Wydział Nauk Humanistycznych
Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 08:20 - 10:00 T Typowe błędy językowe (ćwiczenia)dr hab. Cecylia Galilej
ONLINE 16:40 - 18:20 T Historia literatury polskiej (po 1989) (ćwiczenia)dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Historia doktryn estetycznych (ćwiczenia)prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
ONLINE 10:50 - 11:40 T Czytanie Leśmiana (wykład)Ks. dr Grzegorz Głąb
ONLINE 12:30 - 14:10 T Seminarium licencjackie II (seminarium)dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 15:00 T Seminarium licencjackie I (seminarium)dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 12:30 - 13:20 T Nowe tendencje w edytorstwie naukowym (konwersatorium)mgr Urszula Jańczyk
ONLINE 16:40 - 18:20 T Arcydzieła sztuki europejskiej (ćwiczenia)dr hab. Monika Kulesza
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 13:20 - 14:10 T Literatura powszechna (od roku 1918) (wykład)dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 15:00 T Czytanie Różewicza (wykład)dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
CN-110 08:20 - 11:40 B Projektowanie publikacji (ćwiczenia)mgr Magdalena Byrska
CN-022 11:40 - 15:00 B Edytorstwo elektroniczne (ćwiczenia)dr Paweł Janowski

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-04-15ONLINE 15:00 - 17:30 Typografia (ćwiczenia)mgr Mateusz Miernik
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-04-16ONLINE 15:00 - 16:40 Typografia (ćwiczenia)mgr Mateusz Miernik
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-04-17ONLINE 08:20 - 12:30 Typografia (ćwiczenia)mgr Mateusz Miernik
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-04-22ONLINE 15:00 - 17:30 Typografia (ćwiczenia)mgr Mateusz Miernik
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-04-23ONLINE 15:00 - 16:40 Typografia (ćwiczenia)mgr Mateusz Miernik
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-04-24ONLINE 08:20 - 12:30 Typografia (ćwiczenia)mgr Mateusz Miernik
CZWARTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-05-13ONLINE 15:00 - 17:30 Typografia (ćwiczenia)mgr Mateusz Miernik
PIĄTEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-05-14ONLINE 15:00 - 16:40 Typografia (ćwiczenia)mgr Mateusz Miernik
SOBOTA (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2021-05-15ONLINE 08:20 - 12:30 Typografia (ćwiczenia)mgr Mateusz Miernik

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-07-25 17:18