Wydział Nauk Społecznych
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 7   2023/2024



SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-405 07:30 - 09:10 T Rozwój człowieka w cyklu życia (seminarium)dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
C-407 09:10 - 10:50 T Psychologia pracy i migracji (seminarium)dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
C-405 09:10 - 10:50 T Psychologia różnic indywidualnych (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Sękowski
CN-020 09:10 - 10:50 T Rozwój człowieka w biegu życia (seminarium)dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
C-407 10:50 - 12:30 T Psychologia pracy i organizacji (seminarium)dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
C-405 10:50 - 12:30 T Psychologia różnic indywidualnych w biznesie (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Sękowski
C-440 10:50 - 12:30 T Psychologia zarządzania personelem (seminarium)prof. dr hab. Mariola Łaguna
C-501 12:30 - 14:10 T Psychologia percepcji (seminarium)dr Paweł Fortuna
C-440 12:30 - 14:10 T Społeczna psychologia osobowości (seminarium)prof. dr hab. Mariola Łaguna
C-501 14:10 - 15:50 T Psychologiczne aspekty rekrutacji pracowników (konwersatorium - Grupa 1) dr Jacek Sobek
CN-P10 14:10 - 15:50 T Społeczna psychologia osobowości (konwersatorium - Grupa 1) dr Zofia Mazur-Socha
CTW-304 15:50 - 17:30 T Psychologia kliniczna dorosłych (wykład)
Od: 2023-11-20 do 2024-01-28
Vacat
C-501 15:50 - 17:30 T Zarządzanie konfliktem w organizacji (wykład)dr Grzegorz Kida
C-407 15:50 - 17:30 T Zarządzanie motywacją w przedsiębiorczości (konwersatorium - Grupa 1) dr Małgorzata Torój
CTW-304 17:30 - 19:10 T Psychologia ekonomiczna (wykład)dr Grzegorz Krawczyk
C-613 18:20 - 20:00 T Pedagogika (konwersatorium - Grupa 3) dr hab. Piotr Magier
C-503 19:10 - 20:50 B Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa 1) Vacat
C-503 19:10 - 20:50 A Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa 2) Vacat
CTW-304 19:10 - 20:50 T Psychologia środowiskowa (wykład)dr Grzegorz Kida
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CN-P10 09:10 - 10:50 T Konfrontacja ze sobą (warsztaty - Grupa 1) dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
C-321 09:10 - 10:50 T Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (ćwiczenia - Grupa 7) dr Olga Narvoiš-Sobolevska
C-405 09:10 - 10:50 T Psychologia wychowawcza i rodziny (seminarium)dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
CN-P10 10:50 - 12:30 T Konfrontacja ze sobą (warsztaty - Grupa 2) dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
C-515 10:50 - 12:30 T Psychologia kliniczna w środowisku pracy (seminarium)Ks. dr hab. Paweł Brudek
C-405 10:50 - 12:30 T Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (seminarium)dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
C-605 10:50 - 12:30 T Psychologiczne aspekty chorób somatycznych i psychicznych (wykład)dr hab. Dorota Mącik, prof. KUL
C-605 12:30 - 14:10 T Environmental psychology (wykład) Vacat
CN-P10 12:30 - 14:10 T Osobowość: wyzwania dla rozwoju i ryzyko zaburzeń (seminarium)dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
C-515 12:30 - 14:10 T Perspektywa poznawcza w psychologii klinicznej (seminarium)dr hab. Dorota Mącik, prof. KUL
C-440 12:30 - 14:10 T Psychologia zachowań konsumenckich i reklamy (seminarium)dr Emilia Mielniczuk
C-405 14:10 - 15:50 T Psychologia osobowości (seminarium)prof. dr hab. Piotr Oleś
C-501 14:10 - 15:50 T Psychologia zdrowia i psychoterapia (seminarium)dr hab. Agnieszka Kulik
C-605 14:10 - 15:50 T Zarządzanie stresem w organizacji (wykład)dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
C-405 15:50 - 17:30 T Osobowość: giętkość adaptacyjna (seminarium)prof. dr hab. Piotr Oleś
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CTW-304 09:10 - 10:50 T Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (wykład)dr Katarzyna Mariańczyk
C-501 09:10 - 10:50 T Poznawcza psychologia Ja (seminarium)dr hab. Wacław Bąk, prof. KUL
