Wydział Nauk Społecznych
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 9   2021/2022SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-407 09:10 - 10:50 T Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa 1) dr Emilia Mielniczuk
C-605 09:10 - 10:50 T Psychologia pracy i migracji (seminarium)dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
C-405 09:10 - 10:50 T Psychologia różnic indywidualnych (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Sękowski
C-605 10:50 - 12:30 T Psychologia pracy i organizacji (seminarium)dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
C-719 10:50 - 12:30 T Psychologia procesów poznawczych (seminarium)dr Paweł Stróżak
C-405 10:50 - 12:30 T Psychologia różnic indywidualnych w biznesie (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Sękowski
CN-P01 10:50 - 12:30 T Psychologia zachowań konsumenckich i reklamy (seminarium)dr Wiktor Razmus
C-515 10:50 - 12:30 T Rozwój człowieka w cyklu życia (seminarium)dr Monika Dacka
CTW-304 12:30 - 14:10 T Psychologia jakości życia wobec wyzwań współczesności (wykład)Ks. dr Paweł Brudek
C-405 12:30 - 14:10 T Psychologia zachowań w dynamicznej sytuacji rynkowej i finansowej (konwersatorium - Grupa 1) dr Małgorzata Torój
C-515 12:30 - 14:10 T Rozwój człowieka w biegu życia (seminarium)dr Monika Dacka
C-613B 15:50 - 17:30 T Arteterapia (konwersatorium - Grupa 1) mgr Agata Banakiewicz
C-613 15:50 - 17:30 T Psychologia percepcji (seminarium)dr Magdalena Szubielska
C-405 15:50 - 17:30 T Zachowania uczciwe w życiu społecznym (konwersatorium - Grupa 1) dr Małgorzata Torój
C-501 19:10 - 20:50 T Samowiedza i samoregulacja w zachowaniach konsumenckich (konwersatorium - Grupa 1) mgr Magda Tatara
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CN-P01 09:10 - 10:50 T Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa 6) dr Agata Celińska-Miszczuk
C-613 09:10 - 10:50 T Integracja zespołów ludzkich: Konfrontacja z sobą w zastosowaniach (konwersatorium - Grupa 1) prof. dr hab. Piotr Oleś
C-503 09:10 - 10:50 T Zaburzenia dzieci i młodzieży w praktyce klinicznej (konwersatorium - Grupa 1) dr Małgorzata Łysiak
C-608 10:50 - 12:30 T Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa 3) dr Agata Celińska-Miszczuk
C-613 10:50 - 12:30 T Osobowość: giętkość adaptacyjna (seminarium)prof. dr hab. Piotr Oleś
CN-P01 12:30 - 14:10 T Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa 4) dr Agata Celińska-Miszczuk
C-1039 12:30 - 14:10 T Psychologia zdrowia w środowisku pracy (seminarium)dr hab. Agnieszka Kulik
C-605 12:30 - 14:10 T Religijne i duchowe konteksty jakości życia (konwersatorium - Grupa 1) Ks. dr Radosław Rybarski
C-605 14:10 - 15:50 T Osobowość: wyzwania dla rozwoju i ryzyko zaburzeń (seminarium)dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
C-405 14:10 - 15:50 T Perspektywa poznawcza w psychologii klinicznej (seminarium)dr hab. Dorota Mącik
C-613 14:10 - 15:50 T Psychologia wychowawcza i rodziny (seminarium)dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
C-405 15:50 - 17:30 T Perspektywa poznawcza w psychologii klinicznej środowiska zawodowego (seminarium)dr hab. Dorota Mącik
CN-P01 15:50 - 17:30 T Praktyka rehabilitacyjna - diagnoza funkcjonalna i indywidualny program rewalidacji (CE) (warsztaty - Grupa 1) dr Karolina Krzysztofik
C-605 15:50 - 17:30 T Psychologia jakości życia (seminarium)dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
C-613 15:50 - 17:30 T Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (seminarium)dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
C-919 15:50 - 17:30 T Religijność w psychoprofilaktyce i psychoterapii (konwersatorium - Grupa 1) Ks. dr Radosław Rybarski
CN-P01 17:30 - 19:10 T Praktyka rehabilitacyjna - diagnoza funkcjonalna i indywidualny program rewalidacji (CE) (warsztaty - Grupa 2) dr Karolina Krzysztofik
CN-P10 19:10 - 20:50 T Coaching i Mentoring (konwersatorium - Grupa 1) dr Jacek Sobek
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CN-P01 09:10 - 10:50 T Analiza transakcyjna w organizacji (konwersatorium - Grupa 1) dr Dariusz Kuncewicz
CTW-102 09:10 - 10:50 B Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa 7) dr Agata Celińska-Miszczuk
CTW-304 09:10 - 10:50 A Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa 7) dr Agata Celińska-Miszczuk
C-407 09:10 - 10:50 T Poznawcza psychologia Ja (seminarium)dr hab. Wacław Bąk, prof. KUL
