Wydział Nauk Humanistycznych
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 64) mgr Maria Piwińska
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 3) mgr Karolina Sieńko-Flis
CN-105 12:30 - 13:20 T Geografia historyczna religii i wyznań (wykład)dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
CN-103 13:20 - 14:10 T Historyczne podstawy turystyki militarnej (wykład)dr hab. Jan Ptak
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CN-104 09:10 - 10:50 T Tradycje pielgrzymowania w chrześcijaństwie wschodnim (konwersatorium)dr hab. Irena Wodzianowska
CN-104 10:50 - 12:30 T Obyczaje codzienności (konwersatorium)dr hab. Irena Wodzianowska
CN-102 13:20 - 14:10 T Historia życia codziennego (wykład)dr hab. Irena Wodzianowska
CN-102 14:10 - 15:50 T Miejsce święte judaizmu i islamu (konwersatorium)dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
ONLINE 17:30 - 19:10 T Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 5) mgr Justyna Pyszczek-Bulak
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 13:20 - 15:00 T Język angielski - CEF B1+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 66) mgr Małgorzata Osękowska
ONLINE 15:50 - 17:30 T Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 5) mgr Barbara Okulska
GG-247 15:50 - 17:30 T Rekonstrukcja wojskowo-historyczna (konwersatorium)dr Marcin Baranowski
GG-247 17:30 - 19:10 T Broń i barwa (konwersatorium)dr Marcin Baranowski
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B1+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 67) mgr Małgorzata Osękowska
CN-102 11:40 - 13:20 T Turystyka kulinarna (konwersatorium)dr hab. Arkadiusz Stasiak, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 16:40 T Historia filozofii (wykład)Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
CN-106 08:20 - 10:00 T Język łaciński (ćwiczenia)dr Natalia Turkiewicz
CN-104 10:00 - 11:40 T Prawo w turystyce (wykład)dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
ONLINE 11:40 - 13:20 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 68) mgr Małgorzata Osękowska
CN-104 11:40 - 13:20 T Prawo w turystyce (konwersatorium)dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-02 17:19