Wydział Nauk Społecznych
Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa 105) mgr Justyna Pyszczek-Bulak
ONLINE 09:10 - 10:50 T Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa 103) mgr Barbara Okulska
ONLINE 10:50 - 12:30 T Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa 1) dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 B Logika (ćwiczenia - Grupa 1) dr Piotr Lipski
ONLINE 17:30 - 19:10 T Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa 136) mgr Michał Narecki
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa 101) mgr Barbara Okulska
ONLINE 09:10 - 10:50 T Doradztwo kariery w systemie edukacji (wykład)dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:50 T Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa 138) mgr Agnieszka Gryta
ONLINE 10:50 - 12:30 T Wprowadzenie do zawodoznawstwa (wykład)dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
ONLINE 15:00 - 16:40 T Zarządzanie karierą we współczesnym społeczeństwie (wykład)dr Grzegorz Kida
ONLINE 16:40 - 18:20 A Doradztwo kariery w sieciach regionalnych (wykład)dr Grzegorz Kida
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
HS-13 10:00 - 11:40 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 25) mgr Adam Piwiński
ONLINE 10:50 - 12:30 T Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa 106) mgr Justyna Pyszczek-Bulak
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 10:50 - 12:30 A Wprowadzenie do psychologii społecznej (wykład)dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa 107) mgr Justyna Pyszczek-Bulak
ONLINE 12:30 - 14:10 B Multidyscyplinarność doradztwa kariery (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Jadwiga Plewko
ONLINE 12:30 - 14:10 A Relacje pracownicze ( pracodawca - pracobiorca ) (wykład)dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Wprowadzenie do socjologii cyfrowej (wykład)dr Alina Betlej
ONLINE 15:50 - 16:40 T Logika (wykład)dr Piotr Lipski
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa 102) mgr Maria Piwińska
CTW-102 09:10 - 10:50 A Cele, zadania i grupy docelowe doradztwa kariery (ćwiczenia - Grupa 1) dr Grzegorz Kida
CTW-102 09:10 - 10:50 B Wprowadzenie do metodologii doradztwa kariery (ćwiczenia - Grupa 1) dr Grzegorz Kida
CTW-102 10:50 - 11:40 T Doradztwo kariery i Lifelong Learning (konwersatorium - Grupa 1) mgr Jan Gondek
CTW-102 11:40 - 12:30 T Analiza i opis pracy i zawodów (konwersatorium - Grupa 1) mgr Jan Gondek
CTW-102 12:30 - 13:20 T Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej (konwersatorium - Grupa 1) mgr Jan Gondek
CTW-202 16:40 - 20:00 B Wprowadzenie do coachingu (wykład)dr Wiesław Talik

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-02 11:19