Wydział Nauk Humanistycznych
Lingwistyka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2023/2024SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-921 10:50 - 12:30 T Funkcjonalna gramatyka kontrastywna angielsko-polska (konwersatorium - Grupa 2) dr Jolanta Sak-Wernicka
C-901 12:30 - 14:10 T Funkcjonalna gramatyka kontrastywna angielsko-polska (konwersatorium - Grupa 1) dr Jolanta Sak-Wernicka
C-1035 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka rosyjskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa 2) dr Joanna Kozieł
C-1035 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka rosyjskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa 1) dr Joanna Kozieł
C-922 14:10 - 15:50 T Ukraińska terminologia ekonomiczna (ćwiczenia)dr Marta Kaczmarczyk
C-921 17:30 - 19:10 T Praktyczna nauka języka rosyjskiego – komunikacja pisemna (warsztaty - Grupa 1) Vacat
C-921 19:10 - 20:50 T Praktyczna nauka języka rosyjskiego – komunikacja pisemna (warsztaty - Grupa 2) Vacat
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-927 07:30 - 09:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa 3) dr Sebastian Wasak
C-1035 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka ukraińskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty)dr Tatiana Kołodyńska
CN-106 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa 2) dr Sebastian Wasak
TZ-WNH 12:30 - 14:10 T Literatura rosyjska – konteksty kulturowo-społeczne (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Monika Sidor, prof. KUL
TZ-WNH 12:30 - 14:10 T Literatura ukraińska – konteksty kulturowo-społeczne (konwersatorium)dr hab. Beata Siwek, prof. KUL
TZ-WNH 14:10 - 15:50 T Literatura angielska i amerykańska – konteksty kulturowo-społeczne (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
TZ-WNH 14:10 - 15:50 T Literatura rosyjska – konteksty kulturowo-społeczne (konwersatorium - Grupa 2) dr hab. Monika Sidor, prof. KUL
TZ-WNH 15:50 - 17:30 T Literatura angielska i amerykańska – konteksty kulturowo-społeczne (konwersatorium - Grupa 2) dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
TZ-WNH 15:50 - 17:30 T Systemy gospodarcze krajów anglojęzycznych (konwersatorium - Grupa 1) Vacat
TZ-WNH 17:30 - 19:10 T Systemy gospodarcze krajów anglojęzycznych (konwersatorium - Grupa 2) Vacat
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CN-106 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa 1) dr Tomasz Niedokos
C-1035 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka rosyjskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa 2) dr hab. Marcin Cybulski
CTW-408 10:50 - 12:30 T Historia filozofii (wykład)prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
C-921 19:10 - 20:50 B Rosyjska terminologia ekonomiczna (ćwiczenia - Grupa 1) dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
C-921 19:10 - 20:50 A Rosyjska terminologia ekonomiczna (ćwiczenia - Grupa 2) dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-901A 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka ukraińskiego – komunikacja pisemna (warsztaty)dr Marta Kaczmarczyk
CN-106 14:10 - 15:50 T Wstęp do translatoryki (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL
CN-106 15:50 - 17:30 T Wstęp do translatoryki (konwersatorium - Grupa 2) dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-901 07:30 - 09:10 T Praktyczna nauka języka rosyjskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa 1) dr hab. Marcin Cybulski
C-1043 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (warsztaty - Grupa 1) mgr Sylwia Niewczas
CN-106 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa 1) dr Marietta Izdebska
C-1043 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (warsztaty - Grupa 2) mgr Sylwia Niewczas
CN-106 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa 2) dr Marietta Izdebska
C-1043 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (warsztaty - Grupa 3) mgr Sylwia Niewczas
C-901 14:10 - 15:50 T Funkcjonalna gramatyka kontrastywna rosyjsko-polska (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL
C-922 14:10 - 15:50 T Funkcjonalna gramatyka kontrastywna ukraińsko-polska (konwersatorium)dr Dagmara Nowacka
CN-106 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa 3) dr Marietta Izdebska
C-901 15:50 - 17:30 T Funkcjonalna gramatyka kontrastywna rosyjsko-polska (konwersatorium - Grupa 2) dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL
C-922 15:50 - 17:30 T Praktyczna nauka języka ukraińskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty)dr Dagmara Nowacka

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-10-04CTW-113 10:50 - 12:30 Historia filozofii (wykład)prof. dr hab. Agnieszka Kijewska

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-23 17:16