Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Administracja (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2023/2024SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
CI-302A 07:30 - 09:10 T Kontrola administracji publicznej (wykład)dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
CI-302A 09:10 - 10:50 T Polityka administracyjna (wykład)dr hab. Marcin Szewczak, prof. KUL
CI-302A 10:50 - 12:30 T System gwarantowania depozytów w Polsce (wykład)dr hab. Rafał Sura
CI-300 12:30 - 14:10 T Prawo cywilne z umowami w administracji (wykład)dr Marta Stepnowska
CI-302A 14:10 - 15:50 T Prawo konstytucyjne (wykład)dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
CI-202 15:50 - 17:30 T Prawo cywilne z umowami w administracji (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Stanisław Chaciński
CN-103 17:30 - 19:10 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa 341) mgr Małgorzata Osękowska
CN-P11 17:30 - 19:10 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 303) mgr Barbara Okulska
CI-202 17:30 - 19:10 T Prawo cywilne z umowami w administracji (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Stanisław Chaciński
CI-201 19:10 - 20:50 B Przedsiębiorca jako pracodawca (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Milena Kloczkowska
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CI-200 07:30 - 09:10 T Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa 3) dr Kamila Doktór-Bindas
CI-302A 10:00 - 11:40 T Prawo ochrony danych osobowych (wykład)dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
CN-P11 10:50 - 12:30 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 301) mgr Barbara Okulska
CI-302A 11:40 - 12:30 T Zarządzanie informacją w administracji publicznej (wykład)dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
CI-300 12:30 - 14:10 T Administracja publiczna w ujęciu systemowym (wykład)dr hab. Wojciech Wytrążek
CI-302A 14:10 - 15:00 T Kontrola administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa 1) dr Dariusz Żak
CI-302A 15:00 - 15:50 T Kontrola administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa 2) dr Dariusz Żak
CI-302A 15:50 - 16:40 T Kontrola administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa 3) dr Dariusz Żak
CI-302A 16:40 - 18:20 T Informatyzacja postępowania sądowego (wykład)dr Dariusz Żak
CN-P11 18:20 - 20:00 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa 340) mgr Małgorzata Osękowska
CI-103 18:20 - 20:00 T Prawo cywilne z umowami w administracji (ćwiczenia - Grupa 3) mgr Stanisław Chaciński
CTW-202 19:10 - 20:50 T Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 302) mgr Jakub Duralak
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CI-302 08:20 - 10:00 T Działania organów publicznych w zakresie ścigania i karania sprawców wykroczeń (wykład)dr Iwona Bień-Węgłowska
CI-202 10:50 - 11:40 T Plany i strategie w administracji publicznej (wykład)dr Dariusz Żak
CI-205 10:50 - 12:30 A Przedsiębiorca jako pracodawca (wykład)dr hab. Sebastian Kwiecień
CI-202 11:40 - 12:30 T Plany i strategie w administracji publicznej (ćwiczenia)dr Dariusz Żak
CI-205 12:30 - 14:10 T Społeczna odpowiedzialność biznesu (wykład - Grupa 1) dr hab. Sebastian Kwiecień
CI-302A 12:30 - 14:10 A Zarządzanie informacją w administracji publicznej (ćwiczenia)dr hab. Małgorzata Ganczar
CI-205 14:10 - 15:50 T Ustrój władz administracyjnych, rządowych i samorządowych w II RP (wykład)dr hab. Sebastian Kwiecień
CI-103 15:50 - 17:30 B Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w UE (wykład)dr Kamila Sobieraj
CI-202 18:20 - 20:00 T Pisma procesowe w postępowaniu administracyjnym (wykład)dr Maciej Gapski
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
CI-303 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa 339) mgr Aleksandra Zakrzewska
CI-206 09:10 - 10:50 T Prawo o szkolnictwie wyższym (wykład)prof. dr hab. Magdalena Pyter
CI-205 10:50 - 12:30 T Prawo ochrony zdrowia (wykład)dr Bożena Czech-Jezierska
CI-103 12:30 - 14:10 B Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w UE (wykład)dr Kamila Sobieraj
CI-204 14:10 - 15:50 T Bankruptcy law (wykład)dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
CI-204 15:50 - 17:30 T Administrative agencies of the USA (konwersatorium)dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
CI-204 17:30 - 19:10 T Problemy penologiczne w prawie kanonicznym i polskim prawie karnym - fakultet (wykład)Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
CI-202 09:10 - 10:50 T Prawo farmaceutyczne (wykład)dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
CI-304 10:50 - 12:30 T Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Marek Dobrowolski
CI-304 12:30 - 14:10 T Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Marek Dobrowolski
CI-202 15:50 - 17:30 T Prawo wykroczeń (wykład)dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
CI-202 17:30 - 19:10 T Prawo wykroczeń (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Anna Tunia, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-28 17:16