Wydział Nauk Społecznych
Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie (seminarium)dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa 159) mgr Katarzyna Albiniak
ONLINE 12:30 - 14:10 T Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa 160) mgr Katarzyna Albiniak
ONLINE 14:10 - 15:50 T Polityka w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego (konwersatorium)Ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL
ONLINE 17:30 - 19:10 T Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)Ks. dr Tomasz Bąk
ONLINE 19:10 - 20:50 T Bezpieczeństwo w wymiarze historycznym (seminarium)dr hab. Jacek Wołoszyn
ONLINE 19:10 - 20:50 T Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 3) dr Katarzyna Jakubów
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Bezpieczeństwo narodowe a prawa człowieka (seminarium)dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:50 T Integracja i bezpieczeństwo europejskie (seminarium)dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:50 T Medialny wymiar bezpieczeństwa (seminarium)dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
ONLINE 10:50 - 12:30 T Polityka bezpieczeństwa RP (wykład)dr hab. Urszula Soler
ONLINE 12:30 - 14:10 A Logistyka bezpieczeństwa (ćwiczenia - Grupa 1) dr Lech Jańczuk
ONLINE 12:30 - 14:10 B Logistyka bezpieczeństwa (ćwiczenia - Grupa 2) dr Lech Jańczuk
ONLINE 14:10 - 15:50 B Logistyka bezpieczeństwa (ćwiczenia - Grupa 3) dr Lech Jańczuk
ONLINE 14:10 - 15:50 A Logistyka bezpieczeństwa (wykład)dr Lech Jańczuk
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Bezpieczeństwo europejskie i transatlantyckie (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Podraza
ONLINE 10:50 - 12:30 T Administracja samorządowa w systemie i polityce bezpieczeństwa państwa (wykład)dr Lech Jańczuk
ONLINE 10:50 - 12:30 T Procesy dezintegracyjne w Europie (konwersatorium)dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Organy administracji publicznej w systemie zarządzania kryzysowego (konwersatorium)dr hab. Urszula Soler
ONLINE 12:30 - 14:10 T Unia Europejska a bezpieczeństwo euroatlantyckie (konwersatorium)prof. dr hab. Andrzej Podraza
ONLINE 14:10 - 15:50 B Religie współczesnego świata (konwersatorium - Grupa 1) dr Andrzej Szabaciuk
ONLINE 14:10 - 15:50 A Religie współczesnego świata (konwersatorium - Grupa 2) dr Andrzej Szabaciuk
ONLINE 15:50 - 17:30 A Religie współczesnego świata (konwersatorium - Grupa 3) dr Andrzej Szabaciuk
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 15:00 - 16:40 T Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat - Grupa 105) mgr Barbara Okulska
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 A Polityka bezpieczeństwa RP (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Urszula Soler
ONLINE 09:10 - 10:50 B Polityka bezpieczeństwa RP (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Urszula Soler
ONLINE 09:10 - 10:50 A Systemy łączności i geoinformacja (konwersatorium - Grupa 2) mgr Robert Polak
ONLINE 10:50 - 12:30 B Polityka bezpieczeństwa RP (ćwiczenia - Grupa 3) dr hab. Urszula Soler
ONLINE 10:50 - 12:30 B Systemy łączności i geoinformacja (konwersatorium - Grupa 1) mgr Robert Polak
ONLINE 10:50 - 12:30 A Systemy łączności i geoinformacja (konwersatorium - Grupa 3) mgr Robert Polak
ONLINE 12:30 - 14:10 T Międzynarodowe operacje pokojowe w polskiej polityce bezpieczeństwa (wykład)dr hab. Marcin Kosienkowski
ONLINE 14:10 - 15:50 T Bezpieczeństwo międzynarodowe a separatyzm (seminarium)dr hab. Marcin Kosienkowski
ONLINE 14:10 - 17:30 A Bezpieczeństwo w kontekście polityki historycznej państwa (seminarium)dr hab. Jacek Sawicki
ONLINE 14:10 - 15:50 T Bezpieczeństwo w obszarze postradzieckim (seminarium)dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Społeczne uwarunkowania polityki bezpieczeństwa narodowego (seminarium)prof. dr hab. Marek Wierzbicki
ONLINE 17:30 - 19:10 T Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 4) mgr Iwona Fijołek

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-10-15CTW-102 09:10 - 12:30 Strzelectwo i sporty walki (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Robert Polak
2020-10-22CTW-102 09:10 - 12:30 Strzelectwo i sporty walki (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Robert Polak
2020-10-29CTW-102 09:10 - 12:30 Strzelectwo i sporty walki (ćwiczenia - Grupa 3) mgr Robert Polak
2020-11-05CTW-102 09:10 - 12:30 Strzelectwo i sporty walki (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Robert Polak
2020-11-12CTW-102 09:10 - 12:30 Strzelectwo i sporty walki (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Robert Polak
2020-11-19CTW-102 09:10 - 12:30 Strzelectwo i sporty walki (ćwiczenia - Grupa 3) mgr Robert Polak
2020-12-03CTW-102 09:10 - 12:30 Strzelectwo i sporty walki (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Robert Polak
2020-12-10CTW-102 09:10 - 12:30 Strzelectwo i sporty walki (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Robert Polak
2020-12-17CTW-102 09:10 - 12:30 Strzelectwo i sporty walki (ćwiczenia - Grupa 3) mgr Robert Polak
2021-01-07CTW-102 09:10 - 12:30 Strzelectwo i sporty walki (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Robert Polak
2021-01-14CTW-102 09:10 - 12:30 Strzelectwo i sporty walki (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Robert Polak
2021-01-21CTW-102 09:10 - 12:30 Strzelectwo i sporty walki (ćwiczenia - Grupa 3) mgr Robert Polak

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-29 17:19