Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika specjalna (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2021/2022SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-308 09:10 - 10:50 T Pedagogika osób z autyzmem (seminarium)Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
C-408 13:20 - 14:10 T Metoda fonogestów dla uczniów z autyzmem (ćwiczenia)dr Aleksandra Borowicz
C-308 15:00 - 15:50 T Funkcjonowanie sensoryczne osób z autyzmem (ćwiczenia)dr Anna Prokopiak
C-308 17:30 - 19:10 T Podstawy prewencji i resocjalizacji (seminarium)Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-613A 08:20 - 10:00 B Teorie edukacji włączającej (ćwiczenia)mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
C-919 10:00 - 10:50 T Pedagogika społeczna (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
C-501 13:20 - 14:10 T Metoda fonogestów w edukacji włączającej (ćwiczenia)dr Aleksandra Borowicz
C-526 15:00 - 16:40 T Psychopedagogiczne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością (seminarium)dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
C-307 16:40 - 18:20 B Metodyka organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej (warsztaty)mgr Marlena Markut
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-308 08:20 - 09:10 T Metodyka wspierania rodziny, projektowanie indywidualnych programów współpracy z rodziną (warsztaty)dr Magdalena Parzyszek
C-913 09:10 - 10:50 T Współczesne problemy społeczne i edukacyjne (konwersatorium - Grupa 2) dr Barbara Borowska
CTW-219 10:50 - 12:30 T Psychopedagogika prenatalna (wykład)dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
C-408 12:30 - 14:10 T Pedagogika specjalna (seminarium)dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
C-719 13:20 - 15:00 T Metody terapii w rehabilitacji (ćwiczenia - Grupa 1) dr Monika Nowak
C-308 15:00 - 16:40 T Metody terapii w rehabilitacji (ćwiczenia - Grupa 2) dr Monika Nowak
CTW-113 15:00 - 16:40 T Współczesne problemy społeczne i edukacyjne (konwersatorium - Grupa 1)
Od: 2021-10-27 do 2022-01-27
dr Barbara Borowska
GG-150 16:40 - 18:20 T Pedagogika ogólna (wykład)Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-307 07:30 - 09:10 T Statystyka (konwersatorium - Grupa 1) Ks. dr Marek Jeziorański
C-307 09:10 - 10:50 T Statystyka (konwersatorium - Grupa 2) Ks. dr Marek Jeziorański
C-919 10:50 - 12:30 A Metodologia badań społecznych (wykład)dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
ONLINE 15:50 - 17:30 T Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-308 09:10 - 10:50 T Metodologia badań społecznych (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Magdalena Leśniak
C-308 10:50 - 12:30 T Metodologia badań społecznych (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Magdalena Leśniak
C-613 12:30 - 14:10 T Pedagogika społeczna (ćwiczenia - Grupa 1)
Od: 2021-10-01 do 2021-11-19
mgr Joanna Główka-Luty
C-613 14:10 - 15:50 T Pedagogika społeczna (ćwiczenia - Grupa 2)
Od: 2021-10-01 do 2021-11-19
mgr Joanna Główka-Luty
C-623 16:40 - 18:20 T Terapia przez sztukę w pracy pedagoga (warsztaty)dr Agnieszka Gandzel

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-10-25C-408 11:40 - 13:20 Metody terapii w rehabilitacji (ćwiczenia - Grupa 1)dr Monika Nowak
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-10-28CTW-304 12:30 - 14:10 Metody terapii w rehabilitacji (ćwiczenia - Grupa 2)dr Monika Nowak

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-11-27 02:36