Wydział Nauk Społecznych
Praca socjalna i ekonomia społeczna (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 10:50 - 12:30 T Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa 163) mgr Ewa Stępniak
ONLINE 14:10 - 15:50 T Readaptacja i integracja społeczna (seminarium)Ks. dr hab. Maciej Hułas
ONLINE 15:50 - 17:30 T Podstawy ekonomii społecznej (wykład)Ks. dr Marek Wódka
ONLINE 17:30 - 19:10 T Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)Ks. dr Tomasz Bąk
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 09:10 T Innowacyjna polityka społeczna (ćwiczenia)dr Agnieszka Zaborowska
ONLINE 09:10 - 10:50 T Innowacyjna polityka społeczna (wykład)dr Agnieszka Zaborowska
ONLINE 11:40 - 13:20 A Podstawy ekonomii społecznej (ćwiczenia)Ks. dr Dominik Szczygielski
ONLINE 13:20 - 15:00 T Osoby opuszczające placówki resocjalizacyjne (konwersatorium)dr Katarzyna Lenart-Kłoś
ONLINE 17:30 - 19:10 T Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)Ks. dr hab. Maciej Hułas
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Ekonomia społeczna (seminarium)dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Współczesne teorie i modele pracy socjalnej (wykład)dr hab. Monika Adamczyk
ONLINE 16:40 - 18:20 T Przedsiębiorczość społeczna w kontekście pracy socjalnej (konwersatorium)mgr Małgorzata Mądry
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 10:50 - 12:30 T Fundamentals of Marketing and Market Research Methods (wykład)dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
ONLINE 15:00 - 16:40 T Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat - Grupa 105) mgr Barbara Okulska
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 5) mgr Agnieszka Białowolska

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-29 17:19