Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 3   2021/2022SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-108 07:30 - 09:10 T Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 103) mgr Magdalena Szulga
GG-150 12:30 - 14:10 T Wczesna edukacja dziecka i badania nad dzieciństwem (wykład)dr Barbara Borowska
C-623 15:50 - 17:30 T Praktyka wystąpień publicznych (ćwiczenia)dr hab. Ryszard Skrzyniarz
GG-248 17:30 - 19:10 T Język hiszpański - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 104) mgr Karolina Sieńko-Flis
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CTW-220 08:20 - 10:00 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa 111) mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
GG-206 09:10 - 10:50 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa 114) dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
C-623 10:00 - 11:40 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa 112) mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
C-919 11:40 - 13:20 T Psychopedagogika rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (ćwiczenia - Grupa 1) dr Ewelina Świdrak
GG-108 12:30 - 14:10 T Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 107) mgr Justyna Pyszczek-Bulak
C-408 13:20 - 14:10 T Dydaktyka edukacji elementarnej (konwersatorium - Grupa 1) dr Marta Buk-Cegiełka
C-308 13:20 - 15:00 T Psychopedagogika rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (ćwiczenia - Grupa 2) dr Ewelina Świdrak
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-235 07:30 - 09:10 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 101) mgr Barbara Okulska
GG-235 11:40 - 13:20 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 102) mgr Barbara Okulska
CTW-219 13:20 - 14:10 T Edukacja aksjologiczna z elementami etyki (wykład)prof. dr hab. Krystyna Chałas
C-408 14:10 - 15:50 T Podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej (ćwiczenia - Grupa 1) dr Marta Buk-Cegiełka
GG-150 16:40 - 18:20 T Pedagogika ogólna (wykład)Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-248 07:30 - 09:10 T Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 104) mgr Magdalena Szulga
C-919 10:00 - 10:50 T Psychopedagogika rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (wykład)dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
CN-P01 12:30 - 14:10 T Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa 115) mgr Jacek Kowalik
GG-150 12:30 - 13:20 T Podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej (wykład)dr Marta Buk-Cegiełka
C-308 13:20 - 14:10 T Dydaktyka edukacji elementarnej (konwersatorium - Grupa 2) dr Marta Buk-Cegiełka
C-308 14:10 - 15:50 T Podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej (ćwiczenia - Grupa 2) dr Marta Buk-Cegiełka
GG-108 15:00 - 16:40 T Język angielski - CEF C1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa 130) mgr Jacek Kowalik
C-919 16:40 - 18:20 T Pedagogika miejsca - dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny (ćwiczenia)dr hab. Elżbieta Stoch
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-408 08:20 - 10:00 T Terapia logopedyczna dzieci z uszkodzeniami słuchu (konwersatorium)dr Renata Kołodziejczyk
GG-350 09:10 - 10:50 T Korelacja nauki religii z edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną (konwersatorium)Ks. dr hab. Adam Maj
C-408 11:40 - 13:20 T Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole (konwersatorium - Grupa 1) S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
C-408 13:20 - 15:00 T Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole (konwersatorium - Grupa 2) S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
C-408 15:00 - 16:40 B Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka (ćwiczenia - Grupa 1) S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
C-408 15:00 - 16:40 A Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka (ćwiczenia - Grupa 2) S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
GG-235 19:10 - 20:50 T Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 105) mgr Agnieszka Białowolska

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-11-27 17:19