Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 3   2023/2024SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-925 12:30 - 13:20 T Historia Kościoła powszechnego: okres nowożytny (wykład)Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak
C-925 13:20 - 14:10 T Historia Kościoła powszechnego: okres nowożytny (ćwiczenia)Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak
C-803 14:10 - 15:00 T Teologia moralna fundamentalna (ćwiczenia)Ks. dr Łukasz Plata
C-805 15:00 - 16:40 T Język łaciński - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego (lektorat - Grupa 309) Ks. dr Zbigniew Wójtowicz
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-802 13:20 - 14:10 T Historia Kościoła w Polsce: okres nowożytny (wykład)Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
C-809 13:20 - 15:00 T Msza św. po Soborze Trydenckim a reforma Vaticanum II (wykład)Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
CTW-102 14:10 - 15:50 T Psychologia rozwoju, wychowania i uczenia się (konwersatorium - Grupa 1) dr Agnieszka Żmuda
CTW-102 15:50 - 17:30 T Wybrane problemy edukacyjne dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa 1) dr Katarzyna Braun
C-809 17:30 - 19:10 A Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (wykład)prof. dr hab. Piotr Gutowski
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-925 09:10 - 10:50 T Teologia moralna fundamentalna (wykład)Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
C-809 10:50 - 11:40 T Podstawy języka hebrajskiego (konwersatorium)Ks. dr Krzysztof Napora
C-805 11:40 - 13:20 T Teologia fundamentalna: chrystologia i eklezjologia (wykład)Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-809 09:10 - 10:00 T Teologia fundamentalna: chrystologia i eklezjologia (ćwiczenia)Ks. dr Filip Krauze
C-809 10:00 - 11:40 T Wstęp ogólny do Pisma świętego (wykład)Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik
C-809 11:40 - 12:30 T Teologia dogmatyczna: Teodycea (wykład)Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny
C-809 12:30 - 13:20 T Historia Kościoła w Polsce: okres nowożytny (ćwiczenia) Vacat
C-809 15:50 - 17:30 T Współczesne metody egzegezy biblijnej (wykład)Ks. dr Krzysztof Kinowski
C-805 16:40 - 18:20 T Duch Orędownik (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-809 09:10 - 10:00 T Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (ćwiczenia)dr Maksymilian Roszyk

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
WTOREK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-10-17C-809 17:30 - 19:10 Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (wykład)prof. dr hab. Piotr Gutowski
2024-01-23C-809 17:30 - 18:20 Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (wykład)prof. dr hab. Piotr Gutowski

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-22 02:25