C-445 09:10 - 10:50 T Psychologia międzykulturowa (seminarium)dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
CN-P10 09:10 - 10:50 T Psychologia procesów poznawczych (seminarium)dr hab. Magdalena Szubielska
C-613 09:10 - 10:50 T Psychologia religii i duchowości (seminarium)S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
C-405 09:10 - 10:50 T Psychologia społeczna i religii (seminarium)dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
C-445 10:50 - 12:30 T Psychologia zachowań konsumenckich (seminarium)dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
C-405 10:50 - 12:30 T Psychologia zachowań prospołecznych (wykład)dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
C-407 10:50 - 12:30 T Psychoprofilaktyka patologii społecznej (seminarium)dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
C-613 10:50 - 12:30 T Religijność, duchowość i moralność w miejscu pracy (seminarium)S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
C-405 12:30 - 14:10 T Psychologia społeczna (seminarium)dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
C-503 14:10 - 15:50 T Psychologia zdrowia w środowisku pracy (seminarium)dr hab. Agnieszka Kulik
C-407 14:10 - 15:50 T Psychoprofilaktyka patologii społecznej w biznesie i w środowisku pracy (seminarium)dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
C-407 15:50 - 17:30 T Procesy i uwarunkowania rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
CTW-304 15:50 - 17:30 T Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (wykład)
Od: 2023-10-01 do 2023-11-29
dr Małgorzata Łysiak
C-613 17:30 - 19:10 T Pomoc psychologiczna w rehabilitacji kompleksowej (ćwiczenia - Grupa 4)
Od: 2023-10-01 do 2023-12-01
dr Karolina Krzysztofik
C-407 17:30 - 19:10 T Procesy rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
CTW-304 19:10 - 20:50 T Pomoc psychologiczna w rehabilitacji kompleksowej (wykład)
Od: 2023-10-01 do 2023-11-29
dr Karolina Krzysztofik
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-613 07:30 - 09:10 T Doświadczenie traumy a aktywność życiowa (wykład)dr Katarzyna Litwińska-Rączka
C-501 07:30 - 09:10 T Psychotherapeutic systems (wykład) Vacat
C-503 09:10 - 10:50 T Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (ćwiczenia - Grupa 6) dr Olga Narvoiš-Sobolevska
C-405 09:10 - 10:50 T Psychologia rehabilitacji (seminarium)dr Katarzyna Mariańczyk
C-613 09:10 - 10:50 T Psychoprofilaktyka i terapia w pracy nauczyciela psychologa (konwersatorium - Grupa 1) dr Katarzyna Litwińska-Rączka
C-405 10:50 - 12:30 T Osoba niepełnosprawna na rynku pracy (seminarium)dr Katarzyna Mariańczyk
C-501 10:50 - 12:30 T Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (ćwiczenia - Grupa 5) mgr Monika Krupa-Nowosad
C-517 12:30 - 14:10 T Poznawcza psychologia osobowości (seminarium)dr hab. Tomasz Jankowski, prof. KUL
C-407 12:30 - 14:10 T Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (ćwiczenia - Grupa 5) dr Olga Narvoiš-Sobolevska
C-613 12:30 - 14:10 T Psychologia kliniczna wieku rozwojowego (seminarium)dr Elżbieta Talik
CTW-304 14:10 - 15:50 T Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (wykład)dr Olga Narvoiš-Sobolevska
C-613 15:50 - 17:30 T Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (ćwiczenia - Grupa 6) Vacat
C-407 15:50 - 17:30 T Pedagogika (konwersatorium - Grupa 1) dr Martyna Strembska
C-503 15:50 - 17:30 T Strategie metakognitywne w terapii (konwersatorium - Grupa 1) Vacat
CTW-204 17:30 - 19:10 T Metody diagnostyki klinicznej (konwersatorium - Grupa 1) dr Dorota Kuncewicz
C-613 17:30 - 19:10 T Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (ćwiczenia - Grupa 7) Vacat
C-407 17:30 - 19:10 T Pedagogika (konwersatorium - Grupa 2) dr hab. Piotr Magier
CN-P10 19:10 - 20:50 B Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa 3) Vacat
CN-P10 19:10 - 20:50 A Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa 4) Vacat
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-501 07:30 - 09:10 T Pomoc psychologiczna w rehabilitacji kompleksowej (ćwiczenia - Grupa 1)
Od: 2023-10-01 do 2023-12-01
mgr Monika Krupa-Nowosad
