Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 3   2021/2022SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-803 10:00 - 10:50 T Teologia moralna ogólna (ćwiczenia)
zajęcia hybrydowe
dr Marta Lizut
C-809 10:50 - 12:30 T Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (wykład)
zajęcia hybrydowe
dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
C-809 13:20 - 15:00 T Rozumienie śmierci w polskiej tradycji ludowej (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
GG-206 15:00 - 16:40 T Język łaciński - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego (lektorat - Grupa 107) Ks. dr Zbigniew Wójtowicz
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 10:00 T Psychologia rozwoju, wychowania i uczenia się (konwersatorium - Grupa 1) mgr Patrycja Wośko
C-802 13:20 - 14:10 T Historia Kościoła Powszechnego od reformacji do czasów najnowszych (ćwiczenia)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
ONLINE 15:50 - 17:30 T Wybrane problemy edukacyjne dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa 1) dr Katarzyna Braun
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-235 07:30 - 09:10 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 101) mgr Barbara Okulska
C-924 08:20 - 09:10 T Teologia dogmatyczna: Teodycea (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL
GG-235 09:10 - 10:50 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 103) mgr Barbara Okulska
C-809 09:10 - 10:50 T Teologia moralna ogólna (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
C-809 10:50 - 12:30 T Teologia fundamentalna: chrystologia i eklezjologia (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
C-809 12:30 - 13:20 T Teologia fundamentalna: chrystologia i eklezjologia (ćwiczenia)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
C-809 14:10 - 15:50 T Historia Kościoła powszechnego od reformacji do czasów najnowszych (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-805 08:20 - 10:00 T Chrystus a demon (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. dr hab. Kazimierz Pek
C-809 13:20 - 15:00 T Wstęp ogólny do Pisma świętego (wykład)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik
ONLINE 18:20 - 20:00 T Etyka (wykład)dr Małgorzata Borkowska-Nowak
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-206 12:30 - 14:10 T Język angielski - CEF C1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 156) mgr Małgorzata Koziej-Butryn
GG-235 15:50 - 17:30 T Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 104) mgr Agnieszka Białowolska
GG-235 17:30 - 19:10 T Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 103) mgr Agnieszka Białowolska

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-12-01 16:19