Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Wprowadzenie do neuronauki poznawczej (wykład)dr Paweł Stróżak
ONLINE 10:50 - 12:30 T Programowanie w języku Python na potrzeby SI (ćwiczenia)dr hab. Robert Trypuz, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa 157) mgr Agnieszka Gryta
ONLINE 15:50 - 17:30 T Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa 170) mgr Agnieszka Turska
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Metodologia nauk o poznaniu z elementami ogólnej metodologii nauk (wykład)dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Statystyka opisowa (wykład)dr Agnieszka Fudali-Czyż
ONLINE 14:10 - 15:50 T Język angielski - CEF C1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 63) mgr Ewa Stępniak
GG-246 15:00 - 16:40 T Metodologia nauk o poznaniu z elementami ogólnej metodologii nauk (ćwiczenia)Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
GG-246 16:40 - 18:20 T Dzieje filozoficznej refleksji nad naturą ludzką (ćwiczenia)dr Jacek Jarocki
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-236 08:20 - 10:00 T Algorytmy (wykład)prof. dr hab. Piotr Kulicki
GG-246 10:00 - 11:40 T Mindreading i poznanie społeczne (wykład)dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
C-608 11:40 - 13:20 T Kognitywistyka estetyki (wykład)dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
GG-213 13:20 - 15:00 T Dzieje filozoficznej refleksji nad naturą ludzką (wykład)dr Jacek Jarocki
ONLINE 13:20 - 15:00 T Język angielski - CEF B1+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 66) mgr Małgorzata Osękowska
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-236 08:20 - 10:00 T Wprowadzenie do reprezentacji wiedzy (wykład)dr hab. Paweł Garbacz
ONLINE 12:30 - 14:10 T Mindreading i poznanie społeczne (ćwiczenia)mgr Monika Chylińska
ONLINE 14:10 - 15:50 T Statystyka opisowa (ćwiczenia)dr Agnieszka Fudali-Czyż
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 5) mgr Agnieszka Białowolska
ONLINE 08:20 - 10:00 T Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 69) dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
ONLINE 11:40 - 13:20 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 68) mgr Małgorzata Osękowska
ONLINE 11:40 - 13:20 T Psychologia rozwojowa (wykład)dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
ONLINE 15:50 - 17:30 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 59) mgr Małgorzata Osękowska
ONLINE 17:30 - 19:10 T Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 4) mgr Iwona Fijołek

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-02 11:19