Wydział Nauk Społecznych
Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Resocjalizacja (konwersatorium)Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 B Bezpieczeństwo imprez masowych (ćwiczenia)dr Małgorzata Kuć
ONLINE 10:50 - 12:30 T Konflikty międzynarodowe (wykład)dr Konrad Słowiński
ONLINE 10:50 - 12:30 A Zadania administracji samorządowej w zakresie bezpieczeństwa lokalnego (ćwiczenia)dr Krzysztof Jurek
ONLINE 12:30 - 14:10 T Bezpieczeństwo imprez masowych (wykład)dr Małgorzata Kuć
ONLINE 12:30 - 14:10 A Konflikty międzynarodowe (ćwiczenia)dr Paweł Kowalski
ONLINE 12:30 - 14:10 B Organizacja centrum kryzysowego (ćwiczenia)dr Konrad Słowiński
ONLINE 12:30 - 14:10 A Polityka zarządzania ruchem granicznym (ćwiczenia)dr Konrad Słowiński
ONLINE 14:10 - 15:50 A Polityka ochrony ludności cywilnej (ćwiczenia)dr Konrad Słowiński
ONLINE 15:50 - 17:30 T Służby specjalne w polityce bezpieczeństwa państwa (wykład)mgr Grzegorz Szych
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Historia stosunków międzynarodowych (wykład)dr hab. Andrzej Gil, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 T Organizacja centrum kryzysowego (wykład)dr Lech Jańczuk
ONLINE 12:30 - 14:10 T Zróżnicowania kulturowe (konwersatorium)dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik
ONLINE 14:10 - 15:50 T Język angielski – CEF B1 – Kurs specjalistyczny: Język angielski dla studentów bezpieczeństwa narodowego (lektorat - Grupa 18) mgr Małgorzata Koziej-Butryn
ONLINE 16:40 - 18:20 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 3) mgr Barbara Okulska
ONLINE 16:40 - 18:20 T Media w systemie bezpieczeństwa (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
ONLINE 18:20 - 20:00 T Media w systemie bezpieczeństwa (konwersatorium - Grupa 2) dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Ekonomia (wykład)dr Lech Jańczuk
ONLINE 10:50 - 12:30 T Procesy migracyjne (konwersatorium)dr Andrzej Szabaciuk
ONLINE 12:30 - 14:10 A Bezpieczeństwo i współpraca polityczna w rejonie Morza Śródziemnego (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 B Bezpieczeństwo i współpraca polityczna w rejonie Morza Śródziemnego (konwersatorium - Grupa 3) dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 A Bezpieczeństwo i współpraca polityczna w rejonie Morza Śródziemnego (konwersatorium - Grupa 2) dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:50 B Bezpieczeństwo i współpraca polityczna w rejonie Morza Śródziemnego (konwersatorium - Grupa 4) dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
ONLINE 15:50 - 17:30 B Historia stosunków międzynarodowych (ćwiczenia)dr Andrzej Szabaciuk
ONLINE 17:30 - 19:10 T Język angielski – CEF B2 – Kurs specjalistyczny: Język angielski dla studentów bezpieczeństwa narodowego (lektorat - Grupa 21) mgr Krzysztof Urbański
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język angielski – CEF B1 – Kurs specjalistyczny: Język angielski dla studentów bezpieczeństwa narodowego (lektorat - Grupa 19) mgr Krzysztof Urbański
ONLINE 08:20 - 10:00 T Język angielski – CEF B1 – Kurs specjalistyczny: Język angielski dla studentów bezpieczeństwa narodowego (lektorat - Grupa 17) mgr Małgorzata Koziej-Butryn
ONLINE 09:10 - 10:50 T Język angielski – CEF B1 – Kurs specjalistyczny: Język angielski dla studentów bezpieczeństwa narodowego (lektorat - Grupa 20) mgr Krzysztof Urbański
ONLINE 10:50 - 12:30 T Logistyka sytuacji kryzysowych (konwersatorium)dr Artur Kukuła
ONLINE 10:50 - 12:30 T Polityka bezpieczeństwa NATO (konwersatorium)dr Aneta Bąk-Pitucha
ONLINE 12:30 - 14:10 A Misje zagraniczne (ćwiczenia)dr hab. Marcin Kosienkowski
ONLINE 12:30 - 14:10 T Negocjacje międzynarodowe (wykład)dr Agnieszka Zaręba
ONLINE 12:30 - 14:10 T Polityka zarządzania ruchem granicznym (wykład)dr Anna Szachoń-Pszenny
ONLINE 14:10 - 15:50 B Negocjacje międzynarodowe (ćwiczenia)dr Agnieszka Zaręba
ONLINE 15:00 - 16:40 T Język angielski – CEF B1+ – Kurs specjalistyczny: Język angielski dla studentów bezpieczeństwa narodowego (lektorat - Grupa 117) mgr Katarzyna Albiniak
ONLINE 15:50 - 17:30 T Polityka ochrony dziedzictwa narodowego (konwersatorium)dr hab. Jacek Wołoszyn
ONLINE 17:30 - 19:10 T Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 4) mgr Karolina Sieńko-Flis
ONLINE 17:30 - 19:10 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 2) mgr Barbara Okulska
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Terroryzm międzynarodowy (wykład)dr Artur Kukuła
ONLINE 10:50 - 12:30 T Misje zagraniczne (wykład)dr hab. Marcin Kosienkowski
ONLINE 10:50 - 12:30 T Polityka ochrony ludności cywilnej (wykład)dr Artur Kukuła
ONLINE 12:30 - 14:10 T Zadania administracji samorządowej w zakresie bezpieczeństwa lokalnego (wykład)dr Artur Kukuła
ONLINE 14:10 - 15:50 T Media w systemie bezpieczeństwa (konwersatorium - Grupa 3) dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
ONLINE 15:50 - 17:30 T Media w systemie bezpieczeństwa (konwersatorium - Grupa 4) dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
ONLINE 17:30 - 19:10 B Terroryzm międzynarodowy (ćwiczenia - Grupa 1) dr Paweł Kowalski
ONLINE 17:30 - 19:10 A Terroryzm międzynarodowy (ćwiczenia - Grupa 3) dr Paweł Kowalski
ONLINE 19:10 - 20:50 B Terroryzm międzynarodowy (ćwiczenia - Grupa 2) dr Paweł Kowalski
ONLINE 19:10 - 20:50 A Terroryzm międzynarodowy (ćwiczenia - Grupa 4) dr Paweł Kowalski

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-02 09:19