C-501 09:10 - 10:50 T Pomoc psychologiczna w rehabilitacji kompleksowej (ćwiczenia - Grupa 2)
Od: 2023-10-01 do 2023-12-01
mgr Monika Krupa-Nowosad
C-613 09:10 - 10:50 T Psychoprofilaktyka i terapia w pracy nauczyciela psychologa (konwersatorium - Grupa 2) dr Katarzyna Litwińska-Rączka
C-515 10:50 - 12:30 T Pomoc psychologiczna w rehabilitacji kompleksowej (ćwiczenia - Grupa 3)
Od: 2023-10-01 do 2023-12-01
mgr Monika Krupa-Nowosad
C-613 10:50 - 12:30 T Psychoprofilaktyka i terapia w pracy nauczyciela psychologa (konwersatorium - Grupa 3) dr Katarzyna Litwińska-Rączka
CN-020 12:30 - 14:10 B Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Magdalena Pietnoczko
CN-020 12:30 - 14:10 A Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Magdalena Pietnoczko
C-613 12:30 - 14:10 T Terapia systemowa rodziny (konwersatorium - Grupa 1) dr Katarzyna Litwińska-Rączka
CN-020 14:10 - 15:50 B Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia - Grupa 3) mgr Magdalena Pietnoczko
CN-020 14:10 - 15:50 A Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia - Grupa 4) mgr Magdalena Pietnoczko
C-407 15:50 - 17:30 T Psychologia emocji i motywacji (seminarium)dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
C-407 17:30 - 19:10 T Kierowanie motywacją pracownika w biznesie (seminarium)dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-10-04CTW-304 12:30 - 14:10 Systemy psychoterapeutyczne (wykład)dr hab. Beata Mirucka
2023-10-04C-501 14:10 - 15:50 Psychoterapia i reprezentacje ja cielesnego (seminarium)dr hab. Beata Mirucka
2023-10-04C-501 17:30 - 19:10 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 1)dr hab. Beata Mirucka
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-10-05CTW-304 10:50 - 12:30 Systemy psychoterapeutyczne (wykład)dr hab. Beata Mirucka
2023-10-05C-501 12:30 - 14:10 Psychoterapia i reprezentacje ja cielesnego (seminarium)dr hab. Beata Mirucka
2023-10-05C-318 15:50 - 17:30 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 1)dr hab. Beata Mirucka
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-10-06CTW-113 10:50 - 17:30 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 1)dr hab. Beata Mirucka
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-10-16C-112 15:50 - 20:50 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 3)dr Agata Poręba-Chabros
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-10-18CTW-304 12:30 - 14:10 Systemy psychoterapeutyczne (wykład)dr hab. Beata Mirucka
2023-10-18C-501 14:10 - 15:50 Psychoterapia i reprezentacje ja cielesnego (seminarium)dr hab. Beata Mirucka
2023-10-18C-501 17:30 - 19:10 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 1)dr hab. Beata Mirucka
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-10-19CTW-304 10:50 - 12:30 Systemy psychoterapeutyczne (wykład)dr hab. Beata Mirucka
2023-10-19C-501 12:30 - 14:10 Psychoterapia i reprezentacje ja cielesnego (seminarium)dr hab. Beata Mirucka
2023-10-19CTW-113 14:10 - 20:50 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 3)dr Agata Poręba-Chabros
2023-10-19C-318 15:50 - 17:30 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 1)dr hab. Beata Mirucka
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-10-20C-925 14:10 - 20:50 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 3)dr Agata Poręba-Chabros
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-10-21C-503 09:10 - 15:50 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 3)dr Agata Poręba-Chabros
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-11-08CTW-304 12:30 - 14:10 Systemy psychoterapeutyczne (wykład)dr hab. Beata Mirucka
2023-11-08C-501 14:10 - 15:50 Psychoterapia i reprezentacje ja cielesnego (seminarium)dr hab. Beata Mirucka
2023-11-08C-501 17:30 - 19:10 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 1)dr hab. Beata Mirucka
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-11-09CTW-304 10:50 - 12:30 Systemy psychoterapeutyczne (wykład)dr hab. Beata Mirucka
2023-11-09C-501 12:30 - 14:10 Psychoterapia i reprezentacje ja cielesnego (seminarium)dr hab. Beata Mirucka
