Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 8   2021/2022SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-809 08:20 - 10:00 T Stary Testament: Księgi Prorockie (wykład)Ks. dr Arnold Zawadzki
C-809 10:00 - 10:50 T Liturgika (ćwiczenia)Ks. dr Andrzej Megger
C-809 10:50 - 11:40 T Liturgika (wykład)Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki, prof. KUL
C-805 14:10 - 15:50 T Chrystologia fundamentalna (seminarium)Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
C-925 14:10 - 15:50 T Historia teologii moralnej (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
C-846 15:00 - 16:40 T Duchowość liturgiczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut
C-802 15:00 - 16:40 T Historia Kościoła w czasach nowożytnych (seminarium)Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
C-924 15:00 - 16:40 T Teologia dogmatyczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
C-807 15:50 - 17:30 T Katechetyka szczegółowa (seminarium)Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-803 09:10 - 10:50 T Nowy Testament: Pisma apostolskie (wykład)Ks. dr Tomasz Bąk
C-924 10:00 - 10:50 T Teologia dogmatyczna: Eklezjologia (wykład)Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL
C-924 10:50 - 12:30 T Teologia moralna szczegółowa - moralność życia społecznego (wykład)Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
C-924 12:30 - 13:20 T Teologia moralna szczegółowa - moralność życia społecznego (ćwiczenia)Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
C-803 14:10 - 15:50 T Teologia Biblijna Nowego Testamentu (seminarium)Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-809 10:50 - 11:40 T Teologia duchowości katolickiej (wykład)Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL
C-809 13:20 - 15:00 T Drogi i bezdroża współczesnej duchowości (wykład)Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
C-802 14:10 - 15:50 T Historia Kościoła w starożytności (seminarium)Ks. dr hab. Piotr Szczur
C-846 15:00 - 16:40 T Historia duchowości katolickiej (seminarium)Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
C-924 15:00 - 16:40 T Katechetyka fundamentalna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-805 15:00 - 16:40 T Katechetyka psychologiczno-pedagogiczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
C-803 15:00 - 16:40 T Teologia życia duchowego (seminarium)Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL
C-925 15:50 - 17:30 T Antropologia moralna (seminarium)Ks. dr hab. Marian Pokrywka

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-12-08 17:19