C-503 09:10 - 10:50 T Psychologia osobowości (seminarium)prof. dr hab. Piotr Oleś
C-613 09:10 - 10:50 T Psychologia religii i duchowości (seminarium)S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
C-405 09:10 - 10:50 T Psychologia społeczna i religii (seminarium)dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
C-1039 09:10 - 10:50 T Psychologia zdrowia i psychoterapia (seminarium)dr hab. Agnieszka Kulik
C-501 09:10 - 10:50 T Psychoprofilaktyka patologii społecznej (seminarium)dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
C-515 09:10 - 10:50 T Zaawansowane metody analizy statystycznej danych marketingowych (konwersatorium - Grupa 1) dr Wiktor Razmus
CTW-304 10:50 - 12:30 T Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa 5) dr Agata Celińska-Miszczuk
C-407 10:50 - 12:30 T Osoba niepełnosprawna na rynku pracy (seminarium)dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
C-405 10:50 - 12:30 T Psychologia społeczna (seminarium)dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
C-501 10:50 - 12:30 T Psychoprofilaktyka patologii społecznej w biznesie i w środowisku pracy (seminarium)dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
C-613 10:50 - 12:30 T Religijność, duchowość i moralność w miejscu pracy (seminarium)S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
C-515 10:50 - 12:30 T Zaawansowane metody analizy statystycznej danych marketingowych (konwersatorium - Grupa 2) dr Wiktor Razmus
CTW-102 12:30 - 14:10 T Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa 8) dr Agata Celińska-Miszczuk
C-407 12:30 - 14:10 T Organizacja wobec pracownika z niepełnosprawnością (konwersatorium - Grupa 1) dr Katarzyna Mariańczyk
GG-207 14:10 - 15:50 T Jakość życia w okresie średniej i późnej dorosłości (konwersatorium - Grupa 1) mgr Magdalena Pietnoczko
C-304 14:10 - 15:50 T Kierowanie motywacją pracownika w biznesie (seminarium)dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
CN-P10 14:10 - 15:50 T Kliniczne zastosowania teorii osobowości (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Wacław Bąk, prof. KUL
C-405 15:50 - 17:30 T Procesy rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
CN-P01 15:50 - 17:30 T Psychologia dysfunkcji szkolnych (CE) (konwersatorium - Grupa 2) dr Agnieszka Żmuda
CN-P10 15:50 - 17:30 T Psychologia emocji i motywacji (seminarium)dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
C-405 17:30 - 19:10 T Procesy i uwarunkowania rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
CN-P01 17:30 - 19:10 T Psychologia dysfunkcji szkolnych (CE) (konwersatorium - Grupa 1) dr Agnieszka Żmuda
C-407 18:20 - 20:00 T Społeczna psychologia osobowości (seminarium)prof. dr hab. Mariola Łaguna
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-318 07:30 - 09:10 T Transformacje ludzkich zachowań w kontekstach społecznych (seminarium)dr hab. Ewa Rzechowska
GG-207 09:10 - 10:50 T Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa 2) dr Emilia Mielniczuk
C-613 09:10 - 10:50 T Negocjacje w biznesie (konwersatorium - Grupa 1) dr Marek Dąbrowski
C-318 09:10 - 10:50 T Psychologia biegu życia: wzorce i transformacje (seminarium)dr hab. Ewa Rzechowska
C-405 09:10 - 10:50 T Psychologia międzykulturowa (seminarium)dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
C-407 09:10 - 10:50 T Psychologia rehabilitacji (seminarium)dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
C-613 10:50 - 12:30 T Mediacje i rozwiązywanie sporów (konwersatorium - Grupa 1) dr Marek Dąbrowski
CN-P01 10:50 - 12:30 T Praktyka rehabilitacyjna - diagnoza funkcjonalna i indywidualny program rewalidacji (CE) (warsztaty - Grupa 3) dr Karolina Krzysztofik
CN-P07 10:50 - 12:30 T Psychologia zarządzania personelem (seminarium)prof. dr hab. Mariola Łaguna
C-503 10:50 - 12:30 T Współczesne transformacje wzorców zachowań seksualnych (konwersatorium - Grupa 1) dr Katarzyna Litwińska-Rączka
C-407 12:30 - 14:10 T Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa 9) dr Agata Celińska-Miszczuk
C-405 12:30 - 14:10 T Poznawcza psychologia osobowości (seminarium)dr hab. Tomasz Jankowski
CTW-304 15:50 - 17:30 T Funkcjonowanie człowieka w warunkach ekstremalnych: psychologia lotnicza (wykład)dr hab. Janusz Ślusarski
C-503 19:10 - 20:50 T Indywidualne i środowiskowe uwarunkowania jakości życia osób niepełnosprawnych (konwersatorium - Grupa 1) mgr Klaudia Czapla-Dziedzic
