Wydział Nauk Humanistycznych
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-247 10:00 - 11:40 T Historia architektury (wykład)dr hab. Irena Rolska, prof. KUL
CN-103 11:40 - 13:20 T Geografia turystyczna Polski (wykład)dr Marek Okoń
CN-103 14:10 - 15:50 T Geografia turystyczna świata (wykład)dr Marek Okoń
CN-103 15:50 - 16:40 T Historia polityczna wybranych państw europejskich (wykład)dr hab. Mieczysław Ryba
ONLINE 16:40 - 18:20 T Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 104) mgr Barbara Okulska
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:00 T Logika (wykład)dr Marcin Czakon
CN-105 10:00 - 10:50 T Dzieje polityczne Państwa Polskiego (wykład)dr hab. Piotr Plisiecki
CN-105 11:40 - 13:20 T Wstęp do antropologii kulturowej (wykład)dr hab. Tomasz Panfil
CN-103 17:30 - 18:20 T Dzieje polityczne Państwa Polskiego (wykład)dr hab. Piotr Plisiecki
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-247 09:10 - 10:50 T Stosunki polityczne w Europie powojennej (konwersatorium)dr Ewa Rzeczkowska
GG-247 10:50 - 12:30 T Geografia turystyczna świata i Polski (konwersatorium)dr Marek Okoń
ONLINE 10:50 - 12:30 T Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa 106) mgr Justyna Pyszczek-Bulak
GG-247 14:10 - 15:50 T Architektura rezydencjonalna i obronna (konwersatorium)dr Marcin Baranowski
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-247 10:00 - 11:40 T Wybrane zagadnienia z antropologii kulturowej (konwersatorium)dr Natalia Turkiewicz
GG-247 11:40 - 13:20 T Uwarunkowania geopolityczne ziem polskich (konwersatorium)dr hab. Mirosław Piotrowski, prof. KUL
GG-247 13:20 - 14:10 T Logika (ćwiczenia)mgr Mateusz Lisowski
HS-7B 15:00 - 16:40 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 102) mgr Iwona Szyłejko
ONLINE 17:30 - 19:10 T Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa 101) mgr Maria Piwińska
ONLINE 19:10 - 20:50 T Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa 102) dr Katarzyna Jakubów
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 11:40 - 13:20 T Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa 155) mgr Katarzyna Albiniak
ONLINE 16:40 - 18:20 T Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa 158) mgr Michał Narecki

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-02 17:19