Wydział Nauk Społecznych
Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Systemy penitencjarne w Polsce i Europie (konwersatorium)dr Małgorzata Kuć
ONLINE 10:50 - 12:30 T Seminarium dyplomowe (seminarium)dr Lech Jańczuk
ONLINE 10:50 - 12:30 T Seminarium dyplomowe (seminarium)dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Bezpieczeństwo w rejonie Azji i Pacyfiku (konwersatorium)dr Andrzej Szabaciuk
ONLINE 12:30 - 14:10 T Klęski żywiołowe (konwersatorium)dr Krzysztof Jurek
ONLINE 14:10 - 15:50 B Zarządzanie zasobami ludzkimi w służbach mundurowych (ćwiczenia)dr Konrad Słowiński
ONLINE 17:30 - 19:10 T Procesy migracyjne (konwersatorium)dr Andrzej Szabaciuk
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Kryminologia (konwersatorium)dr Małgorzata Kuć
ONLINE 10:50 - 12:30 T Seminarium dyplomowe (seminarium)dr Agnieszka Zaręba
ONLINE 10:50 - 12:30 T Seminarium dyplomowe (seminarium)dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Seminarium dyplomowe (seminarium)dr hab. Urszula Soler
ONLINE 15:50 - 17:30 B Demografia (konwersatorium - Grupa 1) dr Lech Jańczuk
ONLINE 15:50 - 17:30 A Demografia (konwersatorium - Grupa 2) dr Lech Jańczuk
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 10:00 T Problemy bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu (wykład)dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
ONLINE 09:10 - 10:50 T Zarządzanie zasobami ludzkimi w służbach mundurowych (wykład)dr Agnieszka Zaręba
ONLINE 10:00 - 10:50 T Problemy bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu (ćwiczenia)dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Prawa człowieka (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Prawa człowieka (konwersatorium - Grupa 2) dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 T Prawa człowieka (konwersatorium - Grupa 3) dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
ONLINE 15:50 - 17:30 T Prawa człowieka (konwersatorium - Grupa 4) dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
ONLINE 17:30 - 19:10 T Bezpieczeństwo Europy Wschodniej (konwersatorium)dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
ONLINE 17:30 - 19:10 T Ochrona danych osobowych (wykład)mgr Marcin Kaczmarski
ONLINE 17:30 - 19:10 T Podstawy bezpieczeństwa jądrowego, chemicznego i biologicznego (konwersatorium)mgr Maciej Bartoszewski
ONLINE 19:10 - 20:00 T Ochrona danych osobowych (ćwiczenia)mgr Marcin Kaczmarski
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Resocjalizacja (konwersatorium)Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 B Demografia (konwersatorium - Grupa 3) dr hab. Jadwiga Plewko
ONLINE 10:50 - 12:30 A Demografia (konwersatorium - Grupa 4) dr hab. Jadwiga Plewko
ONLINE 10:50 - 12:30 A Etyka w służbach mundurowych (ćwiczenia - Grupa 3) dr Katarzyna Lenart-Kłoś
ONLINE 10:50 - 12:30 B Etyka w służbach mundurowych (ćwiczenia - Grupa 4) dr Katarzyna Lenart-Kłoś
ONLINE 12:30 - 14:10 A Etyka w służbach mundurowych (ćwiczenia - Grupa 1) dr Katarzyna Lenart-Kłoś
ONLINE 12:30 - 14:10 B Etyka w służbach mundurowych (ćwiczenia - Grupa 2) dr Katarzyna Lenart-Kłoś
ONLINE 14:10 - 15:50 T Etyka (wykład - Grupa 6) Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
ONLINE 15:50 - 17:30 T Współczesne piractwo morskie (konwersatorium)dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
ONLINE 17:30 - 19:10 T Seminarium dyplomowe (seminarium)dr hab. Jacek Wołoszyn
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Bezpieczeństwo w komunikacji i transporcie (konwersatorium)dr Piotr Mamcarz
ONLINE 09:10 - 10:50 T Zróżnicowania kulturowe (konwersatorium)prof. dr hab. Marek Wierzbicki
ONLINE 10:50 - 12:30 T Patologie społeczne (konwersatorium)Ks. mgr Marek Pabich
ONLINE 12:30 - 14:10 T Seminarium dyplomowe (seminarium)dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 T Seminarium dyplomowe (seminarium)prof. dr hab. Marek Wierzbicki

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-25 02:38