Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 17:30 - 19:10 T Etyka z elementami katolickiej myśli społecznej (konwersatorium)S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
ONLINE 19:10 - 20:50 T Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 3) dr Katarzyna Jakubów
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 18:20 - 20:00 T Ogólna metodologia nauk z elementami metodyki naukowej (konwersatorium)dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 4) mgr Agnieszka Białowolska
ONLINE 13:20 - 15:00 T Język angielski - CEF B1+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 66) mgr Małgorzata Osękowska
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa 33) dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
ONLINE 17:30 - 19:10 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa 31) dr Izabela Wiśniewska-Kędziora

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-24 17:19