Wydział Nauk Społecznych
Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie (seminarium)dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Analiza danych empirycznych z zastosowaniem pakietu SPSS (konwersatorium - Grupa 3) dr Tomasz Peciakowski
ONLINE 12:30 - 14:10 T Regionalne instytucje bezpieczeństwa (konwersatorium)dr Lech Jańczuk
ONLINE 14:10 - 15:50 T Zarządzanie ryzykiem politycznym w XXI wieku (konwersatorium)dr Krzysztof Jurek
ONLINE 15:50 - 17:30 B Wojska specjalne w polityce bezpieczeństwa państwa (konwersatorium - Grupa 2) dr Paweł Kowalski
ONLINE 15:50 - 17:30 A Wojska specjalne w polityce bezpieczeństwa państwa (konwersatorium - Grupa 3) dr Paweł Kowalski
ONLINE 17:30 - 19:10 A Wojska specjalne w polityce bezpieczeństwa państwa (konwersatorium - Grupa 1) dr Paweł Kowalski
ONLINE 19:10 - 20:50 T Bezpieczeństwo w wymiarze historycznym (seminarium)dr hab. Jacek Wołoszyn
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Bezpieczeństwo narodowe a prawa człowieka (seminarium)dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:50 T Integracja i bezpieczeństwo europejskie (seminarium)dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:50 T Medialny wymiar bezpieczeństwa (seminarium)dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
ONLINE 12:30 - 14:10 T Polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich (konwersatorium)dr Agnieszka Zaręba
ONLINE 14:10 - 15:50 T System bezpieczeństwa ONZ (konwersatorium)dr Aneta Bąk-Pitucha
ONLINE 17:30 - 19:10 T Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)Ks. dr hab. Maciej Hułas
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Bezpieczeństwo europejskie i transatlantyckie (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Podraza
ONLINE 10:50 - 12:30 T The European Union as a global actor (wykład)prof. dr hab. Andrzej Podraza
ONLINE 12:30 - 14:10 B Polityka cyberbezpieczeństwa (wykład)dr Alina Betlej
ONLINE 14:10 - 15:50 A Podstawy dyplomacji (konwersatorium) Andrzej Jaroszyński
ONLINE 14:10 - 15:50 B Wprowadzenie do dyplomacji (konwersatorium) Andrzej Jaroszyński
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Analiza danych empirycznych z zastosowaniem pakietu SPSS (konwersatorium - Grupa 1) dr Tomasz Peciakowski
ONLINE 10:50 - 12:30 T Analiza danych empirycznych z zastosowaniem pakietu SPSS (konwersatorium - Grupa 2) dr Tomasz Peciakowski
ONLINE 10:50 - 12:30 B Polityka i bezpieczeństwo na obszarze poradzieckim (konwersatorium - Grupa 3) dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Bezpieczeństwo międzynarodowe a separatyzm (seminarium)dr hab. Marcin Kosienkowski
ONLINE 14:10 - 17:30 A Bezpieczeństwo w kontekście polityki historycznej państwa (seminarium)dr hab. Jacek Sawicki
ONLINE 14:10 - 15:50 T Bezpieczeństwo w obszarze postradzieckim (seminarium)dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Społeczne uwarunkowania polityki bezpieczeństwa narodowego (seminarium)prof. dr hab. Marek Wierzbicki
ONLINE 15:50 - 17:30 B Polityka i bezpieczeństwo na obszarze poradzieckim (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
ONLINE 15:50 - 17:30 A Polityka i bezpieczeństwo na obszarze poradzieckim (konwersatorium - Grupa 2) dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-10-08CTW-104 16:40 - 20:00 Podstawy wiedzy przedlekarskiej (warsztaty - Grupa 1) mgr Maciej Bartoszewski
2020-10-15CTW-104 16:40 - 20:00 Podstawy wiedzy przedlekarskiej (warsztaty - Grupa 2) mgr Maciej Bartoszewski
2020-10-22CTW-104 16:40 - 20:00 Podstawy wiedzy przedlekarskiej (warsztaty - Grupa 3) mgr Maciej Bartoszewski
2020-11-05CTW-104 16:40 - 20:00 Podstawy wiedzy przedlekarskiej (warsztaty - Grupa 1) mgr Maciej Bartoszewski
2020-11-12CTW-104 16:40 - 20:00 Podstawy wiedzy przedlekarskiej (warsztaty - Grupa 2) mgr Maciej Bartoszewski
2020-11-19CTW-104 16:40 - 20:00 Podstawy wiedzy przedlekarskiej (warsztaty - Grupa 3) mgr Maciej Bartoszewski
2020-12-03CTW-104 16:40 - 20:00 Podstawy wiedzy przedlekarskiej (warsztaty - Grupa 1) mgr Maciej Bartoszewski
2020-12-10CTW-104 16:40 - 20:00 Podstawy wiedzy przedlekarskiej (warsztaty - Grupa 2) mgr Maciej Bartoszewski
2020-12-17CTW-104 16:40 - 20:00 Podstawy wiedzy przedlekarskiej (warsztaty - Grupa 3) mgr Maciej Bartoszewski
2021-01-07CTW-104 16:40 - 20:00 Podstawy wiedzy przedlekarskiej (warsztaty - Grupa 1) mgr Maciej Bartoszewski
2021-01-14CTW-104 16:40 - 20:00 Podstawy wiedzy przedlekarskiej (warsztaty - Grupa 2) mgr Maciej Bartoszewski
2021-01-21CTW-104 16:40 - 20:00 Podstawy wiedzy przedlekarskiej (warsztaty - Grupa 3) mgr Maciej Bartoszewski

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-29 17:19