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-503 09:10 - 10:50 T Kulturowe i społeczne uwarunkowania zachowań przestępczych (konwersatorium - Grupa 1) mgr Agnieszka Lawenda
C-613 10:50 - 12:30 T Podejmowanie decyzji społecznych (konwersatorium - Grupa 1)
Od: 2021-10-01 do 2021-10-15
dr Rafał Bartczuk
CN-P07 12:30 - 14:10 T Psychologia zachowań konsumenckich (seminarium)dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
C-405 12:30 - 14:10 T Wybrane zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i ich terapia (konwersatorium - Grupa 1) dr Elżbieta Talik
CN-P07 14:10 - 15:50 T Psychologia spostrzegania społecznego (seminarium)dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
C-613 15:50 - 19:10 A Public relations (konwersatorium - Grupa 1) mgr Katarzyna Drop

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-10-13C-503 14:10 - 15:50 Psychoterapia indywidualna (konwersatorium - Grupa 1)dr hab. Beata Mirucka
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-10-14C-503 12:30 - 14:10 Psychoterapia indywidualna (konwersatorium - Grupa 1)dr hab. Beata Mirucka
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-10-22C-613 10:50 - 12:30 Podejmowanie decyzji społecznych (konwersatorium - Grupa 1)dr Rafał Bartczuk
2021-10-22C-605 12:30 - 15:50 Podejmowanie decyzji społecznych (konwersatorium - Grupa 1)dr Rafał Bartczuk
2021-10-22C-405 14:10 - 20:50 Metody swobodne w pracy z ludźmi (konwersatorium - Grupa 1)mgr Monika Strzelecka
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-10-27C-503 14:10 - 15:50 Psychoterapia indywidualna (konwersatorium - Grupa 1)dr hab. Beata Mirucka
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-10-28C-503 12:30 - 14:10 Psychoterapia indywidualna (konwersatorium - Grupa 1)dr hab. Beata Mirucka
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-11-17C-503 14:10 - 15:50 Psychoterapia indywidualna (konwersatorium - Grupa 1)dr hab. Beata Mirucka
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-11-18C-503 12:30 - 14:10 Psychoterapia indywidualna (konwersatorium - Grupa 1)dr hab. Beata Mirucka
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-11-19C-405 14:10 - 20:50 Metody swobodne w pracy z ludźmi (konwersatorium - Grupa 1)mgr Monika Strzelecka
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-11-24C-503 14:10 - 15:50 Psychoterapia indywidualna (konwersatorium - Grupa 1)dr hab. Beata Mirucka
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-11-25C-503 12:30 - 14:10 Psychoterapia indywidualna (konwersatorium - Grupa 1)dr hab. Beata Mirucka
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-11-26C-613 10:50 - 15:50 Podejmowanie decyzji społecznych (konwersatorium - Grupa 1)dr Rafał Bartczuk
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-12-08C-503 14:10 - 15:50 Psychoterapia indywidualna (konwersatorium - Grupa 1)dr hab. Beata Mirucka
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-12-09C-503 12:30 - 14:10 Psychoterapia indywidualna (konwersatorium - Grupa 1)dr hab. Beata Mirucka
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-12-10C-613 10:50 - 17:30 Podejmowanie decyzji społecznych (konwersatorium - Grupa 1)dr Rafał Bartczuk
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-12-15C-503 14:10 - 15:50 Psychoterapia indywidualna (konwersatorium - Grupa 1)dr hab. Beata Mirucka
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-12-16C-503 12:30 - 14:10 Psychoterapia indywidualna (konwersatorium - Grupa 1)dr hab. Beata Mirucka
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-12-17C-405 14:10 - 20:00 Metody swobodne w pracy z ludźmi (konwersatorium - Grupa 1)mgr Monika Strzelecka
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-01-12C-503 14:10 - 15:50 Psychoterapia indywidualna (konwersatorium - Grupa 1)dr hab. Beata Mirucka
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-01-13C-503 12:30 - 14:10 Psychoterapia indywidualna (konwersatorium - Grupa 1)dr hab. Beata Mirucka
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-01-14C-613 10:50 - 15:50 Podejmowanie decyzji społecznych (konwersatorium - Grupa 1)dr Rafał Bartczuk
2022-01-21C-405 14:10 - 20:00 Metody swobodne w pracy z ludźmi (konwersatorium - Grupa 1)mgr Monika Strzelecka
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2022-01-27C-503 12:30 - 14:10 Psychoterapia indywidualna (konwersatorium - Grupa 1)dr hab. Beata Mirucka

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-11-27 02:36