONLINE 12:30 - 14:10 T Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (ćwiczenia - Grupa 1) dr Aleksandra Borowicz
ONLINE 15:50 - 20:00 T Elementy neurologii, neuropsychologii i neurolingwistyki (konwersatorium)
Od: 2020-11-27 do 2021-01-25
mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
ONLINE 15:50 - 17:30 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa 15) mgr Krzysztof Urbański
ONLINE 15:50 - 17:30 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa 81) mgr Ewa Stępniak
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:00 T Medyczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (wykład)dr Agnieszka Linca-Ćwikła
ONLINE 10:50 - 11:40 T Psychopedagogika prenatalna (wykład)dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
ONLINE 11:40 - 13:20 T Podstawy psychologii klinicznej (wykład)dr Klaudia Martynowska
ONLINE 13:20 - 14:10 T Diagnoza psychologiczna w pedagogice specjalnej (ćwiczenia - Grupa 1) dr Klaudia Martynowska
ONLINE 14:10 - 15:00 T Diagnoza psychologiczna w pedagogice specjalnej (ćwiczenia - Grupa 2) dr Klaudia Martynowska
ONLINE 15:00 - 16:40 T Teorie edukacji włączającej (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Ewa Cieplińska
ONLINE 16:40 - 18:20 T Teorie edukacji włączającej (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Ewa Cieplińska
ONLINE 17:30 - 19:10 T Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 4) mgr Karolina Sieńko-Flis
ONLINE 17:30 - 19:10 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 2) mgr Barbara Okulska
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 15:50 - 17:30 T Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 2) mgr Iwona Fijołek
ONLINE 15:50 - 19:10 T Metodyka wspomagania rozwoju mowy i języka dziecka (ćwiczenia)
Od: 2020-12-18 do 2021-01-27
mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-11-27ONLINE 15:50 - 19:10 Metodyka wspomagania rozwoju mowy i języka dziecka (ćwiczenia)mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
2020-12-04ONLINE 15:50 - 20:00 Metodyka wspomagania rozwoju mowy i języka dziecka (ćwiczenia)mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
2020-12-11ONLINE 15:50 - 20:00 Metodyka wspomagania rozwoju mowy i języka dziecka (ćwiczenia)mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-01-25ONLINE 15:50 - 17:30 Anatomia i fizjologia układu nerwowego (konwersatorium)mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-02 17:19