Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Administracja (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 08:20 T Zarządzanie informacją w administracji publicznej (wykład)dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
ONLINE 08:20 - 10:00 T Prawo konstytucyjne (wykład)dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
ONLINE 10:00 - 10:50 T Plany i strategie w administracji publicznej (wykład)dr hab. Piotr Zacharczuk
ONLINE 10:50 - 11:40 T Plany i strategie w administracji publicznej (ćwiczenia)dr hab. Piotr Zacharczuk
ONLINE 11:40 - 13:20 T Polityka administracyjna (wykład)dr hab. Marcin Szewczak
ONLINE 14:10 - 15:50 T Ustrój władz administracyjnych, rządowych i samorządowych w II RP (wykład)dr hab. Sebastian Kwiecień
ONLINE 15:50 - 16:40 T Przedsiębiorca jako pracodawca (wykład)dr hab. Sebastian Kwiecień
ONLINE 16:40 - 18:20 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa 47) mgr Marta Cechowicz
ONLINE 18:20 - 20:00 T Prawo cywilne z umowami w administracji (ćwiczenia - Grupa 1) dr Marta Stepnowska
ONLINE 19:10 - 20:50 T Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 3) dr Katarzyna Jakubów
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Kontrola administracji publicznej (wykład)dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:50 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa 48) mgr Beata Panasiuk
ONLINE 10:00 - 11:40 T Bankruptcy law (wykład)dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
ONLINE 10:00 - 11:40 T Prawo ochrony danych osobowych (wykład)dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
ONLINE 11:40 - 13:20 T Administracja publiczna w ujęciu systemowym (wykład)prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
ONLINE 13:20 - 15:00 T Prawo obrotu instrumentami finansowymi (wykład)dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
ONLINE 16:40 - 18:20 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 3) mgr Barbara Okulska
ONLINE 17:30 - 19:10 T Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 5) mgr Justyna Pyszczek-Bulak
ONLINE 17:30 - 19:10 T Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa 1) dr Kamila Doktór-Bindas
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 10:00 T Informatyzacja postępowania sądowego (wykład)dr hab. Małgorzata Ganczar
ONLINE 10:00 - 10:50 T Zarządzanie informacją w administracji publicznej (ćwiczenia)dr hab. Małgorzata Ganczar
ONLINE 10:50 - 12:30 T Społeczna odpowiedzialność biznesu (wykład - Grupa 1) dr hab. Małgorzata Ganczar
ONLINE 12:30 - 14:10 T Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa 2) dr Kamila Doktór-Bindas
ONLINE 14:10 - 15:00 T Kontrola administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa 2) dr Krzysztof Dobieżyński
ONLINE 15:00 - 15:50 T Kontrola administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa 3) dr Krzysztof Dobieżyński
ONLINE 15:50 - 17:30 T Prawo cywilne z umowami w administracji (ćwiczenia - Grupa 3) mgr Milena Kloczkowska
ONLINE 17:30 - 19:10 T Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 6) mgr Barbara Okulska
ONLINE 17:30 - 18:20 T Przedsiębiorca jako pracodawca (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Milena Kloczkowska
ONLINE 18:20 - 20:00 T Prawo cywilne z umowami w administracji (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Milena Kloczkowska
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 5) mgr Maria Piwińska
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 4) mgr Barbara Okulska
ONLINE 07:30 - 09:10 T Prawo o szkolnictwie wyższym (wykład)dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:50 T Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa 3) dr Ilona Grądzka
ONLINE 10:50 - 12:30 T Prawo cywilne z umowami w administracji (wykład)dr Jacek Trzewik
ONLINE 12:30 - 14:10 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa 141) mgr Marta Cechowicz
ONLINE 12:30 - 14:10 T Problemy penologiczne w prawie kanonicznym i polskim prawie karnym - fakultet (wykład)Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Prawo ochrony zdrowia (wykład)dr Bożena Czech-Jezierska
ONLINE 16:40 - 17:30 T Kontrola administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Marcin Maksymiuk
ONLINE 17:30 - 19:10 T Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 4) mgr Karolina Sieńko-Flis
ONLINE 18:20 - 20:00 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa 46) mgr Małgorzata Osękowska
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Prawo wykroczeń (wykład)dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Prawo wykroczeń (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Prawo farmaceutyczne (wykład)dr Katarzyna Mełgieś
ONLINE 17:30 - 19:10 T Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 4) mgr Iwona Fijołek

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-10-16ONLINE 07:30 - 09:10 Prawo wykroczeń (wykład)dr hab. Anna Tunia, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-01 17:19