Wydział Teologii
Teologia kurs A-MSD Lublin (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 9   2023/2024SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-854 15:00 - 16:40 T Antropologia moralna (seminarium)Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
C-849 15:00 - 16:40 T Historia duchowości katolickiej (seminarium)Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
C-802 15:00 - 16:40 T Historia Kościoła i patrologia (seminarium)Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
C-1033 15:00 - 16:40 T Katechetyka szczegółowa (seminarium)Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
C-805 15:00 - 16:40 T Teologia dogmatyczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
C-925 15:50 - 17:30 T Historia teologii moralnej (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
C-925 17:30 - 19:10 T Duchowość liturgiczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-803 14:10 - 15:50 T Teologia Biblijna Nowego Testamentu (seminarium)Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
C-817 15:00 - 16:40 T Teologia życia duchowego (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
CI-400A1 15:00 - 16:40 T Kościelne prawo małżeńskie i prawo katolickich Kościołów wschodnich (seminarium)Ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL
C-805 15:00 - 16:40 T Mariologia. Pneumatologia. Eklezjologia (seminarium)Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
C-838 15:50 - 17:30 T Katechetyka fundamentalna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-818 15:50 - 17:30 T Katechetyka psychologiczno-pedagogiczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-10-01 11:18