Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 7   2023/2024SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-805 11:40 - 12:30 T Teologia dogmatyczna: Pneumatologia i Charytologia (wykład)Ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL
C-805 12:30 - 13:20 T Teologia moralna szczegółowa - teologia życia i zdrowia (ćwiczenia)Ks. dr Łukasz Plata
C-802 13:20 - 15:00 T Stary Testament: Księgi Prorockie (wykład)Ks. dr Arnold Zawadzki
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-802 10:00 - 10:50 T Nowy Testament: Pisma Apostolskie (ćwiczenia)Ks. dr Marcin Zieliński
C-802 10:50 - 11:40 T Stary Testament: Księgi Prorockie (ćwiczenia)Ks. dr Marcin Zieliński
C-809 12:30 - 13:20 T Liturgika (wykład)Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
C-809 13:20 - 15:00 T Msza św. po Soborze Trydenckim a reforma Vaticanum II (wykład)Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
C-854 15:00 - 16:40 T Antropologia moralna (seminarium)Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
C-849 15:00 - 16:40 T Historia duchowości katolickiej (seminarium)Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
C-802 15:00 - 16:40 T Historia Kościoła i patrologia (seminarium)Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
C-1033 15:00 - 16:40 T Katechetyka szczegółowa (seminarium)Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
C-805 15:00 - 16:40 T Teologia dogmatyczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
C-925 15:50 - 17:30 T Historia teologii moralnej (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
C-925 17:30 - 19:10 T Duchowość liturgiczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-805 09:10 - 10:00 T Liturgika (ćwiczenia)Ks. dr Andrzej Megger
C-805 10:00 - 11:40 T Teologia moralna szczegółowa - teologia życia i zdrowia (wykład)Ks. dr Krzysztof Smykowski
C-809 11:40 - 13:20 T Nowy Testament: Pisma apostolskie (wykład)Ks. dr Tomasz Bąk
C-809 13:20 - 15:00 T Teologia duchowości katolickiej (wykład)Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki
C-803 14:10 - 15:50 T Teologia Biblijna Nowego Testamentu (seminarium)Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
C-817 15:00 - 16:40 T Teologia życia duchowego (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-818 11:40 - 12:30 T Teologia dogmatyczna: sakramentologia (ćwiczenia)Ks. dr Łukasz Mudrak
C-818 12:30 - 14:10 T Teologia dogmatyczna: sakramentologia (wykład)Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny
C-805 15:00 - 16:40 T Mariologia. Pneumatologia. Eklezjologia (seminarium)Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
C-838 15:50 - 17:30 T Katechetyka fundamentalna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-818 15:50 - 17:30 T Katechetyka psychologiczno-pedagogiczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
C-805 16:40 - 18:20 T Duch Orędownik (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-818 09:10 - 10:00 T Dydaktyka katechezy (ćwiczenia)Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-10-01 11:18