2023-11-09C-608 15:50 - 17:30 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 1)dr hab. Beata Mirucka
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-11-13C-112 15:50 - 20:50 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 4)dr Agata Poręba-Chabros
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-11-16C-515 14:10 - 17:30 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 4)dr Agata Poręba-Chabros
2023-11-16C-501 17:30 - 20:50 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 4)dr Agata Poręba-Chabros
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-11-17C-925 14:10 - 20:50 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 4)dr Agata Poręba-Chabros
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-11-18C-613 09:10 - 15:50 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 4)dr Agata Poręba-Chabros
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-11-22CTW-304 12:30 - 14:10 Systemy psychoterapeutyczne (wykład)dr hab. Beata Mirucka
2023-11-22C-501 14:10 - 15:50 Psychoterapia i reprezentacje ja cielesnego (seminarium)dr hab. Beata Mirucka
2023-11-22C-501 17:30 - 19:10 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 1)dr hab. Beata Mirucka
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-11-23CTW-304 10:50 - 12:30 Systemy psychoterapeutyczne (wykład)dr hab. Beata Mirucka
2023-11-23C-501 12:30 - 14:10 Psychoterapia i reprezentacje ja cielesnego (seminarium)dr hab. Beata Mirucka
2023-11-23C-608 15:50 - 17:30 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 1)dr hab. Beata Mirucka
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-11-24CTW-113 10:50 - 15:50 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 1)dr hab. Beata Mirucka
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-12-04CTW-113 09:10 - 14:10 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 5)dr Agata Poręba-Chabros
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-12-06CTW-304 12:30 - 14:10 Systemy psychoterapeutyczne (wykład)dr hab. Beata Mirucka
2023-12-06C-501 14:10 - 15:50 Psychoterapia i reprezentacje ja cielesnego (seminarium)dr hab. Beata Mirucka
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-12-07CTW-304 10:50 - 12:30 Systemy psychoterapeutyczne (wykład)dr hab. Beata Mirucka
2023-12-07C-501 12:30 - 14:10 Psychoterapia i reprezentacje ja cielesnego (seminarium)dr hab. Beata Mirucka
2023-12-07CTW-113 14:10 - 20:50 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 5)dr Agata Poręba-Chabros
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-12-08C-925 14:10 - 20:50 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 5)dr Agata Poręba-Chabros
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-12-09C-503 09:10 - 15:50 Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa 5)dr Agata Poręba-Chabros
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-12-20CTW-304 12:30 - 14:10 Systemy psychoterapeutyczne (wykład)dr hab. Beata Mirucka
2023-12-20C-501 14:10 - 15:50 Psychoterapia i reprezentacje ja cielesnego (seminarium)dr hab. Beata Mirucka
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2023-12-21CTW-304 10:50 - 12:30 Systemy psychoterapeutyczne (wykład)dr hab. Beata Mirucka
2023-12-21C-501 12:30 - 14:10 Psychoterapia i reprezentacje ja cielesnego (seminarium)dr hab. Beata Mirucka
2024-01-04CTW-304 10:50 - 12:30 Systemy psychoterapeutyczne (wykład)dr hab. Beata Mirucka
2024-01-04C-501 12:30 - 14:10 Psychoterapia i reprezentacje ja cielesnego (seminarium)dr hab. Beata Mirucka
ŚRODA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2024-01-17CTW-304 12:30 - 14:10 Systemy psychoterapeutyczne (wykład)dr hab. Beata Mirucka
2024-01-17C-501 14:10 - 15:50 Psychoterapia i reprezentacje ja cielesnego (seminarium)dr hab. Beata Mirucka
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2024-01-18CTW-304 10:50 - 12:30 Systemy psychoterapeutyczne (wykład)dr hab. Beata Mirucka
2024-01-18C-501 12:30 - 14:10 Psychoterapia i reprezentacje ja cielesnego (seminarium)dr hab. Beata Mirucka

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-29 09:16